Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Liikmed – meie sisemine ressurss!

Oleme varasemalt blogis kirjutanud sellest, et tihtipeale peetakse mittetulundusühenduse liikmeid vabatahtlikuks, kuid päris niimoodi see siiski pole. Liikmest saab vabatahtlik siis, kui ta võtab ühenduses endale kindla rolli ning kindlad ülesanded täita.

Kui me aga hakkame oma ühendusse otsima vabatahtlikke, on kummatigi liikmed väga tänuväärne, kuid sageli kasutamata ressurss. Soovitan enne vabatahtlike töökuulutuste meediakanalitesse paiskamist läbi mõelda ja läbi arutada, kas oma liikmete hulgas võiks olla sobiv(ad) inimene(sed) neid ülesandeid täitma.

Nutikas ühendus haldab oma liikmeskonda süsteemselt. Miks mitte kohtuda iga uue liikmega ning uurida vestluse käigus välja, kas ja kuidas tahab ta ühenduse tegemistesse panustada: tahab ta olla lihtsalt liige ja saada infot, tahab ta osaleda ühenduse üritustel või on tal soov ühenduses midagi ka päriselt ära teha. Tulemus võib olla üle ootuste positiivne ja viljakas!

Mõtiskles Anu Viltrop

Tagasi nimekirja