Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Meie oleme alfasektorist

6.-7. aprillil toimus Londonis Euroopa Vabatahtlike Keskuse igakevadine konverents, mis seekord kandis pealkirja Developing European Volunteering Strategies.

Konverentsi avasõnad lausus Adriana Ruiz-Restrepo, Kolumbiast pärit jurist ja politoloog. Adriana sõnul peaks iga mittetulundusühenduse esindaja mõtlema sellele, kuidas ta end esitleb. Kuidas see siis õieti kõlab, kui me ei esinda riiki (non-governmental) ning esindame midagi või kedagi mittetulundussektorist (not for profit). Niipalju negatiivsust ei mõju hästi ning kõlama jääb hoopis eitus ja negatiivsus. Adriana sõnul oleme hoopiski alfasektor ning me töötame sektoris, kus tehakse kõige tähtsamaid asju ning kus inimene saab olla ja jääda inimeseks. Jõuline ja jaatav sõnum tuleb meile eesmärkide saavutamisel kasuks.

Oma tegemisi tutvustasid konverentsil London – vabatahtlike pealinn 2016, Sligo (Iirimaa) – vabatahtlike pealinn 2017 ning tuleva aasta vabatahtlike pealinn Aarhus. Kõige põnevam oli Aarhusi linnavalitsuse esindaja ettekanne, kus kõneldi iga Taani omavalitsuse vajadusest teha asju teisiti kui seni: avaliku rahaga on üha keerulisem üleval hoida heaoluühiskonda sellisena nagu me oleme harjunud. Vabatahtlike kaasamine erinevatesse avalikke teenustesse pakub kindlasti leevendust, kuid Aarhusi linnavalitsus on meendunud, et lisaks sellele on vaja väga põhimõttelisi struktuurseid muudatusi. Vabatahtlike pealinna tiitel on Aarhusis sellise diskusiooni avanud.

Šotimaa vabatahtlike keskus tutvustas ühenduste koostöömudelit ettevõtetega ning julgustas ühendusi sellise koostöö puhul olema enesekindel läbirääkija. Samas võimaldab ettevõtte töötajate kaasamine tuua vabatahtliku tegevuse juurde täiesti uusi inimesi. Poole ühendus Good Network Foundation tutvustas vabatahtlike kaasamisvõimalusi Interneti teel, kuid sellest võib peatselt blogis ka pikemalt lugeda.

Konverentsi teine päev keskendus sellele, kuidas mõjutada poliitikaid valdkondades, kus vabatahtlikult saavad praktiliselt kaasa anda. Sobilike lähenemisviiside läbiarutamiseks viidi läbi kuus töötuba võimalike strateegiate arutamiseks: sport, aktiivne vananemine, kultuur, põgenike ja migrantide abistamine, noorsootöö, maapiirkondad (viimase töötoa viis läbi Kodukant). Konverentsi tulemused, sh töötubade kokkuvõtted avaldatakse Euroopa Vabatahtlike Keskuse kodulehel.

Konverentsil osales ning maapiirkondade teemalise töötoa viis läbi Anu Viltrop.

Kodukandi esindaja osalemist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

kysk Tagasi nimekirja