Otsi kodulehelt
Sulge otsing
Tagasi nimekirja

Kuidas tõsta vabatahtlike kaasatust sotsiaalvaldkonnas?

Eesti Külaliikumine Kodukant koostöös vabatahtliku tegevuse võrgustiku ja Sotsiaalsete Ettevõtete tegutseb selle nimel, et vabatahtlike kaasatus sotsiaalvaldkonnas tõuseks.

Teemarühm kogunes 8. mail ning fookuses oli tänaste piirangute ja takistuste kaardistamine ning võimalike lahenduste otsimine. Ühiselt tõdeti, et ka praegu on päris palju positiivseid näiteid, kuidas kogukonnad on ulatanud oma abikäe, näiteks pakkudes üksikutele eakatele seltsilise teenust, käies ühinguga abiks neil aknaid pesemas,  raamatuid ette lugemas, abivajajaga jalutamas, toetamas lapsi haiglas jne. Üheks takistuseks ongi nii ühenduste, kui omavalitsuste poolne vähene teadlikus toimivatest praktikatest. Kindlasti piirab vabatahatlike kaasamist vabatahtlike kaasajate vähesed teadmised võimalustest vabatahtlikega koos sotsiaalteenuseid pakkuda.

Teisalt jõuti järelduseni, et meil on vaja analoogselt siseturvalisusele regulatsiooni sotsiaalvaldkonna vabatahtlikusele. Ühiselt leiti, et vajalik on leida piirkonniti vabatahtlike kaasamiseks sobiv koordineerimise mudel: on vaja kedagi, kes võtab piirkonnas enda peale vabatahtlike kaasamise, ettevalmistuse, taustakontrolli ning viib kokku vabatahtliku ja abivajaja. Põhjalikumalt saab meie arutelu kokkuvõttega tutvuda siin.

Teemagrupp koguneb uuesti hiljemalt sügise hakul, vahepeal tegutsetakse praktikate ja piirangute ning võimalike kaasamismudelite kaardistamisega Sotsiaalse Ettevõtluse Võrgustiku ja Liikumise Kodukant eestvedamisel.

Kõik , kes teemast huvitatud võivad julgelt võtta ühendust e-postil eha@kodukant.ee.

Eha Paas
vabatahtliku tegevuse valdkonna juht
Liikumine Kodukant

Tagasi nimekirja