Otsi kodulehelt
Sulge otsing
Tagasi nimekirja

Oodatakse osalema sotsiaalvaldkonna vabatahtliku tegevuse teemagruppi!

Vabatahtliku tegevuse võrgustiku sotsiaalvaldkonna teemagrupp koguneb 8. mail, algusega kell 14:00 Tallinnas, Sirge 2 seminari ruumis.

Osalema on oodatud kõik, kes tahavad kaasa rääkida valdkonnas vabatahtlike kaasamise paremale korraldamisele. Anname teile ülevaate mõtetest ja ettepanekutest, mida on arutatud riigikantselei juures tegutsevas rakkerühms, mis samuti otsib lahendusi vabatahtlike paremaks kaasamiseks sotsiaalteenuste juurde. Anname rakkerühmale omapoolse tagasiside ja kavandame tegevused, kuidas valdkonnas vabatahatlike kaasamise teemaga ühiselt edasi liikuda.

PÄEVAKAVA

Kohtumine toimub kell 14:00-17:00 ning kavas on:

 • Sissejuhatus – mis hetkel käimas on: ettepanekud sotsiaalvaldkonnas vabatahtlike kaasamise edendamiseks
 • Teavitustöö ja paremate praktikate jagamine
 • Uuring KOVi sotsiaaltöötajate ja sotsiaalvaldkonna teenuseosutajate seas, et uurida, millised on senised praktikad, aga ka takistused vabatahtlike kaasamisel (kas otse või vabaühenduste kaudu)
 • Vabatahtlike kaasamismudeli loomine koostöös erinevate osapooltega (SOM, KOV, teenusepakkujad, vajadusel ka teenuste korraldajad, sotsiaalhoolekandeteenuste klientide eestkosteühingud, kliendid, kui see on võimalik) ning vajalike regulatsioonide loomine, et tagada nii sihtgrupi kui vabatahtlike turvalisus.
 • Oleme teinud ettepaneku kaaluda strateegilise partnerluse sisse viimist sotsiaalvaldkonnas vabatahtliku tegevusmudeli skaleerimiseks ning selleks vajalike kompetentside kujundamiseks nii kaasajate kui vabatahtlike seas.
 • Vabatahtlike kaasamise suutlikuse tõstmine sotsiaalteenuste juures.
 • Uuringu idee tutvustamine ning sisendi andmine uuringuprojekti ettevalmistamiseks. Uuringuprojekti on valmis eest vedama ja esitama Sotsiaalsete Ettevõtjate Võrgustik.
 • Ülevaade hoolduskoormuse rakkerühma tööst, aruteludest.
 • Aruteluring: millised on ühingute piirangud, takistused vabatahtlike kaasamisel sostiaalvaldkonnas.
 • Idee – sotsiaaltöötaja kui vabatahtlike kaasaja arutelu. Politsei poolne mõttearendus, millised olid raskuskohad politsei kui vabatahtlike (abipolitsei) kaasaja väljaarendamisel
 • Edasised sammud: mõelda läbi, kuidas kaardistada võrgustikus erinevaid praktikaid. Muud tegevused, mis aitaksid jõuda mudelite piloteerimiseni.

Oma osalemisest palun teada anda 3. maiks e-postil eha@kodukant.ee.

Lisainfo:
Eha Paas
tel: +372 517 0214
e-post: eha@kodukant.ee

Tagasi nimekirja