Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Märka Vabatahtlikku 2015

Vabatahtlikud

Triin Noorkõiv – vabatahtlik Tagasi Kooli juures

Triin Noorkõiv
Triin Noorkõiv

Triinu tegevus Tagasi Kooli algatuse loomisel on suurepärane näide vabatahtlikust tegevusest ja sellest, kuidas vabatahtlike kaasabil saab korda saata Eesti ühiskonda oluliselt mõjutavaid tegusid. Triinu tõi tõsisemalt haridusvaldkonna juurde Noored Kooli programm, kus ta tegutses käivitava meeskonna liikmena ja mille raames Triin vahepeal ka ise õpetajaametit pidas. Uskudes ja kogedes, et haridust saab reformida vaid eri osapooli ja sektoreid kaasates, võttis Triin Tagasi Kooli idee arendamise enda südameasjaks, vedades seda vabatahtlikuna oma igapäevase töö kõrvalt. Tagasi Kooli käivitamiseks otsis ta partnereid ja rahastajaid, innustas tegutsema kümnetest vabatahtlikest koosnevat korraldustiimi ning lõi kaasahaaravaid külalisõpetajaks kutsuvaid kampaaniaid. Tänu Triinule on tänaseks Tagasi Kooli infosüsteemiga liitunud ligikaudu 2500 inimest üle Eesti, sh 1500 vabatahtlikku külalisõpetajat kõige erinevamatest eluvaldkondadest ning 1000 külalisõpetajate kaasamisest huvitatud õpetajat. Kolme aasta jooksul on Tagasi Kooli külalistundidest saanud osa ca 50 000 õpilast. Triinul on erakordne empaatiavõime ja soe loomus. Kuigi tegutsedes „suurte ja üllaste“ eesmärkide nimel, on Triinu jaoks alati fookuses inimene. Ta suudab leida igas inimeses selle miski, mis on temas head ja laseb sellel siis särada. Niimoodi teisi innustades on ta enda ümber koondanud arvestatava hulga inimesi, kes tema väärtusi jagavad ja on ka ise valmis haridusmaailma panustama.

Alari Rammo – vabatahtlik paljude ühenduste ja algatuste juures (nt MTÜ Kinoteater, MTÜ Mondo, Arvamusfestival, Sõbralik Eesti jne)

Paremal Alari Rammo
Paremal Alari Rammo

Sageli ei peeta Alarit vabatahtlikuks, sest tema töö EMSLis põimub paljude vabaühendustega. Paljud ei ole märganud, et tegelikult on Alari aastaid teinud enam kui töökohustused ette näevad ning ta on vabatahtlikuna panustanud mitmetesse ühendustesse ja algatustesse. Alari panus vabatahtlikuna Eesti kodanikuühiskonna arengusse on märkimisväärne ja seda ebatraditsioonilises ja esmapilgul mitteinspireerivas, kuid olulises valdkonnas: juriidiline nõu, eelarved ja rahastamine. Alarit võib pidada nii öelda professionaalseks vabatahtlikuks. Ta on olnud mitmete oluliste kodanikuühiskonna algatuste, organisatsioonide loomise juures ja kaitsnud vabaühenduste õigusi nii rahastajate ees kui ka kohtusaalis, kasutades oma ekspertteadmisi avalikes huvides selle kõige laiemas tähenduses. Alari on panustanud vabatahtlikuna näiteks Arvamusfestivali rahaasjade korraldamisse, Sõbraliku Eesti rahastus- ja meediatöösse, mitmete vabaühenduste (nt Kinoteater, Wikimedia) võitlusse Maksuametiga tulumaksusoodustuse asjus (meile meeldib mõelda, et Alari on Maksuameti suurim hirm), kodanikuühenduse Valgevene Uus Tee rahaasjadesse, MTÜ Kinoteatri lavastustesse, MTÜ Mondo eelarvetesse, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku meeskonnaliikmete algatuste nõustamisse, Terve Eesti SA töösse jne jne. Lisaks kõigele eelnevale on Alari juba üheksa aastat järjest olnud PÖFFil vabatahtlik autojuht. Kui Alarile oma murega läheneda, ütleb ta alguses ei, siis ohkab ja siis tuleb appi.

Ants Rummel – MTÜ Avinurme Pritsimeeste Selts, Avinurme Puhkpilliorkester, Kaitseliit

Ants Rummel
Ants Rummel

Kui riik otsustas Avinurme depoo kolm aastat tagasi sulgeda, oli just Ants Rummel see, kes ütles: Avinurme ei tohi jääda tuletõrjeta!. Seega on Ants üks MTÜ Avinurme Pritsimeeste Seltsi asutajatest ning ka tänasel päeval aktiivne juhatuse liige. Ants suhtub seltsi tegevusse suure kohusetunde ja pühendumusega. Näiteks hoolitseb Ants selle eest, et kõik valvekorrad oleks vabatahtlike tuletõrjujatega kaetud. Tihti asendab Ants puudujaid ise, seega on tema valvekordade arv kolm korda tihedam kui teistel. Ants on kutsunud meeskonda 29 liiget ja organiseerinud vabatahtlikele kõik vajalikud koolitused. Antsu eestvedamisel tegeleb selts ennetustööga ja suureks sooviks on alustada noorte väljaõppega. Ants on aktiivne ka Avinurme Puhkpilliorkestris ja Alutaguse Kaitseliidus, samuti veab ta kohalikku pensionäride terviseklubi. Ants on imeline inimene, kellel jätkub alati aega teiste kuulamiseks. Kõigele lisaks on Antsul olnud tuline õigus – Pritsimeeste selts on tegutsemisaja jooksul suutnud päästa mitu elumaja!

Salme Siimisker – Terviseklubi Pärnus, Adventkiriku juures

Salme Siimisker. Foto: Urmas Luik, Pärnu Postimees
Salme Siimisker. Foto: Urmas Luik, Pärnu Postimees

Salme Siimisker – endine proviisor – tegutseb tänaseni ravimtaimede asjatundjana, nõustajana ja terviseedendajana. Alates 1988. aastast (ehk siis 27 aasta jooksul!) on Salme vabatahtlikuna pidanud regulaarselt loenguid taimeravist ja ravitoidust ning nõustab kuulajaid. 1988. aastal asutas ta taimetoitlaste seltsi. Viimase kümne aasta jooksul peab Salme Terviseklubis loengut iga kuu esimesel esmaspäeval. Ta on vabatahtlikuna esinenud medõdedele, apteekritele, skleroosis multipleksi ühingus, reumaliidus, südameliidus, puuetega inimeste kojas ja mujal. Tema loengud on asjatundlikud, selged ja lihtsad, ta ise on korrektne ja alati sõbralik. Kuna Salme on aastate jooksul asjatundlikult abistanud väga paljusid pärnulasi, märgiti tema teeneid 2014. aastal Pärnu teenetemärgiga. Proua Salme Siimisker väärib kõrgeimat autasu oma vabatahtliku töö eest terve inimpõlve jooksul: ta on meie oma ema Teresa.

Maria Derlõs – Lasnaidee algataja

Maria DerlõšMaria on noor naine, kes on elanud Lasnamäel kogu senise elu. Ta õpib urbanistikat ning tema jaoks on alati olnud tähtis oma kodukoha väärtustamine just sellisena nagu see on. Ei ole ilmselt midagi, mis peataks tema ettevõtlikkust ja algatusvõimet. Tal on imeline oskus teha oma ettevõtmised nähtavaks nii, et peagi teavad neist kõik. Kui Marial tekkis 2014. aastal koos Linnalabori kolleegide toetusel mõte algatada kogukonnaliikumine ka Lasnamäel, koondus tema ümber suur hulk aktiivseid inimesi. Samal aastal sai Lasnaidee Maria Derlõši juhtimisel aasta vabaühenduse tiitli. Aastal 2015 asutati ka MTÜ Lasnaidee, kus lisaks Mariale on juhatuses veel 5 inimest, aktiivne tuumik on kümneliikmeline.

Inga Kuus – vabatahtlik naabrivalves 

2013. aasta veebruaris võttis Inga Kuus ühendust Eesti Naabrivalvega, sest soovis luua oma kodukülla naabrivalve piirkonda. Inga aktiivsus äratas peagi tähelepanu ning pärast esimest Viimsi valla naabrivalvesektorite ümarlauda paluti tal vabatahtlikuna koordineerida kogu Viimsi valla Naabrivalve koostööd. Peagi hakkas Inga Viimsi lehes avaldama artikleid kogukonna turvalisust puudutavatel teemadel ning korraldama Viimsi elanike jaoks üritusi. Näiteks korraldas Inga Pärnamäe küla laste turvapäeva, kus osales enam kui 100 last koos vanematega. Samuti on ta korraldanud sarnaseid infopäevi lasteaedades. Kõikidele üritustele kaasab Inga rohkelt partnereid näiteks politseist ja kohalikust omavalitsustest. Tänu Ingale hoiti Viimsi vallas ära olukord, kus pankrotipesast sooviti oksjoni kaudu erateede ostmise näol elanike arvelt hakata raha teenima. Inga aktiveeris nii kogukonna kui vallavalitsuse, mille tulemusel hoiti ebaõiglane tegevus vallas ära. Lisaks on Inga panustanud sotsiaalsfääri. Näiteks korraldas ta turvalisuse teemalise teabepäeva eakatele ning Viimsi invaühingu liikmetele. Viimase suursündmusena korraldas Inga Harjumaa linnade ja valdade vahelise Naabrivalve koostööfoorumi, kus osales enam kui 200 inimest. Inga seisab kogukonna turvalisuse eest vabatahtlikuna kindlamini kui kalju.

Jaan Kelder – SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

Jaan on Lastefondi asutajaliige ning pikaajaline Lastefondi nõukogu liige. Viimased viis aastat on Jaan olnud Lastefondi nõukogu esimees ning panustanud suure kire, avatud südamega ning ennast ohverdavalt. Selle aja jooksul on Lastefondi tegevus jõudsalt kasvanud ja laienenud ning siin on Jaanil väga oluline panus! Jaan on alati olemas olnud nõu ja jõuga.

Eve-Kaia Tamm – vabatahtlik Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühenduses ja Lääne-Viru Pensionäride Liidus 

Eva-Kaia
Keskel Eva-Kaia Tamm

Eve-Kaia näitel pole vähihaigus mingisugune takistus! Hoolimata kimbutavatest terviseprobleemidest nõustus Eve vabatahtlikuna juhtima nii Lääne-Virumaa Vähihaigete ühendust kui ka Lääne-Viru Pensionäride Liitu. Eva-Kaia eestvedamisel on loodud tihedad kontaktid maakonna valdadega ja Rakvere linnavalitsusega, mille kaudu on saadud mitmesugust toetust. Eva-Kaia jõuab palju. Tema käekirjaks on läbimõeldud koosolekud, väga head loengud, vestlused Vähiliidu toetusel, terviselaagrid, ekskursioonid. Loomult on Eve töökas, tagasihoidlik, heatahtlik ja hooliv. Seni on Evet toetanud ja elujõudu andnud vaid osalejate tänusõnad, kuid ta väärib laiemat tunnustamist. Eve-Kaia on tõeline vabatahtlik, kes ulatab kõhklematult abikäe, kuid jääb ise sageli seejuures märkamatuks.

Evelin Smirnov – vabatahtlik Anne Noortekeskuses ja Lillemajas

Evelin Smirnov
Paremal Evelin Smirnov

Evelin pühendab vabatahtlikule tegevusele pea kogu vaba aja. Vaatamata oma noorusele on ta juba jõudnud kaasa lüüa paljudes projektides, käinud vabatahtlikuks nii koristustalgutel, Tarkusepäeval, Noortelinnakus kui ka suusa- ja rulluisumaratonil. Samuti tegutseb Evelin oma kooli õpilasesinduses ja loodab liituda Tartu Noorte Volikoguga. Sel aastal kirjutas Evelin projekti, mille eesmärgiks oli vähendada koolikiusamist oma koolis. Erinevate algatuste raames on Evelin jaganud Tartu inimestele maiustusi ja häid soove ning aidanud korraldada erinevaid võistlusi. Evelin peab oluliseks, et noored sisustaksid oma vaba aega sisukamalt, kui seda on joomine ja suitsetamine. Evelin on heaks eeskujuks noortele, julgustades neid oma elu vürtsitama vabatahtliku tegevusega. Just sellistest noortest kasvavad uued Eesti eestvedajad.

Janek Lass – Leie Põhikooli hoolekogu, MTÜ Vaibla Külaselts, MTÜ Eesti Kartul, Spordiklubi Leie

Janek Lass
Janek Lass

Janek Lass on uuendusmeelne ettevõtja ning piirkonna oluline tööandja. Lisaks igapäevasele tööle (millega ta täidab otseselt paljude eestlaste toidulaua), hoolitseb Janek selle eest, et ka maapiirkonnas, suurtest keskustest eemal oleks elu mitmekülgne ja elamisväärne. Võrtsjärve põhjakaldal asuva Vaibla külaseltsi aktivistina teab ta hästi, et üheskoos toimetades saab tehtud ka esmapilgul liigsuurena näivad tööd. Näiteks sai paari aasta eest tolmuvaba katte Vaibla küla läbiv tee, mis pakub nüüd mugavust nii külarahvale kui Võrtsjärve päikeserandu külastavatele puhkajatele. Kolme aktiivse ja tõsiselt sporditreeningutele pühendunud tütre isana otsib Janek Lass koos kogukonnaga aktiivselt võimalusi, et väikses Leie põhikoolis oleks turvaline ja põnev keskkond, kus lapsed tunneksid õppimisest rõõmu ja vanematel oleks põhjust maale elama kolida. Sel raskel, takistusi täis teel on Janek silma paistnud kindla sõna ja eesmärgiga. Janek mõistab, et tervikliku elukeskkonna kujundamiseks maapiirkonnas on vaja panustada nii ettevõtluses kui mittetulundussektoris. Seetõttu võiks ta olla meie igaühe eeskujuks!

Vabatahtlike kaasajad

Operatiivne Otsingugrupp

Sihtasutus Kadunud tegutseb aktiivselt kadunud inimeste otsimisega. Veel paari aasta eest pöörduti sihtasutuse poole viimases hädas, kui mujalt abi enam leida ei loodetud. Hea töö aga ei vaja suuremat reklaami. Tänaseks päevaks on sihtasutuse pühendunud ja osavõtlike spetsialistide tõhusus teada pea igale eestlasele. OPEROG ehk Operatiivne Otsingugrupp on Sihtasutusega Kadunud liitunud vabatahtlike otsijate grupp, kes aitavad operatiivsetel otsingutel leida teadmata kadunuks jäänud isikuid. Tänu neile on aastate jooksul leitud palju kadunuks jäänud inimesi ning on jagatud sadadele peredele lootust ja hingerahu. Tänavu on Operatiivse Otsingugrupi vabatahtlike arv on tõusnud juba üle tuhande. OPEROG vajab kaks-kolm tundi, et minna otsima kadunuid ükskõik millisest Eesti nurgast. OPEROG on nii koolitaja, juhendaja, innustaja, koondaja kui ka aitaja. See headus ja positiivsus nakatab kõiki otsingutel kohalkäijaid.

MTÜ Uuskasutuskeskus

Töö uuskasutuskeskuses
Töö uuskasutuskeskuses

MTÜ Uuskasutus (Uuskasutuskeskus) on tutvustanud laiemale avalikkusele säästliku ja vastutustundliku tarbimise põhimõtteid. Nad on teinud ära suure töö ja väärivad igati tunnustust! Uuskasutus on kasvanud suuresti vabatahtlike töö kaudu. 11 tegutsemisaastaga on Uuskasutuskeskuse tegemistes osalenud 600 vabatahtliku ringis. Eelmisel aastal tehti Uuskasutuskeskuses 16000 vabatahtlike töötundi.

MTÜ Lahendus.net

Lahendus.net meeskond
Lahendus.net meeskond

Lahendus.net on kasvanud Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühenduse projektist iseseisvaks MTÜ-ks, mis pakub noortele tasuta anonüümset internetipõhist nõustamist. Kõik kirjavahetuse pidajad ehk Lahendajad on vabatahtlikud psühholoogiaüliõpilased. Vabatahtlikena töötavad ka juhatuse liikmed. Kõige kiiduväärsem on teenuse kõrge kvaliteedi saavutamine ja hoidmine: supervisioone viivad läbi kogenud psühholoogid. Uutele Lahendajatele on välja töötatud spetsiaalne süsteem (kogenumad Lahendajad on toeks ja abistavad). Mitmeted Lahendajad on tänaseks päevaks tunnustatud kliinilised psühholoogid. Mainimist väärib ka asjaolu, et kogu tegevuse jätkusuutlikkus on samuti vabatahtlikkuse vili, sest üle 10 tegutsemisaasta jooksul on koolituste ja supervisioonide toimumist hoitud üleval projektipõhise rahastuse ja liikmete vabatahtliku panuse abil. Lahendus.net toetab aktiivselt vaimse tervise edendamist Eestis. Näiteks kuulub ühendus vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni ning edendab koostöös teiste organisatsioonidega internetinõustamise võimalusi ja kvaliteeti. Tegu on ühendusega, mille liikmed jõuavad paljude noorteni, kellel puudub võimalus oma kodukohas nõustaja poole pöörduda või kes ei tea, mis puhul võiks psühholoogi üldse kasutada. Nõnda kasvab nii noorte teadlikkus vaimse tervise teemadel kui ka noorte psühholoogiaüliõpilaste kogemustepagas. Lahendus.net on parim näide sellest, kuidas vabatahtlikkusse suunatud energia ja loovus mitmekülgselt kasu toob.

Tarmo Tüür, Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige

Tarmo Tüür
Tarmo Tüür

Tarmo Tüür on olnud talgupäevade korraldaja ja eestvedaja ning vabatahtlike kaasaja juba ammu enne seda kui ta ise kogu Eestimaa talgupäevad oma südameasjaks võttis. Tarmo on Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige ning Teeme Ära aktsiooni eestvedaja olnud mitu aastat. Talgupäev on hoolimise ja märkamise päev. Tarmo Tüür ja tema meeskond on hoidnud talgupäevade traditsiooni järjepidevust, toonud igal aastal kodudest välja tuhandeid vabatahtlikke, kes oma kodukohast, kogukonnast ja Eestimaast hoolivad. Lisaks talgupäevale kaasab Eestimaa Looduse fond loodustalgute läbiviimiseks pea aastaringselt tuhandeid vabatahtlikke. Tarmo on tiimijuht, kes oskab oma meeskonda innustada, motiveerida ja vabatahtlikke kaasata. Ta ei trügi pildile, ta lihtsalt on seal teiste vabatahtlike kõrval.

Eesti Noorteühenduste Liit

ENL vabatahtlikud tööhoos
ENL vabatahtlikud tööhoos

Eesti Noorteühenduste Liit koondab noori vabatahtlikke nii meeskonnas, noorteühingutes kui ka noortekogudes. Noorte aktiivsuse edendamine ühiskonnas ongi osa ENLi põhitegevusest. ENLil on suur roll noortepoliitika kujundamisel, nende ülesandeks on esindada noorte arvamust pea kõigis noori puudutavates küsimustes (va otseselt üld- ja kõrgharidusega seotud teemad) nii ministeeriumides kui muudes ametiasutustes. Vabatahtlike kaasamise protsessid on ENLis hoolega läbimõeldud ning arenevad pidevalt. Suurt tähelepanu pööratakse vabatahtlike järjepidevale kaasamisele, vabatahtlike arenguvõimaluste soodustamisele, aga ka tunnustamisele. Vabatahtlike tunnustamine on ühlasi üks ENLi noortepoliitiline eesmärk, mille raames tehakse aktiivselt koostööd Kodukandiga, E3-ga (ENL, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Eesti Üliõpilaskondade Liit), Töötukassaga, Tööandjate Keskliiduga jpt. Vabatahtlik tegevus ENLis võimaldab anda oma panuse noortepoliitika elluviimiseks Eestis ja olla vabatahtliku tegevusega eeskujuks ka teistele.

Ettevõte

Swedbank

Ettevõtlikud heategijad otsustasid oma heategevuskohvikuga ise raha juurde koguda
Swedbanki vabatahtlikud tööhoos

Swedbank on juba kolm aastat olnud algatuse Tagasi Kooli strateegiline partner. Klienditeenuste divisjoni juhi Ulla Ilissoni eestvedamisel on tänaseks igast 10ndast Swedbanki töötajast saanud külalisõpetaja. Aastas viivad nad vabatahtlikena tunde läbi ligikaudu 2000 kooliõpilasele üle kogu Eesti. Erilise tähelepanu alla on pangatöötajad võtnud oma põhikompetentsi – finantskirjaoskuse – arendamise õpilaste seas. Külalisõpetamine on haaranud töötajaid telleritest tippjuhtideni ning saadud kogemusi on hinnatud sedavõrd, et Tagasi Kooli algatuses osalemist on töötajad tunnustanud pangas aasta teona mitu aastat järjest. Samuti julgustab Swedbank vabatahtlikuks külalisõpetajaks hakkama oma kliente ja partnereid ning kogu Eesti ühiskonda. Samuti on Swedbank panustanud väga süsteemselt Tagasi Kooli kui organisatsiooni arengusse, toetades Tagasi Kooli turundus- ja kommunikatsioonitegevusi ning piloteerides ja tagasisidestades Tagasi Kooli infosüsteemi arendamist. Käesoleva aasta alguses käivitas Swedbank hoopis iselaadi algatuse. Nimelt kutsus panga juhtkond kõiki panga osakondi tavapäraste suveürituste asemel heategevusse panustama. Konkreetse eesmärgi ja organisatsiooni said tiimid ise valida. Kõigile tiimidele anti vaba päev, väike eelarve ning transpordihüvitus, et panustada mõnda südamelähedasse eesmärki. Kokku osales üritusel üle 1 000 töötaja, kes aitasid kaasa kokku ligikaudu 50 erinevate algatuse tegevusele. See on suurepärane näide, kuidas ettevõte mitte ainult ei loo võimalusi vabatahtliku töö tegemiseks, vaid julgustab seda teadliku juhtimisega.

Advokaadibüroo Cobalt

Advokaadibüroo Cobalt
Advokaadibüroo Cobalt

Advokaadibüroo Cobalt osutab õigusteenuseid kõigis majandusvaldkondades. Cobalt partnereid ja juriste iseloomustab lisaks professionaalsusele avatus tegeleda innovaatiliste ja komplekssete teemadega ning tugev sotsiaalne närv. Cobalti meeskond on toetanud mitmeid olulisi algatusi pro bono konsultatsiooniga. Ettevõte on Ajujahi pikaajaline toetaja ning pakkunud juriidilist konsultatsiooni viimastesse voorudesse pääsenud meeskondadele. Finaali jõudnud tiime nõustati näiteks alustavale ettevõttele olulisi rahastamise, intellektuaalse omandi ja maksundusega seonduvate õiguslike teemadega. Alates 2014. aastast on advokaadibüroo vabatahtlikkuse alusel nõustanud spordil põhinevat ennetusprogrammi SPIN, mis aitab vähendada 10-16-aastaste noorte riskikäitumist jalgpalli ning sotsiaalseid oskusi arendavate tegevuste kaudu. Partnerite Kristel Raidla-Taluri ja Egon Taluri eestvedamisel nõustati MTÜ SPINi pikaajalist rahastamist puudutava lepingu läbirääkimistel, jalgpalliklubidega sõlmitud lepingute ettevalmistamisel, treenerite ja abitreenerite töölepingute koostamisel, andmekaitse ja muudes projektiga seonduvates küsimustes.Kevadel asus Cobalti advokaadibüroo toetama Heateo Sihtasutust uudse innovaatilise rahastusmudeli – ühiskondliku mõju osakute mudelit (ingl Social Impact Bond) – väljatöötamisel.

2015. aasta auhinnad annab Eesti Vabariigi President üle 6. detsembril Vihula mõisas, Lääne-Virumaal.

Vabariiklikku tunnustust korraldatakse 2015. aastal Eesti Külaliikumine Kodukant projekti “Märka vabatahtlikku!” raames.

Projekti toetab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Tunnustussündmust korraldab Eesti Külaliikumine Kodukant.

Lisainfo:

Eha Paas
projekti „Märka vabatahtlikku!“ projektijuht
+372 517 0214
eha@kodukant.ee

Anu Viltrop
projekti „Märka vabatahtlikku“ assistent
+372 5665 9118
anu.viltrop@kodukant.ee