Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Aarhusi näpunäited avalikule sektorile vabatahtlike toetamisel

2017. aasta CEV kevadkonverentsil Londonis tutvustasid Aarhusi linnavalitsuse töötajaid oma ided, kuidas nad planeerivad kanda tiitlit Euroopa vabatahtlikkuse pealinn 2018. Oma ettekandes rõhutasid Aarhusi linna esindajad, et – nagu pea kõikjal Euroopas – harjumuspärast heaoluühiskonda kimbutavad kiired muudatused ühiskonnas ja rahvastiku struktuuris. Vananevas ühiskonnas on väga keeruline (et mitte öelda võimatu) pakkuda samasuguses mahus avalikke teenuseid, kui ollakse harjunud.

Taanis on vabatahtlikkuse traditsioonid auväärsed ja pikaajalised. Ometigi tuntakse ka seal, et vabatahtlikke kaasamine muutuvas ühiskonnas tähendab sisuliselt restarti, mõttemallide muutust, rohkem usaldust vabatahtlike kaasajate ja avaliku sektori vahel.

2018. aastal, vabatahtlikkuse pealinna aastal, soovis Aarhus koostöös linna organisatsioonide, vabatahtlike kaasavate ühenduste ning erasektori abil läbi mõelda, kuidas leida paindlikumaid lahendusi ühiskondlikke probleemide lahendamiseks ning harjumuspärase heaoluühiskonna säilitamiseks.

Aarhusi olulisemad õppetunnid:

Kohalikud kogukonnaalgatused peaksid olema avatud ning kutsuma pidevalt juurde uusi liikmeid

Juba loodud ja tegutsevad kogukonnad, seltsid ja ühendused peaksid järjepidavalt pöörama tähelepanu sellele, et lisaks tavapärasele ringkonnale jagataks infot ka mitteharjumuspärastes kanalites ning kutsutaks endaga kaasa üha uusi ja uusi inimesi. Mõnikord tähendab see mugavustsoonist väljaastumist, uusi viise ja meetodeid, kuid alustada võiks lihtsalt uudishimust ja avatusest. Avaliku sektori asutused peaksid aga suutma luua kogukondadele võrgustiku, koostööplatvormi, et üheskoos kasvada ja areneda.

Muuda kogukonna tegevustega liitumine nii lihtsaks kui võimalik ja aita sellega ennetada üksildust

Tugevate ja aktivisete kogukondade ja organisatsioonide tegevus on väga oluline üksikisikute üksildustunde leevendamisel. Oleks hea, kui kogukonna tegevustesse oleks võimalik kaasata erinevaid inimesi ning ruumi oleks erinevat tüüpi vabatahtlikkusele. Avalik sektor saab kaasa aidata nii, et pakub erinevat laadi toetusvõimalusi ning erinevaid vabatahtliku tegevuse programme.

Pea oluliseks elukestvat õpet ja aktiivseks kodanikuks olemist

Kodanikuks olemine on ühine väärtus, mis suunab meid osalema kohalikus elus ning sellesse aktiivselt panustama. Aktiivseks kodanikuks olemist peaks tõhusamalt toetama ka haridussüsteem. Juba noortele peaks selgitama, et aktiivseks kodanikuks olemine on ülioluline osa inimeseks olemisel. Me kõik oleme olulised ja saame kaasa aidata, et meid ümbritsev elu oleks hoolivam ja avatum.

Mõista, et vabatahtlikkus on väga eripalgeline

Taanis on vabatahtlikkusel mitmesaja aasta pikkused traditsioonid, kuid endiselt kerkib esile uusi ja uusi vabatahtliku tegevuse võimalusi. Igaüks neist aitab kaasa tugevama kodanikuühiskonna loomisele. Kohaliku omavalitsusena saad sa pakkuda vabatahtlike kaasajatele koostööplatvormi: korraldada kohtumisi, aidata kaasa dialoogile, võrgustamisele ning rõhutada igaühe olulist panust ühiskonda.

Mõtle läbi oma toetusvõimalused

Kui ootame kohalikelt kogukondadelt ja seltsidelt pikaajalisust ja jätkusuutlikkust, on meil vaja ette näha pikaajalisi investeeringuid kodanikuühiskonda. Meil on vaja lihtsaid ja paindlikke rahastusmudeleid nii ühenduste igapäevasete tegutsemiskulude katmiseks kui ka uute algatuste loomiseks.

Loo nähtav värav ja ligipääs vabatahtlikkusele ja aktiivseks  kodanikuks olemisele

Kodanikuühiskonna liikmed soovivad pea alati suurendada oma algatuste, ettevõtmiste ja projektide nähtavust. Kohaliku omavalitsusena saab suhtlemise lihtsustamiseks luua ühiseid platvorme. Oluline, et iga huviline teaks, kust infot otsida ja leiaks kergesti üles, millal ja kuhu appi minna. Kaasamiskultuuri saavad luua avaliku sektori organisatsioonid ja vabaühendused koos.

Jaga ressursse, ruumi ja teadmisi

Jagamismajandus on selgesti tulnud selleks, et jääda. Esime sammuna ära pelga jagada oma ressursse, ruume, teadmisi ning kommunikatsioonikanaleid. Parimate ja ka halvimate kogemuste ning praktikate vahetamine toob kaasa palju kasu. Kodanikuühiskonna ja avaliku sektori koostöös saab me vahetada kogemusi, oskusi, koolitusi palju suuremas mahus. See võib kaasa tuua täiesti uusi  koostöövorme erinevate sektorite vahel (sh erasektor).

Ole valmis riske võtma

Selleks et edasi areneda ja luua uusi koostöömudeleid, peab olema julgust eksperimenteerida. Paratamatult tähendab see seda, et me mõnikord võime ka ebaõnnestuda.

Uuri lähemalt siit.

Tagasi nimekirja