Otsi kodulehelt
Sulge otsing

#EVCapital: Euroopa vabatahtlikkuse pealinn

2013. aastal kuulutas Euroopa Vabatahtlike Keskus (CEV) esimest korda välja konkursi Euroopa vabatahtlikkuse pealinna leidmiseks, et toetada vabatahtliku tegevuse arengut ja teavitustööd kohalikul tasandil.

Tegemist on üle-Euroopalise avatud konkursiga, mille eesmärgiks on tunnustada kohalikke omavalitsusi, kes toetavad vabatahtlikku tegevust ning kellel on sisukas koostöö ja partnerlus kohalike vabatahtlike keskuste ja vabatahtlikke kaasavate organisatsioonidega. Sobilikul kandidaadil ei ole kahtlustki,  et vabatahtlike abil sünnib suuri asju ning nende tegevus loob ühiskonnas uut väärtust.

Konkursile on oodatud osalema kõik Euroopas asuvad kohalikud omavalitsused. Võitja valitakse rahvusvahelise žürii poolt. Žüriisse kuuluvad nii vabaühenduste, erasektori kui ka Euroopa institutsioonide esindajad. Konkurss avatakse uuesti 2019. aasta veebruaris.

Võitja selgub tavaliselt detsembris, rahvusvahelise vabatahtlike päeva ajal. Varasemad võitjad suuruse ja asukoha osas väga erinevaid, näiteks 2014. aastal oli võitjaks Barcelona, kuid 2017. aastal oli vabatahtlikkuse pealinnaks pisike Iirimaa linnake Sligo ning käesoleval aastal kandis tiitlit Taani linn Århus. Nii et – suurus ei ole oluline.

Tavapäraselt korraldab Euroopa vabatahtlikuks pealinnaks valitu aasta jooksul erinevaid üritusi koos vabatahtlikke kaasavata organisatsioonidega või hoopiski vabatahtlike jaoks. Näiteks väikelinn Sligo korraldas vabatahtlikkuse aastal kohalike ettevõtete ja heategevusorganisatsioonide ühisürituse Adopt a Charity. Üritusel tutvustasid heategevusorganisatsioonid enda eesmärke, tegevusi ning vajadusi. Mitmed heategevusorganisatsioonid ja kohalikud ettevõtted hakkasid omavahel koostööd tegema, mis jätkub tänaseni. 2016. aasta Euroopa vabatahtlikkuse pealinn London lõi aga platvormi Team London, et koondada ühte kohta nii linnavalitsuse kui ka teiste organisatsioonide pakutavad vabatahtliku tegevuse võimalused. Eesmärgiks oli muuta vabatahtlikuks tulemine inimese jaoks võimalikult kergeks ning kättesaadavaks.

Millistele kriteeriumidele peaks kandidaat vastama?

Põhjaliku vastuse saamiseks tasub uurida  CEVi koostatud juhendmaterjale PAVE  ja Helping Hands. Konkursil  uuritakse, milliseid rahastusvõimalusi vabatahtlikke kaasavatele organisatsioonidele kandidaadi poolt pakutakse. Samuti uuritakse, kas on olemas läbimõeldud vabatahtlike kaasamisjuhised ning kas vabatahtlike kaasamisel jälgivad vabatahtliku tegevuse head tava. Plusspunktiks on seegi, kui on näha erinevate sektorite – avaliku sektori, vabaühenduste ja erasektori – omavahelist koostööd. Seega hinnatakse konkursil ühtpidi juba olemasolevaid koostöömudeleid ja infrastruktuure, kuid samuti tegevusi, mida kandidaat aasta jooksul koostöös vabatahtlike ning vabatahtlikke kaasavate organisatsioonidega teeks ning milliseid uusi koostöömudeleid plaanitakse luua.

Kas Eestis võiks olla mõni kohalik omavalitsus, mis võiks sobida Euroopa vabatahtlikkuse pealinnaks? Mis sa arvad?

Kirja pannud Anu Viltrop

Tagasi nimekirja