Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Karistuseta vabatahtlikuks!?

Eestis saame üsna vabalt valida, kas me oleme vabatahtlikud või mitte. Samuti saame sõltumata eluolust ja tööhõive staatusest valida, kuhu ja millises mahus vabatahtlikuna panustama.  Ei töötu ega sotsiaaltoetuse saaja ei pea pikalt juurdlema selle üle, milliseid takistusi või tagajärgi võib vabatahtlikuks olemine talle kaasa tuua. Mõningatel juhtudel Töötukassa isegi soosib töötu tegevust vabatahtlikuna ning neil on selleks välja töötatud ka spetsiaalne vabatahtliku töö meede. Oleme olnud Eestis üsna ühte meelt, et lisaks ühiskonda panustamisele võimaldab vabatahtlik tegevus inimestel omandada erinevaid oskusi, mis tulevad kasuks inimese isiklikule heaolule ja enesearengule.

Üle Euroopa on tasahilju levimas uus trend: mitmes riigis on toetusi saavatele töötutele ning erivajadustega isikutele seatud vabatahtliku tegevuse suhtes mitmeid piiranguid. Näiteks võib mõnel juhul sotsiaaltoetusi saav inimene panustada vabatahtlikuna ainult teatud kindlates valdkondades.

Mõnes Euroopa riigis peavad töötud ning sotsiaaltoetuste saajad enne vabatahtlikuna tegutsema asumist teavitama tööhõiveametit või sotsiaalkindlustusametit. Mõnel juhul võib vastav ametiasutus keelduda taotluse rahuldamisest või hoopis peatab toetusmaksed. Näiteks Iirimaal peab töötu eelnevalt küsima tööhõiveametilt vabatahtlikuna tegutsemiseks loa. Samuti peab inimene kinnitama, et ta on endiselt huvitatud täiskohaga tööst ning et ta on valmis loobuma vabatahtlikust tegevusest kohe, kui ta leiab endale sobiva tööpakkumise. Mõnel juhul seatakse vabatahtlikule ka ajalisi piiranguid. Iirimaal võidakse jälgida, et töötu vabatahtlik tegevus ei leiaks aset sellistel kellaaegadel, millal selle inimese soovitud erialal üldjuhul töötatakse. Inimene võib kaotada õiguse töötukindlustusmaksetele, kui nad keelduvad minemast töövestlusele ning toovad põhjenduseks vabatahtlikkusega seonduvaid kohustusi.

Soomes nõutakse töötult, et ta iga kuu vähemalt kindlaks määratud tundide ulatuses aktiivselt tegutseks (näiteks oleks mõnes ettevõttes praktikal vms), kuid vabatahtlikku tegevust aktiivselt tegutsemise alla ei arvestata.

Milliseid arenguid meie Eestis näha tahame?

Kirja pannud Anu Viltrop

Tagasi nimekirja