Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Kuidas saada oma organisatsiooni vabatahtlikeks ka mehi?

Varasemad vabatahtliku tegevuse uuringud on näidanud, et mehi ja naisi tegutseb Eestis vabatahtlikena enam-vähem võrdselt. Küll aga näeme, et mehed tegutsevad valdavalt mõningates vabatahtliku tegevuse valdkondades (näiteks abipolitseinikena, kaitseliitlastena, vabatahtlike päästjatena) ning muudesse tegevustesse jätkub mehi vähe(võitu). Mitmed ühendused on aegade jooksul uurinud ja küsinud: mida teha selleks, et meie juurde jõuaks (rohkem) ka meessoost vabatahtikke? Mida võiks teha selleks, et ühenduse vabatahtlik tegevus oleks atraktiivne ka meestele?

Alustuseks mõtle läbi:

  • Miks on sulle oluline kaasata meessoost vabatahtlikke? Mida erinevat suudaksid meessoost vabatahtlikud pakkuda?
  • Kas sinu ühenduses tegutseb ka praegu mõni meessoost vabatahtlik? Kui jah, siis miks on need mehed sinu ühenduse juurde vabatahtlikuks tulnud? Kui sa ei tea, siis küsi seda nende käest.
  • Millistesse ülesannetesse ja rollidesse sa sooviksid meessoost vabatahtlikke kaasata?

Küllap on alltoodu paljuski oluline läbi mõelda ka teiste sihtrühmade kaasamiseks, kuid mõned mõtted siiski.

  • Pahatihti avalikkus ei tea väga täpselt, mida sinu ühendus täpselt teeb, millised eesmärgid sel on ning mille jaoks vabatahtlikke kaasatakse. Seega, kui soovime edukalt vabatahtlikke kaasata, sh ka mehi, tuleb kindlasti mõelda sellele, milline on ühenduse kuvand. Arvestada tuleb, et ühekordne teavituskampaania pikaajaliselt tuntuse kasvule palju kaasa ei aita: oma ühenduse tuntuse ja kuvandiga tuleb tegeleda pidevalt ja süsteemselt. Silmas tasub pidada sedagi, et sihtrühmast sõltumata tahab pea iga (potentsiaalne) vabatahtlik aru saada, kuidas aitab tema panus kaasa ühenduse (ja eelduslikult ka vabatahtlikuks tulija jaoks oluliste) suuremate eesmärkide saavutamisele.
  • Mõtle sellelegi, et sinu ühenduse pakutavad vabatahtliku tegevuse rollid oleksid kodulehel nähtavad ja leitavad. Muidu ei tea huvilised ühendust võttagi – eriti sel ajal kui aktiivsed värbamiskampaaniat (parajasti) ei toimu.
  • Kasuta ühenduse vabatahtlike värbamissõnumites selliseid sõnumeid ja visuaale, millega sinu püütav sihtrühm võiks samastuda. Üldjuhul ei ole olemas sõnumeid, mis töötaksid ühtmoodi hästi kõikide inimeste, kõikide vanusegruppide peal. Kaasajatena peaksime töötama välja erinevad sõnumid erinevate sihtrühmade püüdmiseks ning valima kanaleid vastavalt sellele, milliseid inimesi ühendusse otsime. Kui sinu eesmärgiks on mõnda rolli leida justnimelt mehi, võiksid värbamiskampaanias kasutada kõneisikuna ühenduses juba tegutsevaid meessoost vabatahtlikke. Ka sõnumid tuleb hoolega läbi mõelda ning kasutada sellist keelt ja selliseid kõnekujundeid (ei ole me oma igapäevases elus alati stereotüüpidest vabad), mis võiksid olla meestele enam meelepärased ja arusaadavad.
  • Mõnel juhul võib olla lahenduseks koostöö selliste organisatsioonidega, kus on meessoost vabatahtlikke.
  • Kaasa oma ühenduse tegevusse vabatahtlikud kogu perega.
  • Inimesed tulevad meeleldi appi siis, kui sa neid otsesõnu kutsud. Kui sinu sooviks on kaasata ühendusse meessoost inimesi, siis pöördu nende poole otse ja isiklikult ning paku neile ühenduse juures konkreetseid ülesandeid ja töölõike.
  • Mõtle pikas ajaperspektiivis: kaasa oma ühenduse tegevusse võimalusel lapsi ja noori, poisse ja tüdrukuid, et vabatahtlik tegevus muutuks nende jaoks harjumuspäraseks elu osaks.

Kui sinu ühenduses tegutseb mõni meessoost vabatahtlik, mõtle sellelegi, et kohtleksid teda samaväärselt kui teisi. Teinekord võib juhtuda, et oleme oma väheste meessoost vabatahtlike üle nii vaimustuses, et toome just neid igal sammul esile ning pakume just neile võimalust teha põnevamaid asju. Paraku on see ebaõiglane kõigi teiste suhtes, kes sinu ühenduse tegevustesse oma aega ja oskusi panustavad.

Kirja pannud Anu Viltrop

Tagasi nimekirja