Aita tõlkida Väravat!

Tegevusvaldkond: Noorsootöö ja töö lastega, Sotsiaaltöö ja tervishoid, Kohaliku elu edendamine, Ajaloolise pärandi säilitamine, Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse, Arengukoostöö ja humanitaarabi, Keskkonnakaitse, Keskkonnakaitse ja loodushoid, Loomakaitse, Haridus ja teadus, Loodushoid, Vähemusrahvaste kultuuri ning lõimumise edendamine, Säästev areng, Kodanikuühiskonna areng, Kultuur ja kaunid kunstid, Korrakaitse, Sport ja kehakultuur, Tervishoid, Kultuur, Säästev eluviis, Sotsiaalvaldkond, Pääste, Külaliikumine ja kohaliku elu edendamine, Pakkumised kollektiividele, Ukraina, Sisejulgeolek ja korrakaitse

Asukoht: Üle Eesti

Periood: 30.08.2022

Sihtgrupp: Eraisikule

Online või kohapealne tegevus: Online

Sobilik lastele

Vabatahtlike Väravasse kuulutuse sisestades saab seda teha kolmes keeles, aga nüüd saab ka märkida linnuke, kui soovid, et keegi aitaks selle tõlkida teise keelde.

See teenus on aga vabatahtlikkuse alusel ja toimib ainult siis, kui vabatahtlikult keegi neid tõlgib.

Huvilistele saadab kodulehe haldur teate, et oodatakse tõlget keelde, mida oskad ja link lehele, kus tõlkida saab.

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt?

Vabatahtlikult oodatakse vähemalt kahe keele oskust (eesti, vene või inglise keel) heal tasemel. Kuulutuse sisestamise keelest peaks aru saama ja vähemalt ühte keelde võiks olla võimeline tõlkima. Lisaks on vajalik regulaarne ligipääs arvutile ja internetile.

Mida vabatahtlik töö pakub?

Tõlgina aitad vabatahtliku töö võimalused viia teistesse keeleruumidesse ja seeläbi aitad edendada lõimumise ja kodanikuühiskonna arengut.

Jäta tagasiside