Aita Ukraina abivajajaid

Tegevusvaldkond: Ukraina

Asukoht: Üle Eesti

Sihtgrupp: Eraisikule

Online või kohapealne tegevus: Online, Kohapeal

Sobilik lastele

Mida Pagulasabi vabatahtlikud teevad?

  • Kohanemismentorid on vabatahtlikud, kelle ülesandeks on toetada pagulaste kultuurilist ja sotsiaalset kohanemist
  • Keelepartnerid aitavad pagulastel õppida eesti keelt.
  • Tööalased mentorid aitavad pagulastel leida tööd või alustada Eestis oma ettevõttega.
  • Tõlkijad aitavad levitada infot ka teistes keeltes.
  • Või on sul mõni muu oskus või kogemus, mida tahaksid Pagulasabi või pagulastega jagada?

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt

Organisatsioonina hindame me kõrgelt kõigi vabatahtlike panust.

Mida vabatahtlik töö pakub?

Võimalust aidata ja panustada aktuaalsel teemal

Mida organisatsioon pakub?

Võimalust aidata ja kaasa lüüa organisatsioonis, kes on Ukraina sõjas kannatanute aitamise eesrinnas

Jäta tagasiside