Eesti Pagulasabi otsib vabatahtlikke kohanemismentoreid ja keelepartnereid

Tegevusvaldkond: Vähemusrahvaste kultuuri ning lõimumise edendamine

Asukoht: Tartu, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Tallinn, Pärnumaa

Sihtgrupp: Eraisikule

Online või kohapealne tegevus: Kohapeal

Kohanemismentorina on sul võimalus jagada praktilisi nippe ja oma kogemust toimetulekul Eesti igapäevaeluga. Tegevused sõltuvad sellest, milles kohaneja abi vajab – näiteks poes sobivate toodete leidmine, ühistranspordi kasutamine, sooja talvejope ostmine või kontaktide loomine.
Keelepartnerina on sul võimalus rahvusvahelise kaitse saajate või pererände raames Eestisse tulnud inimeste formaalset keeleõpet toetada läbi eesti kõnekeele regulaarse harjutamise mitteformaalses keskkonnas.

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt

Ootame enda seltsi kohusetundlikku ja sõbralikku inimest, kellel on huvi erinevate kultuuride vastu ning soov aidata rändetaustaga inimestel Eestis kohaneda.

Mida vabatahtlik töö pakub?

Saad tutvuda erinevate põnevate kultuuridega ning tutvuda paljude toredate inimestega.

Saad kaasa aidata, et Eesti ühiskond oleks avatum ja sõbralikum.

Saad aidata inimestel kohaneda eluga Eestis ning tõsta nende toimetulekuoskusi ja eesti keele oskust.

Mida organisatsioon pakub?

Saad palju uusi kogemusi ja tutvusi erinevatest kultuuridest pärit inimeste toetamisel ning ühiseid üritusi.

Jäta tagasiside