Elav Tartu korraldustiim on avatud uutele liikmetele

Tegevusvaldkond: Keskkonnakaitse, Säästev areng

Asukoht: Tartu, Tartumaa

Periood: 31.03.2019

Turundus 
Sotsiaalmeedia, suhtlemine, reklaamikampaania tegemine, plakatite ja infomaterjalide kujundus

Kommunikatsioon 
Suhtlemine esinejatega, sponsoritega ja osalejatega, veebilehe haldamine, kuukirja kirjutamine/lindistamine

Ürituste valmistamine
Teemade ja külaliste valimine, kontseptsiooni välja mõtlemine, ruumide ettevalmistus

Loominguline töö 
​Ajurünnakud, Elava Tartu võrgustiku edendamine, uute kampaaniate ja projektide välja mõtlemine

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt

 • Jagad usku, et kodanikualgatused on elulised säästvaks/jätkusuutlikuks arenguks
 • Oled rohelise mõtteviisiga
 • Oled aktiivne kaasamõtleja ja tegutseja
 • Suudad panustada umbes 15 tundi kuus – sh iganädalased koosolekud
 • ​Kasuks tulevad varasemad kogemused projektide kaasjuhtimisest

Mida vabatahtlik töö pakub?

 • Kogemusi keskkonnaprojektide kaasjuhtimisest
 • Tutvusi säästva/jätkusuutliku arengu alal Tartus ja Eestis (ja mujal ka 🙂 )
 • Võimalusi ja toetust enda initsitatiivide/projektide algatamiseks​

Mida organisatsioon pakub?

 • Praktikavõimalust
 • Osaleda vabatahtlikuna töötukassa kaudu
 • Sõprust 🙂
 • Ilmar toob igale koosolekule õunu
 • Võimalust osaleda koolitustel ning oskustevahetustel, näiteks kogukondlikust aktivismist vms
 • Kontakte ning kaasarääkimisvõimalust Tartu säästliku arenguga seotud teemadel
Jäta tagasiside