Toeta tööd erivajadustega inimeste kodudes

Tegevusvaldkond: Sotsiaaltöö ja tervishoid

Asukoht: Üle Eesti

Periood: 01.10.2016 - 31.12.2023

Kandideerimise lõpp: 31-12-2023

Vabatahtlikuna aitad tegevusjuhendajatel läbi viia igapäevast tööd klientide igapäevaelu toetamisel ja arendamisel (töö- ja huvitegevused, igapäevatoimingud: söömine, riietumine, koristamine ning muud toimingud, näiteks arsti või juuksuri külastus jms). Võid osaleda ka üksikutel ettevõtmistel, näiteks ekskursioonidel saatmine. Aitame oma klientidel oma võimeid leida ning neid võimalikult palju realiseerida.

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt

Oled empaatiline, tasakaalukas, hea kuulamisoskusega ning vastutustundlik. Kui Sul on hobisid, siis oled valmis neid õpetama ka meie klientidele.

Mida vabatahtlik töö pakub?

Saad endale palju uusi sõpru, tunned end vajalikuna ja saad reaalselt midagi muuta – aitad luua inimestele uusi võimalusi, saad vahetut tagasisidet ja koged oma tegevuse tulemust, mõnikord ka väikseimates asjades. Meie kliendid on väga tänulikud nendega tegelemise eest ja ka meie meeskond hindab vabatahtlike abi väga kõrgelt!

Mida organisatsioon pakub?

Vabatahtlikud kaasatakse tegevustesse aktiivselt, neile tutvustatakse organisatsiooni, juhendatakse. Saate osa suurettevõtte tööst ja viite ellu meie missiooni klientidele väärika elukeskkonna pakkumisel. Tegevusteks vajalikud vahendid jms elementaarne on Hoolekandeteenused AS poolt pakutud. Igal juhtumil lepime eraldi kokku, kuidas koostöö hakkab toimuma.

Märkused

Oled oodatud kandideerima jooksvalt, kontakteerudes otse meie kodudega (andmed leitavad www.hoolekandeteenused.ee) või personalijuhiga Katriin Tiik, katriin.tiik@hoolekandeteenused.ee.

Meie kodud on toodud meie kodulehel. Kõikidesse kodudesse saab tööle vabatahlikune

Jäta tagasiside