Vabatahtlik seltsiline Viljandimaal

Asukoht: Üle Eesti

Liikumine Kodukant on Sotsiaalministeeriumi tellimusel asunud välja töötama ja testima vabatahtlike kaasamismudelit hoolekandeteenuste juurde kuues Eesti maakonnas, mh Viljandimaal. Mudeli testimisel abistame täisealisi erivajadusega inimesi ning eakaid.

Vabatahtlikke kaasame hoolekandeasutustesse või sotsiaaltöötajate juurde, kuid kindlasti ei hakka vabatahtlikud tegema nende inimeste tööd. Vastupidi! Vabatahtlikud pakuvad selliseid tegevusi, kuhu hoolekandeteenused ei ulatu. Nii on meie vabatahtlike võimalikud ülesanded:

 • olla seltsiliseks (nt arutelud, infovahetus, lugemine, käeline tegevus, aju stimuleerivad harjutused, füüsilised harjutused) või
 • saata inimest sotsiaalsete tegevuste juures või kultuuritarbimiseks või
 • pakkuda tugiteenust: olla seltsiliseks ning abistada lihtsamate kodutööde tegemisel, mida abisaaja üksi ei teeks, aga koos toetajaga oleks (kasvõi osaliselt) võimeline tegema ise (nt poeskäigul kotikandmine või teejuht, kui on nt tegemist mäluhäiretega inimesega või
 • pakkuda abi vaimset ja emotsionaalset rahuldust pakkuvate tööde tegemisel, nagu näiteks  kliendi lugude talletamine ning üksteiselt õppimine.

Vabatahtlikuna saad kaasa aidata, et sinu kodukohas ei jääks inimesed üksi, märkamata ja hooleta.

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt

 • Head suhtlemisoskust
 • Arvuti kasutamise oskus on eeliseks, sest vabatahtlikud peavad täitma klienditoimikuid
 • Võimalust panustada regulaarselt oma aega pikema aja jooksul (kord nädalas või kord kuus vms)
 • Vanust vähemalt 18 eluaastat. Vanuse ülempiiri ei ole 🙂

Kindlasti ei maksa karta, et abistamiseks puuduvad vajalikud eelteadmised, sest iga alustav vabatahtlik osaleb enne tegevusega alustamist koolitusel ning sisseelamisel toetab sind  vabatahtlike koordinaator, toetust vajava inimese lähedane, hoolekandeasutuse või kohaliku omavalitsuse töötaja.

Mida vabatahtlik töö pakub?

 • Võimalust panustada oma elukeskkonda, kogukonda ning aidata inimestel oma kogukonnas ise toime tulla ja hakkama saada
 • Olla osa vabatahtlike kogukonnast, sh osaleda vabatahtlikele pakutavastest arengupäevadest jms üritustest
 • Võimalust olla osaline millestki suurest ning panustada sellesse, et vabatahtlike kaasamismudel hoolekandesüsteemis oleks ka tulevikus vabatahtlike soove ja võimalusi arvestav

Mida organisatsioon pakub?

 • Juhendamist igale alustavale vabatahtlikule.
 • Vabatahtlike arengupäevi ning klubilisi tegevusi
 • Sõidukulude hüvitamist
 • Igakülgset toetust ja abi nii sisseelamisel kui ka igapäevases töös
 • Tegevuse lõpus vabatahtliku tegevuse tunnistuse

Märkused

Vajadusel saame oma vabatahtlikele tööle kandideerimisel kaasa anda soovituskirja.

Jäta tagasiside