Veeda 2 kuud vabatahtlikuna Ungaris

Tegevusvaldkond: Noorsootöö ja töö lastega

Asukoht: Välismaa

Periood: 01.03.2023 - 28.04.2023

Sihtgrupp: Eraisikule

Online või kohapealne tegevus: Kohapeal

Ootame ühte noort lühiajalisse vabatahtliku teenistuse projekti, mis toimub kevadel 2023 Nagyvazsony’s (Ungari).
Vabatahtliku tööülesandeks saab peamiselt tegevuste korraldamine noortekeskuses ja lasteaias.

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt?

Projektis ei nõuta osalejalt erialast ettevalmistust, kuid vajalik on valmisolek osaleda projektis täismahus. Euroopa Solidaarsuskorpuse programmis saab osaleda noor, kes on vanuses 18-30 aastat ning ei ole varasemalt selles programmis vabatahtlikku teenistust teinud.

Mida vabatahtlik töö pakub?

Uusi kogemusi, tutvusi ning teadmisi erinevatest programmidest ja rahvusvahelistest võimalustest.

Vabatahtlikule ei kaasne projektis osalemisega kulusid. Lisaks makstakse vabatahtlikule taskuraha. Vabatahtliku elamis-, toitlustus- ja koolituskulud on kaetud vastavalt Euroopa Solidaarsuskorpus programmi reeglitele.

Mida organisatsioon pakub?

Vabatahtlikule on organiseeritud saabumisjärgne koolitus ja juhendamine ning erinevad vaba aja tegevused. Ettevalmistust projekti eelselt ning järeltegevusi pakub MTÜ Continuous Action.

Manus: Nagyvazsony_ST-volunteering.pdf

Jäta tagasiside