Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Miks vabatahtlik ühendusest lahkub?

Osava värbamiskampaania abil võib enda ühenduse tegemistest huvituma panna suure hulga hulga huvilisi, kuid vaid osav ning läbimõeldud vabatahtlike juhtimine suudab hoida inimesi ühenduse juures pikema aja vältel. Miks vabatahtlikud ühendusest lahkuvad? Mõned põhjused:

  • Ma ei saanud aru, mis mu ülesanded täpselt on. Kui ühendusse jõuab uus vabatahtlik, on väga tähtis selgitada talle tema rolli ning ülesandeid vabatahtlikuna. Tasub silmas pidada, et sugugi mitte kõik inimesed ei julge küsida täpsustavaid küsimusi. Seega, koolita uut vabatahtlikku, küsi ja anna tema tegevuse kohta jooksvalt tagasisidet.
  • Ma ei tundud end osana meeskonnast. Kas vabatahtlikku tutvustati organisatsiooni töötajatega ja teiste vabatahtlikega? Mõtle ka, kuidas sa vabatahtlike kaasajana suhtud ühenduse töötajatesse ja vabatahtlikkesse ning kuidas suhtuvad vabatahtlikesse ühenduse teised töötajad.
  • Ma ei tundnud end teretulnuna.  Jällegi, kas sa tutvustasid vabatahtlikku teiste inimestega, kes ühenduses liiguvad. Kas tutvustasid talle maja ning näitasid kõik vajalikud asjad kätte. Kuidas suhtuvad vabatahtlikku ühenduse töötajad? Kas kõigil töötajatel ja ühenduse liikmetel on ühesugune arusaam vabatahtlike rollist ja olulisusest?
  • Ma tundsin end ärakasutatuna. Vabatahtlik tunneb end ära kasutatuna näiteks siis, kui teda pannakse tegema täpselt samasuguseid ülesandeid kui palgaline töötaja. Või siis, kui töö maht osutub liiga suureks.
  • Ma ei saanud aru, miks mul paluti teha just selliseid tööülesandeid, need ei näinud mulle olulised. Vabatahtlikud tahavad teha asju, mis neile tunduvad olulised ja tähtsaid. Mõtle, kas sa oled selgitanud vabatahtlikule iga ülesande olulisust ja tähtsust ühenduse eesmärkide saavutamisel?
  • Mulle anti hulk ülesandeid, kuid abi ega toetust ei pakutud. Jällegi, ära jäta vabatahtikku üksi. Jälgi, kuidas tal läheb. Anna tagasisidet ja tunne vabatahtliku vastu huvi.
  • Minu tegelik töö vabatahtlikuna ei vastanud minu ootustele. Kui me ei ole osanud tööülesandeid ning eesmärke piisavalt täpselt kirjeldada, võib juhtuda, et tegelikkus on hoopis teistsugune kui vabatahtlik ette oskas kujutada.
  • Abiks käimine muutus minu jaoks liiga kulukaks. Vabatahtliku tegevuse hea tava näeb ette, et vabatahtliku tegevusega seonduvad kulutused tuleb vabatahtlikule kompenseerida. Ei saa eeldada, et vabatahtlik panustab lisaks oma ajale ja oskusele tegevustesse omaenda raha.
  • Abiks käimine muutus minu jaoks liiga ajamahukaks. Jällegi näitab see ühenduse vigu vabatahtliku töö planeerimisel.
  • Keegi ei öelnud mulle kunagi aitäh. Ühelegi vabatahtlike kaasajale ei tohiks tulla üllatusena, et vabatahtlik tahab oma tegevusele tagasisidet ning kiitust asjade eest, mis tehtud õigeaegselt ja hästi.

Kirja pannud Anu Viltrop

Tagasi nimekirja