Otsi kodulehelt
Sulge otsing
 • Vabatahtlik päästja – kogukonna turvalisuse tagaja

  Vabatahtlik päästja saab hakkama nii päästesündmusel osalemisega, kui kaaskodanike juhtimisega. Oluline on oskus ohtliku olukorda märgata…
  • Määramata ajaks
  • Asukoht:Lääne-Virumaa
  • Valdkond:Korrakaitse, pääste, sisejulgeolek

  Vaata lähemalt

 • Raamatukogusse vabatahtlikuks

  Soovid abistada keelekohvikutes, nõustada lugejaid, viia läbi üritusi / koolitusi, korraldada raamatukogus lastele tegevusi (ettelugemine, käelise…
  • Määramata ajaks
  • Asukoht:Tallinn
  • Valdkond:Kultuur ja kaunid kunstid

  Vaata lähemalt

 • Otsime kogemustega projektikirjutajaid

  Otsime oma meeskonda kogemustega projektikirjutajat. Eelnev kogemus positiivsete vastuse saanud projektide koostamisel ja esitamisel. Võimalus kuuluda…
  • Määramata ajaks
  • Asukoht:Harjumaa
  • Valdkond:Kohaliku elu edendamine

  Vaata lähemalt

 • Otsime loomi abistama juristi!

  ametkondadele pöördumiste vormistamine; ELSi töötajate ja juhatuse juriidiline nõustamine; materjali läbitöötamine; ettepanekute tegemine. peab oluliseks organisatsiooni…
  • Määramata ajaks
  • Asukoht:Üle Eesti
  • Valdkond:Loomakaitse

  Vaata lähemalt

 • Vanem Vend Vanem Õde Pärnu ootab uusi vabatahtlikke mentoreid

  Ootame täiskasvanud mõttekaaslasi, kes on valmis toetama, olema sõbraks ja eeskujuks 7-18 aastasele noorele vähemalt 1…
  • Määramata ajaks
  • Asukoht:Pärnu
  • Valdkond:Noorsootöö ja töö lastega

  Vaata lähemalt

 • Hiiepaik vajab mitmete vabatahtlike abi!

  Hiiepaik vajab mitmete vabatahtlike abi: ürituste korraldamine; projektide kirjutamine või elluviimine; sise- või väliskommunikastioon, küsitluste läbiviimine,…
  • Määramata ajaks
  • Asukoht:Üle Eesti
  • Valdkond:Ajaloolise pärandi säilitamine

  Vaata lähemalt

 • Talgulised loodustalgutele

  Otsime ELFi talgutele vabatahtlikke talgulisi, kelle ülesandeks on erinevad looduskaitsetööd üle Eesti, sagedamini Lääne-Eestis ja saartel.…
  • Määramata ajaks
  • Asukoht:Üle Eesti
  • Valdkond:Keskkonnakaitse ja loodushoid

  Vaata lähemalt

 • Vabatahtlikke Eesti Loomakaitse Seltsi

  tagada tõhus ja professionaalne loomade abistamine ja kaitse levitada loomakaitse põhimõtteid ja teavitada avalikkust loomasõbralikest eluviisidest…
  • Määramata ajaks
  • Asukoht:Tallinn
  • Valdkond:Loomakaitse

  Vaata lähemalt

 • Tugiisik Tapa Vabatahtlike Tugikeskusesse

  MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus kaasab vabatahtlikke humanitaar- ja toiduabi kogumisel, sorteerimisel ja jagamisel, korrastus-koristus päevadel, mis…
  • Määramata ajaks
  • Asukoht:Tapa, Lääne-Virumaa
  • Valdkond:Sotsiaalvaldkond

  Vaata lähemalt

 • Noorteühendus Juventus, Põltsamaa Noorte- ja Elukestva Õppe Keskus

  Põltsamaa keskuse kaudu on võimalik vabatahtlik kaasata keskuse igapäevastesse tegevustesse sh erinevate tegevuste ja ürituste korraldamisse.…
  • Määramata ajaks
  • Asukoht:Jõgevamaa
  • Valdkond:Noorsootöö, Sotsiaalvaldkond

  Vaata lähemalt

 • Ootame vabatahtlikke Kodijärve Kodusse

  Kodijärve Kodu on AS Hoolekandeteenused hooldekodu, kus pakutakse erihoolekandeteenuseid täiskasvanud psühhilise erivajadusega inimesele. Tegusam elu –…
  • 02.09.2013 - 02.09.2021
  • Asukoht:Tartumaa
  • Valdkond:Sotsiaalvaldkond

  Vaata lähemalt

 • Otsime vabatahtlike koordinaatoreid

  Varjupaikades kohapeal on võimalik hooldada koeri ja kasse, olla varjupaiga külastajatele teejuhiks loomadega tutvumisel, oma kodus…
  • Määramata ajaks
  • Asukoht:Meil on 6 varjupaika üle Eesti, nende asukohad ja kontaktandmed on toodud meie kodulehel www.varjupaik.ee
  • Valdkond:Loomakaitse

  Vaata lähemalt

 • Läänemaa vaimupuudega noored otsivad sõpru!

  Soovime leida vabatahtlikke, kes oleksid nõus vaimupuuetega noortele tegevust leidma, nendega päeval paar tundi aega veetma…
  • 26.11.2009 - 26.11.2020
  • Asukoht:Läänemaa
  • Valdkond:Sotsiaalvaldkond

  Vaata lähemalt

 • Organisatsiooni andmed

 • Missugusele e-mailile saadetakse kandideerivate vabatahtlike info. Täitke ainult juhul kui see erineb kontaktisiku e-mailist.
 • Juhul kui soovite kandidaadi vormi asemel kodulehele suunata, sisestage siia lehe aadress.
 • Pakutav tegevus

 • Loetlege, millised on vabatahtlike tööülesanded. Kui tegemist on ürituse, aktsiooni või projektiga, siis palun kirjeldage seda lühidalt.
 • Kas ja milliseid oskusi vabatahtlikul võiks või peaks olema (nt. suhtlemisoskus)? Kas vabatahtlikult eeldatakse tema tegevusega seoses mingeid vahendeid (nt. arvuti ja interneti olemasolu)?
 • Kui vajate vabatahtlikke pikemaks perioodiks, siis märkige ajaperioodi algus. Ühekordse ürituse puhul määrake ainult tegevuse lõpukuupäev.
 • Kui vajate vabatahtlikke pikemaks perioodiks, siis märkige ajaperioodi lõpp. Ühekordse ürituse puhul märkige lõpukuupäev.
 • Miks peaks kandideerima?

 • Tooge välja, mida eelnevalt kirjeldatud tegevus võiks vabatahtlikele pakkuda. Missuguseid elamusi, kogemusi, teadmisi, võimalusi, seltskonda jne
 • Kas ja mida saab organisatsioon omalt poolt vabatahtlikele pakkuda? Näiteks: ürituse/aktsiooni puhul korraldada või katta transpordikulud ja toitlustus, koolitust, töövahendid, pakkuda praktikavõimalust või tasuta osalemist üritustel jmt.
 • Märkige, mis tähtajaks hiljemalt huvitatud vabatahtlikud peaksid endast märku andma.
 • Lisa kuulutust iseloomustav pilt või foto.
 • Käesolevas vormis kogutud andmeid (sh isikuandmeid) töötleb MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant eesmärgiga leida teie organisatsioonile vabatahtlikke Vabatahtlike Värava veebilehe, infolisti ja sotsiaalmeediakanalite kaudu. Tegemist on kanalitega, kus võime teie lisatud kuulutust kuvada.