Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Juhendmaterjalid

Sellele lehele hakkame koondama tegevuse käigus valminud juhiseid ja juhedmaterjale, mida võib vaadata ja sirvida parempoolsest menüüst.

Siit võib uurida hanke “Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine” esialgset, Kodukandi pakkumisele lisatud mudeli kirjeldust. Tegevuste käigus mudel täieneb ja täpsustub vastavalt saadud kogemustele ning sotsiaalpartnerite tagasisidele.