Otsi kodulehelt
Sulge otsing
Tagasi nimekirja

Kokkuvõte 2018. aastal tehtust

Aasta lõpus on ikka kombeks aastale tagasi vaadata ning mõtiskleda, mis on hästi ja millega peab veel tegelema. Nii tahame ka meie jagada teiega oma mõtteid sellest, kuidas 2018. aastal vabatahtliku tegevuse valdkonnas läinud on.

Alustasime aastat vabatahtliku sõbra märgise arenguprogrammiga. Tänavu osales selles kaheksa ühingut. Vabatahtliku sõbra märgise arenguprogramm sisaldab endas nii ühingu eneseanalüüsi kui  nõustamist. Programmis osalemise tulemusena on ühingul läbimõeldud vabatahtlike kaasamise plaan. Kokku oleme märgiseid välja andnud 48. Järgmisel aastal on kavas kõigi märgise kandjatega viia läbi intervjuud, et uurida kuidas neil on vahepeal läinud ja kuidas saaksime täiendada oma arenguprogrammi. Märgise taotlemise uue vooru avame kevadel.

Vabatahtliku tegevuse võrgustik on meil kasvanud 38 liikmeni. Võrgustik on koos käinud kolmel korral. Tuletame meelde 5. aprillil toimunud kohtumist, mil olid jutuks vabatahtliku tegevuse arengutrendid. Arutelu kokkuvõtet saab lugeda Vabatahtlike Väravast. Vabatahtliku tulevikutrendide üle mõtisklejal soovitame lisaks tutvuda ka sügisel valminud ÜRO uuringuga, mis tutvustab vabatahtliku tegevuse trende üle maailma.

16. oktoobril toimunud kohtumisel arutlesime vabatahtlike kaasajate tööriistade üle ning maailmakohvikus panime kirja meie ettepanekud uude Kodanikuühiskonna arengukavasse.  Kokkuvõtet saab lugeda Vabatahtlike Väravast.

Selle aasta kõige parem uudis puudutab kahtlematult sotsiaalvaldkonda. Nimelt kuulutas sotsiaalministeerium kevadel välja hanke,  et töötada välja vabatahtlike kaasamise mudel hoolekandeteenuste juurde. Hanke võitis Liikumine Kodukant koos oma koostööpartneritega. Tänasel päeval testime mudelit Harjumaal, Hiiumaal, Lääne-Virumaal, Võrumaal, Põlvamaal ja Pärnumaal. Hanke raames on meil valminud ka mitmed juhendmaterjale, mida on kindlasti põnev lugeda ka teistel vabatahtlike kaasajatel. Sellel alamlehel tasub kindlasti silma peal hoida, sest juhendmaterjalidele tuleb uuel aastal lisa. Samuti asume uuel aastal koguma kogemuslugusid mudelisse kaasatud vabatahtlikelt ja abivajajatelt, et julgustada liituma uusi vabatahtlikke abilisi. Kes on teemast rohkem huvitatud ja tahab ka ise kaasa lüüa, võib julgelt meiega ühendust võtta.

Lisaks koostööle Eesti ühendustega oleme panustanud ka rahvusvahelisse koostöösse. Meie esindaja Anu Viltrop on aasta jooksul osalenud põnevatel Euroopa Vabatahtliku Keskuse kokkusaamistel, kus on olnud teemadeks nii vabatahtlike kaasamine kultuurivaldkonnas, haavatavamate ühiskonnagruppide (nt migrantide) kaasamine vabatahtlikku tegevusse kui ka hiljuti käivitunud Euroopa Solidaarsuskorpus. Killukesi ja mõtteid nendest kohtumistest saab lugeda siit ja siit . Samuti on Anu panustanud Euroopa Vabatahtliku Keskuse juhatuse töösse.

Rahvusvaheline mõõde köidab meid üha enam. Kevadel käisid allakirjutanud Helsinkis uurimas, kuidas kaasab vabatahtlikke sealsed vabaühendused ja Helsinki linnavalitsus. Uuri näiteks siit ja siit. Uuel aastal plaanime Helsinki linnavalitsuse vabatahtlike kaasamismudelit õppereisi käigus tutvustada ka Eesti omavalitsuse esindajatele.

Liikumine Kodukant on osalenud partnerina Kodanike Euroopa rahastatud projektis SolidAlCity, mille eesmärgiks on toetada vabatahtlikke kaasamist pagulaste abistamisel, kriisiolukordades ning Euroopa ühtsuse toetamisel. Meie poolt on üritustel osalenud erinevad vabatahtliku tegevuse võrgustiku liikmed. Üheks projekti tegevuseks on uurida, millised inimesed erinevates Euroopa riikides vabatahtlikena tegutsevad ning milliseid asjaolusid nad selle juures oluliseks peavad. Samuti soovitakse saada võrreldavat andmestikku selle kohta, miks inimesed vabatahtlikud ei ole. Palume teil küsimustikke oma võrgustikes levitada, et saada eri riikide kohta võrreldavat infot. Palume teie abi ka küsimustiku levitamisel ja täitmisel.

Loomulikult oleme jooksvalt tegelenud teavitustööga ning uudiste ja kuulutuste vahendamisega. Neljapäeviti ilmuvad blogilood on samuti leitavad Vabatahtlike Väravast. Blogist leiab lugusid väga erinevatel teemadel ning seega soovitame kindlasti sirvida ka vanemaid postitusi: ehk on just seal midagi olulist teie ühingule.

Novembris käivitasime koostöös vabatahtliku tegevuse võrgustikuga kampaania Aga mina olen vabatahtlik, mille käigus tutvustasime 27 toreda vabatahtliku lugusid oma Facebooki lehel. Kokkuvõtet kampaaniast saab lugeda Vabatahtlike Väravast.

Tänavused aasta vabatahtlike tunnustused anti üle 1. detsembril. Vaata üle ja meenuta, kes tänavu tunnustuse said.

Järgmisel aastal saad uudiseid jooksvalt lugeda Vabatahtlike Väravast ning meie sotsiaalmeediakanalitest. Eraldi uudiskirja meil uuest aastast enam regulaarselt ei ilmu, küll aga kolib värav ka Instragrammi.

Meil on hea meel teile ka öelda, et siseministeerium on meid valinud ka järgnevaks kaheks aastaks  vabatahtliku tegevuse strateegiliseks partneriks.  Seega jätkame kindlasti oma tööd koos võrgustikuga.

Soovime kõigile vabatahtlikele ja vabatahtlike kaasajatele ilusat jõuluaega ja loodame teiega kohtuda järgmisel aastal!

Eha Paas ja Anu Viltrop
Liikumine Kodukant

Tagasi nimekirja