Otsi kodulehelt
Sulge otsing
Tagasi nimekirja

Tule kaasa mõtlema, milline on kasulik ja funktsionaalne Vabatahtlike Värav

Kutsume Teid osalema veebiportaali Vabatahtlike Värava muudatusettepanekute läbiarutamiseks avalikul seminaril, mis toimub 12. juunil kell 10.00 – 14.00 Tallinnas, aadressil Sirge 2. See on korduvkutse samale seminarile, kuid uueks kuupäevaks, so. reedeks, 21.06.19, kuna enamikule kutsutud osalejatele ei sobinud esialgselt planeeritud päev 12.06.19.

Seminar korraldatakse, kuna on kavas täiendada veebiportaali tulenevalt kasutajate ootustest ja muuta see kolmekeelseks (eesti, vene, inglise). Palun andke teada e-kirjaga aadressile tanelmatlik@gmail.com, kui olete tulemas!

Ühtlasi sooviksime saada organisatsioonide tagasisidet vabatahtliku tegevuse alase teabe kättesaadavuse kohta ning ootustest edaspidiseks. Organisatsioonile suunatud küsimustik asub aadressil: https://forms.gle/QKKZwB6msuHMWeKD8

Ning võimalusel palume levitada ka uussisserändajate seas nendele suunatud küsimustikku senisest kogemusest vabatahtlikus tegevuses ja ootustest veebiportaalile Vabatahtlike Värav, vastavalt sobivale keelele:

eesti  – https://forms.gle/7USQgec3d6aftqUp8

inglise – https://forms.gle/xMybfLZB4bWZqKVG7

vene – https://forms.gle/KGtJT5yxTB65Uh66A

Ootame täidetud küsimustikku hiljemalt 21.06.2019.a.

Käesolev seminar ja küsitlus viiakse läbi projekti „Uussisserändajate vabatahtliku tegevuse edendamine Eestis“ raames, mille eesmärgiks on edendada vabatahtlikku tegevust uussisserändajate seas Eestis ning seeläbi aidata neid lõimumisel Eesti ühiskonda.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Lisateave:

Tanel Mätlik
projektijuht
MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant
e-post: tanelmatlik@gmail.com
tel: +372 510 2705

Tagasi nimekirja