Otsi kodulehelt
Sulge otsing
Tagasi nimekirja

Kodukandi vahekokkuvõte vabatahtliku valdkonna tegemistest – kuidas meil möödunud poolaastal läinud on?

Suvi on käes. Seega teeme töödes väikese pausi ning kogume energiat sügisesteks tegemisteks. Enne suurt suve on mõistlik tagasi vaadata ning uurida, mis esimesel poolaastal tehtud sai. Kuidas meil on läinud ja mida olulist on tehtud?

Esimesel poolaastal pühendusime organisatsioonide toetamisele vabatahtlike kaasamisel. Käimas on vabatahtliku sõbra märgise arenguprogramm, mille raames saavad kaheksa organisatsiooni oma vabatahtlike kaasamise üle vaadata ja vajadusel täiendada. Kevadel pälvis vabatahtliku sõbra märgise juba kolm organisatsiooni: SA Eesti Vabaõhumuuseum, Päästeameti Ida Päästekeskus ja Vainupea küla selts MTÜ (vabatahtlike kaasamine Vainupea kabeli juures). Ülejäänud märgise taotlejad jätkavad tööd ka suvel ja sügisel. Märgiste pidulik üleandmine toimub novembris.

Oleme korraldanud kaks vabatahtliku tegevuse võrgustiku kokkusaamist ja pidanud arutelusid mitmesugustel teemadel, näiteks vabatahtliku tegevuse edendamisest ja tulevikutrendidest ning avaliku sektori ja ettevõtete aktiviseerumisest vabatahtlike kaasamisel. Meenutuseks soovitame lugeda 5. aprillil toimunud arutelu kokkuvõtet.

Vabatahtlike tegevuse eestvedajad Eha Paas ja Anu  Viltrop külastasid 9. mail Helsinkit ja tutvusid linnavalitsuse ja vabaühenduste tööga vabatahtlike kaasamisel. Helsinkis tõstab üha enam peab nii öelda neljas sektor, aktiivne kodanikkond, kes tahab tegutseda ning lahendada ühiskondlikke probleeme, kuid ei liituda erinevate ühingutega. Helsinki vabatahtliku tegevuse eestvedajad leiavad, et omavalitsus ning vabaühendused peavad muutuma platvormiks, mis võimaldaks aktiivsetel kodanikel tegutseda. Sama teema on juba Eestis arutusel. Helsingi linna vabatahtlikke andmebaasis on ligi 3000 inimest ning linnavalitsuse palgal tegutsevad vabatahtlike koordinaatorid, kelle ülesandeks toetada nii ühendusi kui linna allasutusi vabatahtlike töö korraldamisel. Helsinkis toimunud kohtumistest võib lugeda lisaks ka Vabatahtlike Värava blogist siit ja siit.

Üle Euroopa on üha enam ühiskonna kitsaskohtade lahendamiseks aktiviseerunud ärisektor, olles ka ise vabatahtlike kaasaja.  Kõiki neid muutusi ei tasu kindlasti  eirata  ning tuleb  mõelda, kuidas me tahaksime, et vabatahtlike kaasamine tulevikus Eestis kõige paremini toimiks. Alanud on uue Kodanikuühiskonna arengukava koostamine ning loodame sellesse  protsessi tuua arutelud ka sellistel teemadel. Maakondades on käimas maakondlike arengukavade koostamine, seega julgustame kõiki vabatahtlike kaasajaid osalema selles protsessis, et kodanikuühiskonna areng saaks kujundatud selliks nagu seda ise soovime.

Kodukant koos vabatahtlike võrgustikuga on üha enam näha ka Euroopa Vabatahtlike Keskuse (CEV) töös. Meie esindaja Anu Viltrop kuulub CEVi juhatusse. Ühtlasi oleme koostööpartner Kodanike Euroopa rahastatud projektis “Optimizing Volunteer Services in Times of Refugee Crisis”, mis käsitleb vabatahtlike kaasamist pagulaste toetamisel, kriisiolukordades ning Euroopa solidaarsuse toetamisel. Meie jaoks teeb projekti põnevaks võimalus neid teemasid arutada koos 15 riigi vabatahtlike kaasajatega. Projekti juhtpartneriks on Associazione Sodalis CVS Itaaliast. Loodame, et saame pakkuda võrgustiku liikmetele võimalust projekti erinevate kohtumistel osaleda. Samuti oleme esitanud taotluse korraldada 2020. aastal Eestis Euroopa Vabatahtlike Keskuse konverentsi, mille teemaks oleks vabatahtlike kaasamine suursündmuste juurde. Kuna korraldajateks kandideerivad lisaks meile veel kaks riiki, siis hetkel ei ole veel selge, kas me ka selle võimaluse saame.

Aprillis ja maikuus valmistas Kodukant ette pakkumist Sotsiaalministeeriumile vabatahtlike kaasamise mudeli väljatöötamiseks ja testimiseks hoolekandesüsteemis. Pakkumisse sai kaasatud mitmed võrgustiku liikmed. Vastus peaks meieni jõudma juunis või juulis. Vaatamata sellele, kas me hanke võidame või mitte, on meie hinnangul igati positiivne, et hakatakse süsteemselt tegelema vabatahtlike kaasamisega hoolekandeteenuste juurde. See on väga oluline samm edasi, sest just sotsiaalvaldkonnas on vabatahtlike kaasamisel tekkinud mitmeid kitsaskohti.

Loomulikult oleme Vabatahtlike Värava kaudu toonud teieni kuulutusi ning uudiseid ja blogilugusid vabatahtlike kaasamisest. Seda tööd jätkame ka suvel. Vaid uudiskirja ning blogilugudega teeme väikse vaheaja. Järgmine uudiskiri ilmub 13. augustil ning blogilugu 16. augustil.  Siis anname teada ka oma sügisestest ja talvistest tegemistest. Augustis, hiljemalt sügise alguses, avaneb siseministeeriumi konkurss strateegilise partneri leidmiseks vabatahtliku tegevuse edendamisel 2019-2020. aastal. Meie oleme otsustanud kandideerida ja konkursi avanemisel võtame kindlasti ka teiega, head koostööpartnerid ja võrgustiku liikmed, ühendust.

Soovime teile kõigile kaunist suve. Loodame, et kiikate ikka aeg -ajalt Vabatahtlike Väravat, lisate oma vabatahtlike kaasamiskuulutusi ning saadate meile suviseid uudised vabatahtlike kaasamisest!

Ärge unustage ka 10.-11. augustil toimuvat Arvamusfestivali, kohtumiseni seal toimuvatel aruteludel! Näiteks 10. augustil arutlevad turvalisuse ja tervise alal Rasmus Kagge juhtimisel Tauno Suurkivi, Rait Killandi ja Marti Hääl vabatahtlike päästjatega seonduvate kitsaskohtade üle. Tulevikutöö alal arutletakse 11. augustil teemal vabatahtlikku kogemusega tööotsija – NEET noor või edukas tööleidja? Arutelul osalevad Inger Klesment (Töötukassa), Anu Viltrop ning Eesti Noorteühenduste Liidu vabatahtlikkuse eestvedaja Joanna Kurvits. Arvamusfestivali kohta leiab lisainfot siit .

Eha Paas, vabatahtliku tegevuse valdkonnajuht ja Anu Viltrop, Vabatahtlike Värava toimetaja

Tagasi nimekirja