Otsi kodulehelt
Sulge otsing
Tagasi nimekirja

Liikumine Kodukant kutsub osalema rahvusvahelistel seminaridel Kreekas ja Bosnias

Liikumine Kodukant on partneriks Kodanike Euroopa rahastatud projektis „Solidarity Alliance for Citizen Engagement across Europe – SolidAlCiti“, millel on 18 partnerit üle Euroopa. Projekti eesmärgiks on märgata, tunnustada ja edendada piiriülest vabatahtlikku tegevust, väärtustada vabatahtlikke kaasavate organisatsioonide kogemust ja vabatahtliku tegevuse potentsiaali kodanikukaitse ja/või humanitaarabi andmisel hädaolukordades eriti noorte ja sisserändajate seas. Projekti üritustel jagatakse kogemusi ja praktikaid vabatahtlike kaasamisel pagulaste toetamisel, kriisiolukordades ja Euroopa solidaarsuse ning ühtsuse toetamisel.

Pakume võrgustiku liikmetele võimalust osaleda projekti üritustel. Projektist kaetakse osaleja majutuskulud ning piirmäära ulatuses (270 eurot) transpordikulud.

11.-13. oktoobril toimub Ateenas seminar „Volunteering and immigrants“

9.-11. novembril toimub Sarajevos seminar „Solidarity in times of crisis“

Üritused on planeeritud niimoodi, et ürituse esimene ja viimane päev on planeeritud reisimiseks ning teisel päeval toimub seminar. Osalejalt eeldame huvi teema vastu ning valmisolekut pärast üritust saadud kogemust Kodukandi ning võrgustikuga jagada. Kui huvilisi laekub rohkem kui üks, võtavad Anu ja Eha voli valida välja sobivaim kandidaat.

Lisainfot jagab ürituste ning projekti kohta Anu meili teel anu.viltrop@gmail.com või telefonil 5665 9118. Ootame tagasisidet 31. augustiks.

Tagasi nimekirja