Otsi kodulehelt
Sulge otsing
Tagasi nimekirja

Milline on vabatahtlike seltsiliste tulevik Eesti hoolekandeteenuste juures?

Eesti Külaliikumine Kodukant koostöös Sotsiaalministeeriumiga hakkas möödunud aastal välja töötama ja piloteerima vabatahtlike kaasamismudelit hoolekandesüsteemi. Oktoobrist tänaseni on teenust pakutud enam kui 300 abivajajale enam kui 11 000 tunni jagu.

Novembris toimub igas testimisse kaasatud maakonnas (Harjumaal, Hiiumaal, Pärnumaal, Põlvamaal, Viljandimaal ja Võrumaal) vabatahtlike kaasamismudeli analüüsiseminarid, kus tegevustesse kaasatud osapooled – kohalikud omavalitsused, kogukonnad, vabatahtlikud, abivajajad, sotsiaalministeeriumi esindajad – saavad jagada oma kogemust ja mõtteid mudeli täiendamiseks ning kohendamiseks.

„Järgmise aasta suvel Kodukandi pilootprojekt lõppeb ning tekib küsimus, kuidas edasi. Näeme, et aasta jooksul on vabatahtlike toel sündinud palju imelist ning on kasvanud nende inimeste heaolu, kellele vabatahtlikud seltsi on pakkunud. On selge, et vabatahtlike kaasamine on suur töö, mida ei saa kindlasti jätkata õhinapõhiselt: kvaliteetse teenuse pakkumine ja arendamine nõuab järjepidevat rahalist panustamist nii riigi kui kohalike omavalitsuste poolt. Testimise käigus on mudeli rahastajaks Euroopa Sotsiaalfond, pärast testimist on vajalik leida rahastuskokkulepped kohalike omavalitsuste ja sostiaalministeeriumiga.  Vabatahtliku seltsilise tegevusel on kindlasti tulevikku, sest kui avalikud teenused on suunatud pigem esmaste  vajaduste rahuldamiseks, siis vabatahtlik seltsiline pakub esmajoones inimlikku tähelepanu ja emotsionaalset rahulolu. Seega ei ole vabatahtlike pakutavad teenused mõeldud asendama sotsiaaltöötajat, vaid nad saavad pakkuda lisategevusi, mis tavapärase hoolekandeteenuse sisse ei mahu,“ selgitab vabatahtliku valdkonna juht Eha Paas.

Senine mudeli rakendamine on näidanud, et vabatahtlike abi seisneb kõige sagedamini inimliku toe pakkumises – toetavas vestluses, mis paljudel juhtudel oli seotud ka mingi tegevusega. Sagedamini loeti ajalehti või võeti koos einet, osa vabatahtlikke lahutasid inimese meelt lauamängudega, tehti käsitööd või mäluharjutusi. Kõige enam rõõmustame selle üle, et tänu vabatahtlikele on abivajjad saanud koduseinte vahelt välja, ise poodi, kontserdile, kogukonnasündmusele jne. Paljud vabatahtlikud pakkusid inimestele seltsi pühade ajal või tähistasid ühiselt pidupäevi. Mitmel puhul oli vestlus seotud lugude, mälestuste või teadmiste jagamisega. Lisaks panid vabatahtlikud käed külge majapidamistöödes või aias, olenevalt olukorrast tehti töid ühiselt või tegi vabatahtlik need toimetused inimese asemel. Samuti aitasid vabatahtlikud vajadusel inimest enesehoolduses, enamasti rohtude võtmisel või enese korrastamisel, aga ka liikumisel või võimlemisel.

Seminarid toimuvad:

6. novembril Pärnumaal: Akadeemia 2, Pärnu, II korruse saal

8. novembril Lääne-Virumaa: Villa Theresa, Tammiku 13, Rakvere

11. novembril Hiiumaa: Leigri väljak 5, Kärdla (endine maavalitsuse ülemine saal)

12. novembril Harjumaa: Keila linnavalitsus, Keskväljak 11, Keila

14. novembril Võru-Põlvamaa, Muna kohvikus, Haanjas, Munamäe jalamil

19. novembril  Viljandimaa: Hotell Centrum, III korruse saalis, Vabaduse plats 2

TAUST:

  • Sotsiaalministeerium ja MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant sõlmisid 2018. augustis kaheaastase lepingu, mille jooksul arendatakse koostöös kohalike omavalitsuste ja teenusepakkujatega välja kogu Eestile sobiv koostöömudel vabatahtlike kaasamiseks hoolekandesse. Üks olulisi eesmärke on kohalike omavalitsuste suurem valmisolek ja oskused kaasata vabatahtlike eakate ja erivajadustega inimeste abistamisse.  Vabatahtlike kaasamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.
  • Projektis osalevad seitse testmaakonda: Lääne-Virumaa, Harjumaa, Hiiumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Viljandimaa ja Võrumaa.
  • MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant on juriidiliste isikute ühendus, mis liidab Eestimaa maapiirkondade tasakaalustatud arengut taotlevad ja edendavad ning külaelu väärtustavad organisatsioonid. Liikumise eesmärgiks on kogukondliku tegevuse edendamine Eesti maapiirkondades, väärtustades ja arendades külaelu,  pärimuskultuuri ja vabatahtlikku tegevust.

Täiendav info:

Eha Paas
vabatahtliku tegevuse valdkonna juht
Eesti Külaliikumine Kodukant
Tel: +372 5305 2506
E-mail: ehapaas@gmail.com
https://vabatahtlikud.ee/sotsiaal/

Tagasi nimekirja