Otsi kodulehelt
Sulge otsing
Tagasi nimekirja

Palume abi vabatahtlikku tegevust puudutava küsimustiku täitmisel

Eesti Külaliikumine Kodukant on partneriks Kodanike Euroopa rahastatud projektis „Solidarity Alliance for Citizen Engagement across Europe – SolidAlCiti“. Projektis on 15 partnerit üle Euroopa. Projekti eesmärgiks on märgata ja edendada üle-euroopalist vabatahtlikku tegevust ja vabatahtlikke kaasavate organisatsioonide tööd. Projekt keskendub esmajoones vabatahtlikkusele noorte ja sisserändajate seas ning vabatahtliku tegevuse potentsiaalile kriisiolukordades (näiteks humanitaarabi korraldamine ja andmine pärast loodusõnnetust). Ka otsustajad saavad üha enam aru, et vabatahtlikke kaasavatel organisatsioonidel on oluline roll tegelemisel haavatavate sihtgruppidega ning (loodus)katastroofide tagajärgede likvideerimisel.

Üheks projekti tegevuseks on uurida, millised inimesed erinevates Euroopa riikides vabatahtlikena tegutsevad ning milliseid asjaolusid nad selle juures oluliseks peavad. Samuti soovitakse saada võrreldavat andmestikku selle kohta, miks inimesed vabatahtlikud ei ole. Palun teil küsimustikke oma võrgustikes levitada, et saada eri riikide kohta võrreldavat infot.

Küsitlus neile, kes vabatahtlikuna ei tegutse.

Küsitlus neile, kes tegutsevad vabatahtlikuna.

Lisainfo

Anu Viltrop
Vabatahtlike Värava toimetaja
anu.viltrop@gmail.com

Tagasi nimekirja