Otsi kodulehelt
Sulge otsing
Tagasi nimekirja

Vabatahtliku tegevuse valdkonna tegevuskava 2019, tule ja osale!

Liikumine Kodukant on vabatahtliku tegevuse valdkonnas kavandanud sel aastal suure hulga tegevusi, mis on avatud kõigile huvilistele. Selleks, et teaksid meie tegemistega arvestada ja olulised kuupäevad kalendrisse panna, tutvustame sulle meie plaane.

Vabatahtlike kaasajate nõustamine ja koolitamine

Vabatahtlikke kaasavate ühenduste nõustamine toimub vabatahtliku sõbra arenguprogrammi raames. Programm sai tuule tiibadesse 2015. aastal ning tänaseks oleme jõudnud niikaugele, et võtame korraks aja maha ja analüüsime programmi ning selle asjakohasust. Selleks võtame jaanuarist märtsini ühendust kõigi programmis osalenud organisatsioonidega, et uurida, kuidas neil on läinud ning kuidas nõustamisprotsess nende vabatahtike kaasamist toetas. Vajadusel  teeme arenguprogrammi täiendusi.

Seetõttu avaneb vabatahtliku sõbra märgise arenguprogramm alles mais.  Organisatsioonide nõustamine toimub seega juunist oktoobrini. Vabatahtliku sõbra kvaliteedimärgised anname välja novembris koos siseministeeriumiga. Sel aastal saame nõustamisprogrammi kaasata kuni 7 ühendust.

Lisaks on võimalik osaleda vabatahtlike kaasajate ABC koolitusel, mis toimub 10. aprillil Tallinnas.

Töö vabatahtliku tegevuse võrgustikuga

Vabatahtliku tegevuse võrgustik loodi 2014. aastal. Tänaseks on võrgustikus 38 liiget, kes tegutsevad 2016. aastal kokku lepitud koostöökokkuleppe raames. Selle aasta esimesel poolel kavandame võtta ühendust kõikide võrgustiku liikmetega ja uurida nende ootusi võrgustikutöö suhtes.

Kokkuvõtted toome võrgustikuni aasta esimesel kohtumisel, mis toimub eelduslikult märtsi lõpus. Täpsem kuupäev selgumisel.

Võrgustiku teine kohtumine toimub novembri lõpus.

Kohtumiste vahele mahub koostöö vabatahtliku valdkonna osas, vabatahtlike kaasamismudeli testimisel hoolekandes ning ühise rahvusvahelise projekti ettevalmistamiseks Kodanike Euroopa rahastusprogrammi. Ühisprojekti eesmärgiks on koostöös rahvusvaheliste partneritega arutleda vabatahtliku tegevuse piiride ja toimimismudelite üle muutunud ühiskonnas. Kõik, kes on huvitatud projekti ette valmistama ning selle tegevustes kaasa lööma, on oodatud endast teada andma.

Vabatahtlike kaasamismudeli testimine hoolekandesüsteemis toimub sotsiaalministeeriumi hanke raames, mille kohta leiab rohkem infot Vabatahtlike Väravast.  Juba sügisest tegutsevad esimesed vabatahtlikud abivajajate juures, toimuvad vabatahtlike arengupäevad ning klubilased tegevused. Käesoleva aasta jaanuaris toimuvad kohtumised sotsiaalpartneritega kõikides hankesse kaasatud maakondades. Märtsis ja aprillis värbame ja koolitame uusi vabatahtlikke seltsilisi. Novembrisse on planeeritud vabatahtlike kaasamismudeli redisaini seminarid Harjumaal, Hiiumaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal ja Võrumaal.

Töö omavalitsustega

Sel aastal kavandame senisest enam teha tööd selle nimel, et kohalikud omavalitsused oleksid teadlikumad vabatahtlike kaasamise võimalustest omavalitsuse teenuste juurde ning oskaksid kohaliku elu korraldamisel arvestada kogukonnas tegutsevate vabatahtlike panust. Veebruaris saadame kõikidesse omavalitsustesse infokirja vabatahtliku tegevuse võimalustest.

12. veebruaril tutvustame vabatahtlikku tegevust sotsiaalteenuste juures Eesti Linnade ja Valdade Päevadel.

17. aprillil planeerime kümne omavalitsuse esindajat viia õppesõidule Helsingisse, et tutvustada Helsinki linnavalitsuse tööd vabatahtlike võrgustiku loomisel ja vabatahtlike kaasamisel.

Töö ettevõtetega

Oleme Vabatahtlike Väravasse loonud alamlingi ettevõtjatele.  Sellele lehele koondame olulise info vabatahtliku tegevuse võimaluste kohta ettevõtetes. Eelkõige tahame pakkuda ettevõttetele ja nende kollektiividele infot sobilikest projektest ja võimalustest, kus kollektiivid vabatahtlikena kaasa lüüa saavad.

Rahvusvahelised tegevused

Liikumine Kodukant osaleb Euroopa Vabatahtlike Keskuse (CEV ) töös, olles nii keskuse kui ka selle juhatuse liige.  30.-31. märts toimub CEV kevadkonverents Budapestis, teemaks vabatahtlike kaasamine sotsiaalteenuste juurde. Traditsiooniline CEV sügiskonverents toimub 20.-21.11 Brüsselis. Kõik, kes on huvitatud eelpool nimetatud sündmusel osalemisest, palume võtta ühendust anu.viltrop@gmail.com. Arvestada tuleb, et neil sündmustel tuleb oma sõidu ja majutuskulu ise tasuda.

Teavitustöö

Kindlasti jätkame oma teavitustööd Vabatahtlike Väravas, kust leiab nii uudiseid, vabatahtlike kuulutusi. Samuti ilmub neljapäeviti blogis üks lugu. Jaanuari lõpust saab lisaks Facebookile uudistada ka meie Instagrammi kontot. Ootame kõigi vabatahtlike kaasajate uudiseid, lugusid, pilte.

Vabatahtlike tunnustamine

Märka Vabatahtlikku 2019  kandidaatide esitamine avaneb traditsiooniliselt 10. septembril. Tunnustussündmus toimub detsembri alguses, kuupäev on selgumisel.  Märka vabatahtlikku tunnustust korraldatakse juba 2015. aastast, lisainfot leiab Vabatahtlike Väravast.

Selleks, et kõik toimuda saaks, on kindlasti vaja ka rahalisi vahendeid. Meie toetajateks on siseministeerium, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, sotsiaalministeerium ning Euroopa Liidu Sotsiaalfond.

Lisainfo:

Eha Paas, eha.paas@gmail.com
Anu Viltrop, anu.viltrop@gmail.com

Tagasi nimekirja