Otsi kodulehelt
Sulge otsing
Tagasi nimekirja

Vahekokkuvõte meie vabatahtliku tegevuse teemadest

Kohe, kohe on käes suvine pööripäev ning mõte kisub vägisi suvistele puhkuseradadele.  Ometigi on hea enne suurt suve korraks vaadata, kuhu me oma selle aasta tegemistega jõudnud oleme ja mis meid peale puhkuseid ees ootab.

Aastat alustasime vabatahtliku sõbra märgise arenguprogrammi analüüsiga. Hea meel oli kogutud tagasisidest näha, et nõustamise soovituste tulemusena on kaasajad senisest enam läbi mõelnud oma vabatahtlike kaasamise protsessi. Mitmed vastajad tõid välja, et nende vabatahtlike arv on suurenenud, on sisse seatud dokumendid (sealhulgas lepingud, tööohutusjuhend). Samuti on vabatahtlike teema toodud nähtavale oma kodulehel. Programmi täiendamist oodati eelkõige protsessis, näiteks oodatakse senisest rohkem kohtumisi nõustajatega, pakuti välja võimalust töövarjuna teise kaasaja juurde minna. Pikemalt saab märgisest lugeda Vabatahtlike Väravast.

Aprillis avasime uute vabatahtlike kaasajate kandideerimise märgise arenguprogrammi. Hetkel on nõustamine pooleli seitsme ühenduse juures.  Juhul kui keegi tunneb, et tahaks ka oma vabatahtlike kaasamist paremini läbi mõelda, siis võtke meiega julgelt ühendust.  Märgised on kavas välja anda selle aasta novembris.

Vabatahtlike võrgustikuga kohtusime 28. märtsil, mil esitleti äsjavalminud vabatahtliku tegevuse uuringut . Uuringu kohaselt on eesti elanikest 49 % olnud viimasel aastal vabatahtlikud. Millised on vabatahtliku tegevuse trendid, kokkuvõtet meie arutelust ja uuringust saab lugeda Vabatahtlike Väravast.

Meie võrgustiku järgmine kohtumine on kavandatud 19.-20. septembriks, mil korraldame koostöös Eesti Tööandjate Keskliidu ja Serve The Cityga kaks seminari ettevõtete ja ühenduste koostööst vabatahtliku tegevuse edendamisel Eestis. Meile on tulemas külaliskoolitajana Inglismaalt Charles Traylen. 19. septembril toimuv  seminar on mõeldud eelkõige ühendustele ning teemaks on koostöö loomine ettevõtetega. Samuti õpime, kuidas ettevõtete kollektiividele vabatahtlike projekte pakkuda ja neid sujuvalt läbi viia. 20. septembril on seminar suunatud ettevõtete juhtidele ning teemaks on miks ettevõtete juhid võiksid kaaluda oma töötajate vabatahtlikuks olemise toetamist, võimalused, kuidas ettevõtte saaks osaleda ühiskonna probleemide lahendamisel. Täpsema kava saadame teile juba augustis.

Koostöös Vabaühenduste Liiduga esitasime siseministeeriumile projekti „Uussisserändajate vabatahtliku tegevuse edendamine Eesti“, mis sai ka positiivse vastuse. Ühise algatuse raames muudetakse muuhulgas kolmkeelseks ning kasutajasõbralikumaks veebiplatvorm Vabatahtlike Värav ning asutakse tõstma ühenduste võimekust erikeelseid inimesi oma tegevusse kaasata. Teil kõigil on võimalik tulla ja kaasa rääkida Vabatahtlike Värava uuendamisel. Ootame kõiki huvilisi 21. juunil, ehk juba sel reedel kell 10.00 Sirge 2 seminariruumis.  Uuenenud Vabatahtlike Värav on teie kasutuses loodetavasti juba selle aasta lõpuks.

Projektis on vabatahtlike kaasajatele suunatud tegevused keskendunud esmajoones Harjumaale, Ida-Virumaale ja Tartumaale. Igast nimetatud maakonnast otsitakse vähemalt kolme ühendust, kes tahaksid tervikuna läbi mõelda, kuidas uussisserändajaid edukalt oma tegevustesse kaasata: sügisel on plaanis igas maakonnas teemakoolitus ning seejärel saavad kõik koolitusel osalenud lüüa kaasa vabatahtliku sõbra märgise nõustamisprogrammis. Lisainfot saab projektijuhilt Tanel Mätlikult, tanelmatlik@gmail.com.

Alates eelmise aasta novembrist on Kodukant kaasanud vabatahtlikke hoolekandeteenuste juurde. Mai lõpu seisuga on meie vabatahtlikud seltsilised pakkunud seltsilise teenust 218 abivajajale  6185 tundi, mille rahaline väärtus 30 254.30 eurot. Projekti lõppes oleme välja töötanud vabatahtlike kaasamise mudeli hoolekandeteenuste juurde.  Tänaseks oleme veendunud, et vabatahtlike kaasamisel tasuks piirkonnas (on selleks siis omavalitsus või hoopis maakond) palgata vabatahtlike koordinaator, kes aitaks vabatahtlikke kaasata erinevate teenuste juurde ning püüaks teadlikult vabatahtliku tegevuse kaudu aktiviseerida nii eakaid kui noori. Samuti tundub, et Eestile ei piisa vaid ühest mudelist, erinevates Eesti piirkondades võivad toimida erinevad mudelid. Milliseid mudeleid otsustame välja pakkuda, selgub novembris toimuvatel redisani seminaridel Võrus, Pärnus, Hiiumaal, Harjumaal ja Lääne-Virumaal.  Hoiame teid kursis seminaride toimumise kuupäevadega ja kõik huvilised on oodatud osalema.  Seniks aga tasub Vabatahtlike Väravast lugeda Helsingi linna kogemusest vabatahtlike kaasamisel.

Lisaks Eesti tegevustele on meie esindaja Anu Viltrop osalenud ka Euroopa Vabatahtlike Keskuse töös. Tema tööst leiab samuti kokkuvõtteid Vabatahtlike Väravast. Kui seni pole jõudnud uurida, siis suvel on ju ideaalne aeg võtta ega ja lugeda.

Sügisel on meid ootamas ka kandidaatide esitamine „Märka Vabatahtlikku“ tunnustusele. Kanditaatide esitamine avaneb 10. septembril. Tunnustused antakse üle 7. detsembril. Tunnustussündmuse patrooniks on Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Novembris viime taas läbi vabatahtliku tegevuse sotsiaalmeedia kampaania „Aga mina olen vabatahtlik, tule sina ka!“

Märtsis ja aprillis arutlesime võrgustikus huvilistega vabatahtlike laada korraldamisvõimalusi. Kuna aga laada korraldamisel vastutust võtta soovivaid ühendusi ei olnud, jätame selle tegevuse ootele. Kui nüüd keegi loeb ja tunneb, et tema ikkagi laada korraldab, siis oleme teda valmis igati toetama.

Nii suvel, kui edaspidi ootame ka kõigi teie uudiseid vabatahtliku tegevuse teemadel, saame neid jagada läbi meie listi, Vabatahtlike Värava uudisrubriigi või blogilugude kaudu.  Kel lugu jutustada, palun võtke ühendust info@vabatahtlikud.ee.

Selleks, et kõike eelpool toodut teha, on paratamatult vaja ka raha. Meie tegemisi toetab siseministeerium, KÜSK ja  Euroopa Sotsiaalfond. Püüame ka ise teenust pakkuda, selleks eelkõige on koolitused. Kõik, kes huvitatud koolituse tellimisest, võtke meiega ühendust.

Soovime teile kaunist ja toimekat suve, kuhu kindlasti mahuks ka puhkus ja kvaliteetaeg kõige lähedasemate inimestega.  Kohtumiseni juba augustis!

Eha Paas ja Anu Viltrop
Vabatahtliku valdkonna eestvedajad

Tagasi nimekirja