Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Vabatahtlik – jälgi märgist!

Juba 2015. aastal alustasLiikumine Kodukant vabatahtliku sõbra kvaliteedimärgise väljaandmist. See märk tunnustab vabatahtlike kaasamise head taset ja professionaalsust Eesti vabaühendustes ja avaliku sektori organisatsioonides. Märgi saavad organisatsioonid, mis on osalenud vabatahtliku sõbra arendusprogrammis, on vabatahtlike kaasamise põhjalikult  läbi mõelnud ning vabatahtliku tegevuse hea tavaga kooskõlas korraldanud. 2015. aastast kuni tänaseni on välja antud 45 märki.

Oleme varasemalt mõtisklenud selle üle, mis on ühenduste suurimad takistused vabatahtliku tegevuse planeerimisel ja elluviimisel.

Miks võiks aga vabatahtlik huvi tunda ja uurida, kas ühendusel on selline märgis või mitte? Tihtipeale on erinevates ühendustes vabatahtlikuna abiks käinud inimesel väga erinevaid kogemusi. Mõnes ühenduses sujub koostöö hästi ning vabatahtlik tunneb end olulise ja väärtuslikuna. Mõnes teises organisatsioonis on aga rollipiirid segased, vabatahtlik jääb ripakile ja tegevuseta ning kogemusest jääb mõru maik suhu.

Vabatahtliku sõbra märgise pälvinud ühendustel on vabatahtlike kaasamine tervikuna hästi läbi mõeldud, seetõttu:

  • On selles ühenduses vabatahtlikuna suurema tõenäosusega mõnus olla. Tööprotsessid on läbimõeldud ning vabatahtliku ülesanded selged. Pole ohtu, et tuled kohale, aga keegi sind tegelikult ei ootagi ega oska sulle tegevust pakkuda.
  • Sul on ühenduses kindel kontaktinimene, kelle juurde sa oma küsimuste, rõõmude ja muredega pöörduda saad.
  • Sulle pakutakse tegevuse alustamisel asjakohast juhendamist ja koolitamist.
  • Sul on olemas vajalikud töövahendid oma ülesannete täitmiseks ning eelnevalt kokkulepitud vabatahtliku tegevusega tekkivad kulud kaetakse.
  • Ühenduse või asutuse töötajad on vabatahtlike kaasamisest teadlikud. Seega ei teki olukorda, kui ühenduse ruumides endale kohvi keedad ja keegi sind altkulmu põrnitseb. 😊
  • Sulle antakse asjakohast tagasisidet sinu tegevuse kohta vabatahtlikuna.
  • Sinu arengut vabatahtlikuna eesmärgistatakse ja toetatakse ning pakutakse võimalusel enesetäiendust.

Siit võid uurida, millised ühendused ja asutused sõbra märgist kannavad. Samuti on märgise saanud ühenduse kodulehel nähtav samasugune logo.

Kui aga tegutsed ühenduses, kus kõik toimib imetabaselt kenasti, kuid neil märgist veel pole, siis anna neile märku, et peatselt avaneb taas võimalus märgise nõustamisprotsessi kandideerida.

Kirja pannud Anu Viltrop

Tagasi nimekirja