Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Märka vabatahtlikku 2016

Vabatahtlikud

Henno Sepp – Pärnu Filatelistide Selts, Pärnumaa Lõõtsahaigete Selts, Pärnu Pensionäride Liit, Pärnu Saarlaste Seltsing

henno-sepp-4
Henno Sepp

Hennot tunneb pea iga pärnakas. Oma 94-st eluaastast on ta aktiivselt vabatahtlikuna panustanud 30. Henno korraldab seltsielu ning juhendab laste ja noorte huviringe. Lisaks sellele on ta pillimees, üleriigiliste külapillimeeste kokkutulekute algataja, filatelist, spordimees, giid, pulmavanem jne. Justnimelt Henno innustusel tulid Pärnu kandi postmarkide kollektsionäärid 1962. aastal kokku ning koos käiakse regulaarselt tänaseni.

Helen Hiiemäe – SA Eestimaa Looduse Fond, Teeme Ära talgupäev ja Eesti Külaliikumine Kodukant

helen-hiiemae
Helen Hiiemäe

Helen on olnud Teeme Ära meeskonna parem käsi ja „multivabatahtlik“ juba viiel aastal. Heleni peamiseks tööülesandeks on talgujuhtide stardipakettide logistika. Kahe kuu vältel haldab Helen põhitöö kõrvalt laekuvaid stardipaketi soove ning haldab neid aukartustäratavas hiigeltabelis. Lisaks sellele abistab Helen erinevate sündmuste korraldamise juures, muuhulgas on ta olnud mitmel aastal abiks „Märka vabatahtlikku“ tunnustussündmuse korraldamisel. Kõik, mis Heleniga kokkulepitud, saab alati õigeaegselt tehtud!

Anžella Kaljula – Viljandi Toidupank, MTÜ Viljandimaa Lasterikaste Perede Ühendus

anzella-kaljula
Anžella Kaljula

Anžella on pühendunud vabatahtlik, kes on vabatahtliku tegevusega nakatanud terve oma pere. Ta osaleb kohaliku Toidupanga igapäevatöös ning aitab Eesti Lasterikaste Perede Liidus läbi viia käsitöö õpitubasid. Viljandi Lasterikaste Perede Ühenduses on Anžella aastate jooksul aidanud korraldada erinevaid üritusi ning sortida riideid. Tema õlgadel on Viljandis kooliasjade kogumiskampaania „Lapsed Kooli!“. Anžella oskab tegevusse kaasata suurepäraselt nii täiskasvanuid kui lapsi.

Karl Kirt – Tõrva Noortevolikogu, MTÜ Tõrva Noorte Liit, Tõrva Raadio.

Karl Kirt pildil keskel
Karl Kirt pildil keskel

Vaatamata noorusele on Karl teinud imetlusväärselt palju Tõrva linna noorte elu parandamiseks. Karl on olnud Tõrva Noortevolikogu esimees ning juhtinud selle organisatsiooni arengut. Tema eestvedamisel asutati Tõrva Noorte Liit, et anda hoogu noorte omaalgatuslike projektide elluviimiseks. Kaks aastat tagasi käivitas ta koos väikese sõpruskonnaga Tõrva Raadio, mis töötab mõne nädala vältel suvel ja talvel. Kuigi Karl on vabatahtlikuna rakkes peaasjalikult raadiotöö juhtimisega, saavad Tõrva elanikud nautida ka tema saatejuhi oskusi.

Rita Goruskina – Tallinna Invaspordiühing, Tallinna Puuetega Inimeste Koda

Rita Goruskina
Rita Goruskina

Rita on hoidnud Tallinna Invaspordiühingut töös üle 20 aasta. Ka kõige keerulisematel aegadel on ta suutnud ühingu liikmetele organiseerida erinevaid võistlusi ja üritusi. Tänu eesti ja vene keele valdamisele ning mõlema keeleruumiga seotud kultuuriliste eripärade tundmisele, on ta saanud nõustada mõlemas keeles kõnelevaid inimesi. Samal põhjusel saavad ka vene keelt kõnelevad inimesed võtta täisväärtuslikult osa ühingu tööst. Rita on andnud märkimisväärse panuse vene keelt kõnelevate inimeste lõimimisele meie ühiskonda.

Kalju Komissarov – Kuhjavere Külateatrite Festival

Kalju Komissarov
Kalju Komissarov

Elav teatrilegend Kalju Komissarov on olnud Kuhjavere külateatrite festivali patrooniks ja peakohtunikuks juba algusest peale. Ta on jälginud kõiki etendusi ja andnud sisukat tagasisidet igale trupile. Paljud tulevad teatrifestivalile justnimelt tema nõuannete pärast. Kui külaselts hakkas korraldama festivali eel- ja reklaamüritusena teatrikohvikuid, tuli loomulikult kohale ka Kalju ning rääkis nii teatrist, näitlemisest kui oma tegemistest. Kuhjaverest saadud kogemus innustas Kaljut Viljandi kultuuriakadeemiasse sisse viima harrastusteatri juhi eriala.

Kersti Urbala – Heategevusfond Minu Unistuste Päev

kersti-urbala
Kersti Urbala

Kersti on ütlemata suure energialaenguga naisterahvas, kelle kohalolek ei jää kunagi teistele märkamata. Nelja fondis vabatahtlikuks oldud aastaga on ta viinud ellu rohkem unistuste päevi, kui ükski teine vabatahtlik fondis. Ta on oma tegemistes äärmiselt kiire, mis sageli võib osutuda määravaks. Eriti olukordades, kus on tegemist väga raskelt haige lapsega. Kui saabub unistuste päev, on ta alati sündmuse juures ja teeb kõik selleks, et päev sujuks ilma viperusteta. Lisaks on Kersti suurepäraseks mentoriks vähem kogenumatele vabatahtlikele.

Evar  Ojasaar – Muraste külaselts, Tilgu hülged, Abipolitsei, Kaitseliit

Evar Ojasaar
Evar Ojasaar

Evar tegutseb sageli märkamatult, ometigi on tema sõnal alati kaalu ning ta on eeskujuks paljudele. Tema tegevus vabatahtlikuna on muljetavaldavalt lai. Tabasalu Ühisgümnaasiumis on ta vanematekogu esimees, Muraste külaseltsis aga juhatuse liige. Ta aktiivne abipolitsei ja kaitseliitlane. Viimasel neljal aastal on Evari eriliseks kireks talisuplus ning „Tilgu hülgete“ nimelise algatuse eestvedamine. Evar on heas mõttes õige eestlane: hingelt ja südamelt rahvuslane, kuid lisaks selle on ta hooliv ja arvestav ka mujalt tulnute või üldisest massist erinevate suhtes.

Norman Aasma – vabatahtlik Tallinna Keskraamatukogus

norman-aasma
Norman Aasma

Norman on 16-aastane noormees, kes on Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonnas käinud vabatahtlikuna abiks juba kaks suve järjest. Suvekuudel viib ta 2-3 korral nädalas läbi arvutikursusi algajatele arvutikasutajatele. Norman oskab väga hästi eesti, vene ja inglise keelt ning nii on ta võimeline kursuseid läbi viima kõigis kolmes keeles. Igal koolitusel osales 3-4 inimest ja seetõttu sai Norman pühendada piisavalt aega igale osalejale. Lisaks õppeprogrammi läbimisele sai iga koolitusel osaleja Normanilt küsida nõu arvuti kasutamisega seotud muredega.

Misso Vabatahtlikud

 

Misso vabatahtlike päästeauto
Misso vabatahtlike päästeauto

Peaaegu kõik asised Misso mehed tegutsevad MTÜ-s Misso Vabatahtlikud. Tegemist on kõige olulisema vabatahtlikele põhineva ühendusega Misso piirkonnas. Lisaks tublile reageerimisele päästesündmustele on nad silma paistnud ka ennetustööga. Ohutusnõustamiseks külastatakse oma kandi inimeste kodusid ning korraldatud on kohaliku ujumiskoha korrastamine ning veeohutusstendi paigaldamine. Misso Vabatahtlike eestvedamisel kogutakse hetkel raha uue depoohoone ehitamiseks, et olla ka tulevikus päästeametile vääriline partner.

Vabatahtlike kaasaja

Eesti Pagulasabi

Eesti Pagulasabi vabatahtlikud tugiisikud
Eesti Pagulasabi vabatahtlikud tugiisikud

Eesti Pagulasabi kaasab vabatahtlikke pagulaste tugiisikutena ning ürituste korraldajatena, samuti on erialaspetsialiste lähetatud vabatahtlikena välismaale kriitilistesse piirkondadesse. Vabatahtlikud tugiisikud aitavad Eestisse saabunud rahvusvahelise kaitse saajatel kohaneda siinse eluga. Hetkel on Eesti Pagulasabil umbes 40 aktiivset, väljakoolitatud tugiisikut, kellel pakutakse koolitusi, supervisioone ning ühisüritusi. Tugiisikute tööd koordineerivad ja neid nõustavad kaks palgalist koordinaatorit. Lisaks praktilisele abile, mida tugiisikud Eestisse saabunud pagulastele osutavad, on vabatahtlikele ülesehitatud tugiisikuteenus toonud kogu seda valdkonda kohalikele inimestele lähemale, maandades nii ka ühiskondlikke pingeid.

Rainer Rahasepp ja Politsei- ja Piirivalveamet, Lõuna prefektuur

Rainer Rahasepp on rohelise jakiga
Rainer Rahasepp on rohelise jakiga

Võib imestunult käsi laiutada ja küsida, kuidas Rainer seda kõike jõuab? Tema vastutada on abipolitseiniku I ja II astme koolituste korraldamine ja osaliselt ka läbiviimine. Oma innustava oleku ja positiivsusega nakatab ta kõiki pea esimesest hetkest. Rainer mäletab alati, millistesse ühendustesse ja organisatsioonidesse tema abipolitsenikud veel kuuluvad ning tunneb kohtudes alati huvi, kuidas läheb. Ta oskab märgata inimese eeldusi ja tugevaid külgi ning julgustab end arendama. Seesugune hoiak tekitab igaühes soovi panustada vähemalt maksimumi ja rohkemgi veel. Rainer hoolib väga abipolitsenike ja politseiametnike heast mainest ning panustab palju, et see nii ka püsiks.

Eesti Väitlusselts

Eesti Väitlusselts
Eesti Väitlusselts

Väitlusseltsi juures lüüakse enamasti vabatahtlikuna kaasa pikaajaliselt ning erinevates rollides, näiteks tegevmeeskonna liikmena, ürituste korraldajana või kohtunikuna. Väitlusselts suudab kaasata väga erinevas vanuses inimesi. Vabatahtlike ülekoormust aitab vältida hästi läbi mõeldud ja välja kujunenud süsteem, näiteks koostatakse ülesannete täitmiseks alati terve vabatahtlike meeskord.  Seltsist saadud oskused on olulised nii vabatahtlikule endale kui ka tervele ühiskonnale, kasvatades Eestis argumenteerimis- ja arvamiskultuuri.

Siim Rohtla, ühendusest ESTSAR

Siim Rohtla
Siim Rohtla

Siim on multitalent. Põhitöö kõrvalt leiab ta aega, et juhendada ja koolitada inimesi vabatahtlikeks inimesteotsijaks. Siim on ka ise aktiivne otsija. Ta kaasab ESTSARi pidevalt uusi inimesi, et jätkuks abilisi ning et olla politseile kadunud inimeste otsingutel usaldusväärseks partneriks. Siim on asjalik, innukas ja tulemustele orienteeritud ning südamega asja juures.

Riina Solman, Oleviste Hoolekanne

riina-solman
Riina Solman

Riina on vedanud Oleviste Hoolekande tegemisi juba ligi 20 aastat. Ta valutab südant üksikvanemate, kodutute ja teiste nõrgemate pärast. Jõulude ajal jagatakse kodututele riideid, pakutakse sauna ja sooja kõhutäit. Eesti Vabariigi sünnipäeval pakutakse kodututele kringlit ja võileibu. Viimasel paaril aastal on Riina koostöös Peeteli kiriku ja Põhja-Tallinna sotsiaalhoolekandega korraldanud vähekindlustatud peredele “Lihavõttejänku” pidusid. Selliste ürituste korraldamine nõuab palju tööd, kuid Riina oskab enda ümber vabatahtlike koguda ja hoida. Riina on innustanud inimesi igapäevaselt enam märkama, hoolima ja abikätt ulatama.

Aasta ettevõte

Stillabunt OÜ

Stillabunt OÜ
Stillabunt OÜ

Stillabunt OÜ on toetanud MTÜ RuaCrew tegevust terve 2016. aasta jooksul, nõustades turundus- ja sponsorlusteemadel, hallates kodulehte ning andes ideid uuteks lähenemisteks. Stillabunt OÜ töötajad on abistanud uudiskirja loomisel ning koolitusprogrammide visuaalsel kujundamisel. Samuti valmistasid Stillabunti töötajad RuaCrew aktiivsetele meeskonnaliikmetele T-särgid. Ettevõtte töötajad leiavad alati aega, et RuaCrew juhatuse liikmetega kohtuda, neid innustada ja jõustada.

KPMG Baltics OÜ

kmpg-baltics
KMPG Baltics OÜ

KPMG Baltics OÜ on olnud Minu Unistuste Päevale koostööpartneriks fondi algusaastatest saadik. Ettevõte pakub heategevusfondile pro bono partnerluse raames raamatupidamisteenust ning aitab igal aastal läbi viia fondi auditit. Tegemist on püsiva ja igpäevase panusega, mis tagab fondile läbipaistvuse, korras raamatupidamise ning usaldusväärsuse. Ettevõtte juhtivtöötajad panustavad fondi juhtorganite tegevusse ning mitmed endised kui ka praegused töötajad panustavad oma aega ja teadmisi Minu Unistuste Päeva juures vabatahtlikena.