Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Märka vabatahtlikku 2017

Sellel aastal toimus tunnustussündmus Lihula kultuurimajas 10. detsembril. Vaata ka sündmuse videokokkuvõtet.

Vabatahtlikud

Laura Zirel, Meditsiiniteaduste Valdkonna Üliõpilaskogu, Minu Unistuste Päev                      

Laura on vasakult kolmas. Foto: Johan-Paul Hion

Mitte ükski mure ei jää lahendamata, kui vägesid juhib Laura. Muuhulgas on ta taas elule äratanud Meditsiiniteaduste Valdkonna Üliõpilaskogu.  Laura suudab tudengite murekohad kokku koguda ja muuta arusaadavaks ka kõrgematele instantsidele. Just tänu Laura eestvedamisel on arstitudengite 6. kursuse praktika ühe sagedamini tasutatud. Mitmete muudatuste rakendamine ja juurdumine võtab veel aega ning tema töö tulemusi saab kindlasti jälgida ka veel aastate pärast. Kõige selle kõrval on Laura leidnud aega olla „Minu Unistuste Päevas“ vabatahtlikuna Tartu vabatahtlike meeskonna juht, kus tema peamine ülesanne on krooniliselt või raskelt haigete laste unistuste täitmine, ürituste korraldamine Tartu Lastekliinikus ning meeskonna juhtimine ürituste korraldamisel.

Pille-Maris Arro, Pelgulinna Selts

Pille-Maris on pildidl koeraga

Pille on Pelgulinna Seltsi – vanima Tallinna asumiseltsi – üks asutajatest, seltsi aktiivne liige ja eestvedaja tänaseni. Tema eestvedamisel toimuvad regulaarselt Pelgulinna Rahvamajas Eakate Teeõhtud ja ekskursioonid ning kolm korda aastas üritused asumirahvale ja külalistele (Pelgulinna Päevad, Hoovikohvikute päev kevadel, Pelgulinna Muhemängud sügisel ja Jõuluootus Pelgulinna kuusepuu juures). Pille-Maris on osavõtlik kõikides asumit puudutavates küsimustes, olgu siis Stroomi mets, naabrimemme aitamine, liikluse või parkimise teemad, süstlapunkt või rotid. Särava olemisega suudab Pille-Maris ühendada erinevad põlvkonnad ning panna inimesed ühiselt tegutsema, et Pelgulinn oleks veel parem paik elamiseks.

Helger Kavant, MTÜ Urvaste Villike

Helger Kavant uusi teatriplaane välja mõtlemas

Helger on lihtne ehitusmees, kes on aastaid unistanud teatrikultuuri arendamisest Antsla vallas ja kogu Võru maakonnas. Just nimelt teatrikultuuri, sest kui Helger midagi teeb, siis on kõik detailid perfektselt viimistletud, alates etenduspaigast, etenduse kvaliteedist kuni näitlejate ja külastajate võõrustamiseni. Aastaid nokitses Helger esivanemate talus Urvaste vallas, kuklas tiksumas mõte teatritalust. Nii sündis MTÜ Urvaste Villike ja Villike teatritalu. Seejärel sättis Helger mõttekaaslastega korda Vana-Antsla mõisa aida, et kutsuda külla professionaalseid näitlejaid ja pakkuda kohalikele mõnusaid teatrielamusi. Möödunud suvel esietendus Villike teatritalus Misanzeni etendus “Õhtu on salameri. Edgar Valteri rahutu rahu”, mis lummas publiku täielikult. Selline ennastsalgav tegevus aitab laiemalt teadvustada, et ka maal on elu täisväärtuslik!

Ragnar Põllukivi, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond             

Ragnar vedas eest edukat rahastuskampaaniat “Üleannetus”

Ragnar Põllukivi eestvedamisel korraldati Pardirallit aastatel 2014-2016. Olles samaaegselt elu keerulisemail teekonnal ning võitlemas oma poja raske haigusega, suutis ta panustada suure hulga oma ajast Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu tegevusse. Uueks väljakutseks valis Ragnar Lastefondi. Ta tuli välja ideega korraldada üle-Eestiline kampaania “”Üleannetus””, mis alustas veebruaris veebilehel üleannetus.ee ja kulmineerus 11. märtsil 15 sarnase üritusega samal ajal kõikides maakonnakeskustes. Ta juhtis kogu korraldust ja hoidis rajal üle 100-liikmelist meeskonda, kes kõik erinevates Eesti nurkades ürituse kordaminekuks valmistusid. Kampaaniaga “Üleannetus” koguti ravitoidusegusid vajavatele lastele üle 67000 euro. Hetkel käivad Ragnari eestvedamisel ettevalmistused juba uue “Üleannetuse” korraldamiseks.

Jaago Männiste, Politse- ja Piirivalveamet Põhja prefektuur Lääne-Harju politseijaoskond

Kutsemeisterlik abipolitseinik Jaago

Jaago on abipolitseinik alates 2004. aasta novembrist. Viimase kahe aasta jooksul on Jaago panustanud vabatahtlikku tegevusse kokku üle 1000 töötunni. Ta on hinnatud kaaslaseks patrullpolitseinikele, osaleb aktiivselt piirkonnapolitseitöös ja käib oma kodukandis IPAP patrullides. Ka ennetustöös on Jaago tubli tegija: abipolitseinike nädala raames on ta käinud koolides õpilastele abipolitseinike tegemisi tutvustamas. Absoluutselt ilma naljata –  politseitöö oskuste ja võimete poolest teeb ta silmad ette isegi kogenud politseiametnikele! Käesoleval aastal võitis mees nii Põhja prefektuuri kui ka Vabariiklikud Abipolitseinike kutsemeisterlikkuse võistlused! TORK koolituste instruktorina panustab Jaago politseinike turvataktika ja laskmisoskuse parandamisse.

Heldur Meister, Kaitseliit, Türi üksikkompanii

Heldur on Türi üksikkompaniid juhtinud juba aastast 2004

Heldur Meister võeti Kaitseliidu liikmeks 22. novembril 1994.aastal. Alates 2004. aastast juhib Heldur Kaitseliidu Türi üksikkompaniid. Aastate jooksul on ta osalenud erinevatel koolitustel ning õppustel, mis teeb temast väga kogenud kaitseliitlase. Kompaniipealikuna on Heldur tasakaalukas ja tark juht ning peab väga oluliseks, et kompanii tegevustesse on kaasatud ka Türi naiskodukaitsjad, noorkotkad ja kodutütred. Kompanii hüvanguks töötamisel on Heldur arendanud koostööd kohalike ettevõtjate, kohaliku omavalitsuse ja teiste organisatsioonidega.

Andres Laanejõe, MTÜ Hiiumaa Mudeliklubi

Andres nakatab mudellennunduse pisikuga nii noor kui vanu

Andres on Hiiumaa Mudeliklubi hing. Klubi tegeleb põhiliselt lennu-, laeva-, auto- ja raketimudelismi alaste tegevustega. Andres tegeleb klubis kõigega alustades toetuse ja vahendite leidmisest kuni õpilaste juhendamiseni, kohalike võistluste korraldamiseni ning ühiselt väljaspoole Hiiumaad sh välisriikidesse võistlustele sõitmiseni. Andrese käe alt on sirgunud väga edukaid insenere ning ta panustab jätkuvalt sellesse, et Hiiumaa lapse tehnikateaduste pisikuga nakatuks. Hiiumaa Mudeliklubisse on oodatud kõik mudelihuvilised alates lasteaialastest kuni täiskasvanuteni.

Tiina Pauklin, MTÜ Tagasi Kooli

Tiinal jätkub indu kutsuda Tagasi Kooli juurde aina uusi ja uusi inimesi

Tiina on Noored Kooli programmi vilistlane ning just tema eestvedamisel arendati välja aastaringne Tagasi Kooli infosüsteemi idee, sest haridust saab reformida vaid eri osapooli ja sektoreid kaasates. Selleks, et innustada inimesi tegutsema, on Tiina otsinud ja inspireerinud partnereid, rahastajaid, vabatahtlikest korraldustiimi ning loonud nakkavaid külalisõpetama kutsuvaid kampaaniaid. Tänaseks on Tagasi Kooli loonud vabatahtlikest külalisõpetajate baasi, mida kasutab üle 1000 kooliõpetaja (40% Eesti koolidest!) kõikidest Eesti maakondadest. Igal aastal toimub sadu koolitunde, millest saavad osa kümned tuhanded õpilased. Tiina on Tagasi Kooli algatusega seotud tänaseni.

Ervin Orgmets, vabatahtlik abipolitsei, Kaitseliidu vabatahtlik, vabatahtlik päästja MTÜ Aasukalda Maa ja Merepääste Komandos, vabatahtlik elupääste osutaja kiirabi brigaadis

Ervin kaitseliitlasena

Ervin võtab aktiivselt osa nii Kaitseliidu, abipolitsei kui ka vabatahtliku päästja tööst. Seega on tema panus kodukant igati märgatav ning mitmepalgeline. Ta on päästnud kurjategijate küüsist inimeste vara ning aidanud likvideerida tulekahjude tagajärgi. Samuti on Ervin omandanud vabatahtliku kutsetunnistuse, et aidata kaasa ka kiirabi tegemistele. Ervin panustab Eesti ühiskonna siseturvalisusesse järjekindlalt ja pidevalt.

Kaasajad

MTÜ Noorteklubi ACTIVE

Noorteklubi ACTIVE innustab noori olema särasilmsed vabatahtlikud

Noorteklubi ACTIVE on vabatahtlike alusel tegutsev noorteorganisatsioon, kuhu kuulub 347 noort ning mille missiooniks on noorte toetamine kodanikuaktiivsuse kujunemisel. Noorteklubi tegutseb esmajoones Lasnamäel ning tema põhisihtrühmaks on vene keelt kõnelevad noored alates 11. eluaastast. Organisatsioonis on ligikaudu 20 püsivabatahtlikku. Koostöös teiste organisatsioonidega käiakse abiks näiteks erivajadustega noortele. Samuti korraldab ACTIVE rahvusvahelisi vabatahtlike vahendamise programme ning noortelaagreid. Viimastel aastatel on ACTIVE vedanud venekeelsete vabaühenduste koostööd ning tutvustanud neile vabatahtlike kaasamisvõimalusi ning -nippe. 2017. aastal pälvis noorteklubi Liikumise Kodukant poolt vabatahtliku sõbra märgi, mis näitab vabatahtlike kaasamise kõrget kvaliteeti ja läbimõeldust ühenduse töös.

Maarja Tali, Eesti Abi-ja Teraapiakoerte Ühing

Maarja on veendunud, et koer võib olla inimesele mitmekülgne abiline

Maarja on Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingut vedanud alates 2014. aastast. Ta on toetanud, koolitanud, aidanud ja juhendanud teraapiakoerajuhte, teraapiakoeratiime ja partnereid. Suuresti tänu Maarjale on teraapiakoeratiime hetkeseisuga üle 70! Lisaks sellele on Maarja  eest vedanud mitmeid ühiskonna heaolu ning  haridust edendavaid projekte. Nimetagem siinkohal lugemiskoeraprogrammi, loomi kaasava õpe pilootprojekti ning tegevusteraapia pilootprojekti. Ta on lahkelt jaganud teadmisi looma kaasamisvõimalustest paljude erinevate valdkondade esindajatele.  Maarja on suure südamega julge unistaja, inspireeriv algataja ja õpetaja, keda on Eesti tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalvaldkonnas hädasti vaja.

Lauri Läänemets, endine Väätsa vallavanem

Lauri teab, et koostöös jõuame palju rohem head teha

Lauri on olnud Väätsa vallavanem juba 4 aastat. Oma südameasjaks on ta pidanud panustamist kogukonna arengusse. Justnimelt tema algatusel on Väätsal juba kolm aastat järjest toimunud kortermajade festival, kuhu igaüks panustab just nii nagu soovib. 2016. aastal sai Lauri algatusel teoks lumememmede paraad, millest võttis osa 300 inimest nii Väätsalt kui mujalt. 4,5 km pikkuse Väätsa-Reopalu kergliiklustee äärde kerkis päevaga sadu omanäolisi lumememmesid ning muidu üsna kõrvaline Väätsat Paidega ühendav tee muutus paariks nädalaks atraktiivseks turismiobjektiks. 2017. aasta kevadel kutsus Lauri inimesi „Teeme ära“ talgute raames Väätsa raba matkarajale ehitama laudteed. Üleskutse peale tuli kohale tublisti üle 200 inimese. Üheskoos tehti 2,7 km pikkusel matkarajal valmis üle poole raja laudteest. Erinevaid ettevõtmisi on aastate jooksul veelgi ning need on liitnud kogukonda ning muutnud Väätsa valla mõnusaks elupaigaks.

Leini Vahtras / Sära Silma! / Hoovõtukeskus MTÜ

Leini on osav vabatahtlike kaasaja

Hoovõtukeskuse põhitegevus – põhikoolist mitteeduka õppimise pärast väljalangevate laste ja noorte õppetoe korraldamine – toetubki tublidele vabatahtlikele. Leini Vahtras on Hoovõtukeskuse juures tegutsenud juba kolm aastat ning ta on ühenduse ridadesse kaasanud ka gümnasiste ning kogukonnapraktikante. Vabatahtlikud kinnitavad üksmeelselt, et Leini suhtub neisse kui täisväärtuslikesse meeskonnaliikmetesse, aitab mõista kodanikualgatuste mõtet ja leida endas hea kodaniku pisikut.

Ave Aaslaid, Tori Sotsiaalmaja

Ave on Tori Sotsiaalmaja juhatajaks olnud 2009. aastast. Ave on osanud luua enda ümber terve vabatahtlike võrgustiku, kuhu kuulub nii pensionäre, endisi pedagooge ja meditsiinitöötajaid, kultuuri- ja kunstihuvilisi inimesi kui käsitöömeistreid. Ave eestvedamisel on vabatahtlikud juhendanud ja läbi viinud erinevaid huviringe, et mõtestatult sisustada psüühiliste erivajadustega inimeste, töötute, pensionäride, lastega kodus olevate emade, puuetega inimeste, aga ka kõigi teiste kogukonnas elavate inimeste vaba aega. Samuti korraldatakse üheskoos erinevaid suurüritusi. Ave sõnul on vabatahtlikud Tori Sotsiaalmaja maja au ja uhkus.  Samas innustab ta paljusid sellega, et lööb vabatahtlikuna kaasa valla ja kogukonna ürituste organiseerimisel ja läbiviimisel rahvamajas, koolis ja lasteaias.

SA Hille Tänavsuu Vähiravifond “Kingitud elu”

Vähiravifondi “Kingitud elu” vabatahtlikud

Kuhu riigi käed ei ulatu, sinna tulevad tegusad kodanikud appi. Toivo Tänavsuu asutatud SA Hille Tänavsuu Vähiravifond „Kingitud elu“ on aastate olnud nii mõnelegi vähihaigele viimaseks õlekõrreks. Tänu fondile on paljud pered saanud juurde aega oma lähedasega koos olla ja tänu temale on nii mõnigi vähihaige tervenenud. Fondi tööd on tehtud tihti une-, pere- ja teiste tööasjade arvelt ning selle vabatahtlikud töötavad erakordselt keerulises valdkonnas – kogunevad rahvaüritustel annetusi.

Ettevõtted

Kodu Kuubis OÜ

Kodu Kuubis OÜ eestvedamisel on Sindi jalgpallistaadion saanud täiesti uue näo

Kodu Kuubis OÜ omaniku Germo Karro eestvedamisel käiakse vabast ajast ja tahtest ehitamas Sindi linna jalgpallistaadionit, et parandada MTÜ JK Pärnu Poseidoni ja Sindi linna noorte sportimisvõimalusi. Suure entusiasmi ja avatud suhtlemisega on nakatatud tegevuspisikuga ka väga palju teisi inimesi. Lühikese aja jooksul on suudetud palju ära teha ning staadioni väljanägemist tundmatuseni muuta. Pole kahtlustkiu, et Kodu Kuubis OÜ ja selle omaniku Germo Karro eestvedamisel hakkab Eestis veel palju muud head juhtuma!

CV Online Estonia OÜ

Kolm CV Online meeskonnaliiget – Heikko Gross, Rain Resmeldt Uusen ja Marita Haho  – on juba aastaid aktiivselt panustanud Noored Kooli tegevuse õnnestumisse. Heikko, Rain ja Marita hoolitsevad, et võimalikult palju ägedaid inimesi jõuaksid Noored Kooli programmi. Lisaks sellele püüavad nad igati kaasa aidata, et õpetaja ja õpetamise kuvand Eesti ühiskonnas paraneks.