Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Keskkonnakaitse ja loodushoid

Eestimaa loodus. Foto: Kaja Hiis
Eestimaa loodus. Foto: Kaja Hiis

Looduskaitse läheb korda väga paljudele eestimaalastele: lausa 37% vabatahtlikest on seotud justnimelt selle valdkonnaga. Inimesed osalevad meelsasti heakorratalgutel, et oma kodukandi ümbrust korrastada või puid metsa istutada. Samuti on meie seas väga pühendunud vabatahtlikke, kes on oma südameasjaks võtnud näiteks mõne ohustatud liigi püsimajäämise või seisavad veendunult hiiepuude kaitsmise eest.

 Vabatahtlike tegevustena keskkonnavaldkonnas võib nimetada:

  • heakorratalgute korraldamine ja loodustalgutel osalemine
  • looduskaitselised tegevused (nt. looduskaitsealade hooldamine)
  • keskkonnaharidus ja elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmine (nt. loodusmatkad lastele, taaskasutuse võimaluste tutvustamine)
  • uuringud ja seire (nt. lindude rände jälgimine ja linnuliikide loetlemine)
  • keskkonnapoliitika kujundamine (nt. osalemine valdkondlikes ümarlaudades ja seadusloomes)

Eestimaa Looduse Fond (ELF) korraldab igal aastal kümneid loodustalguid, kus vabatahtlikud aitavad korras hoida looduskaitsealasid ja rahvusparke. Samuti on ELF koolitanud üle tuhande vabatahtliku, kes on valmis naftareostust likvideerima, s.h. linde puhastama ja hooldama. ELF koordineerib ka iga-aastaseid Teeme Ära talgupäevi, kus suur osa talgutest tehakse looduskeskkonna korrastamiseks, ning “Konnad teel(t)” talguid, et aidata kudevatel konnadel turvaliselt ületada maanteesid veekogusse pääsemiseks. Teeme Ära talgutest on välja kasvanud ka üleilmne Let’s Do It World koristuskampaania.

Vabatahtlikke koondavad veel mitmed keskkonnaorganisatsioonid. Eesti Rohelise Liikumise vabatahtlikud on näiteks aidanud kauplustes tarbija jaoks esile tuua mahedalt toodetud kaupu ja propageerinud jalgrattaga liiklemist linnakeskkonnas. Eesti Ornitoloogia Ühingu vabatahtlikud tegelevad lindude vaatluse ja uurimisega ning aitavad kaasa lindude elupaikade säilimisele. Eesti Metsloomaühingu missiooniks on linnakeskkonnas või looduses inimtegevuse tõttu hätta sattunud metsloomade abistamine (päästmine, ravi, rehabilitatsioon jne) ning vabastamine loomulikku elukeskkonda.

Elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmiseks on loodud rohelise eluviisi portaal Bioneer.ee, mille sisu koostavad vabatahtlikud toimetajad ja kaasautorid. Keskkonna ning jätkusuutliku arengu teemadel kirjutatakse ka Arengukoostöö Ümarlaua blogis Terveilm.

Pikemaajalist vabatahtlikku tööd Eestis ja ka mujal maailmas pakub liikumine WWOOF, kus vabatahtlikud käivad abiks mahetaludes, et saada teadmisi ja kogemusi ökoloogilisest põllumajandusest.

Kuidas riik toetab?

Keskkonnaministeerium kaasab vabatahtlikke koondavaid keskkonnaühendusi valdkondlike strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel ning korraldab regulaarseid ühiseid ümarlaudu. Iga aasta korraldab Keskkonnaministeerium „Aasta keskkonnategu” konkurssi, kus tunnustatakse keskkonnakaitse ja -teadlikkuse valdkonnas tehtud silmapaistvaid positiivseid tegusid.

Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab erinevaid looduskaitse, keskkonnateadlikkuse jt. keskkonnavaldkonna projekte.