Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Loomakaitse

Iga koer vajab hoolitsevat peremeest
Iga koer vajab hoolitsevat peremeest

Loomade heaolu ja loomade õiguste eest seismine on südamelähedane 14 % vabatahtlikele. Vabatahtlikud aitavad ja hoolitsevad loomade eest vahetult, näiteks pakkudes hüljatud loomadele hoiukodu või hoolitsedes nende eest varjupaikades. Samavõrd oluline roll on vabatahtlikel loomade õiguste eest seismisel ja ennetustöös, et teavitada loomaomanikke ja elanikkonda loomade eest hoolitsemise põhimõtetest.

Vabatahtlike tegevustena võib loetleda:

  • varjupaigas abistamine (nt. loomadega jalutamine, puuride koristamine, talgute korraldamine);
  • ennetus- ja teavitustöö (nt. kampaaniate korraldamine, infomaterjalide koostamine, tõlkimine ja levitamine, loomaomanikele infotundide läbiviimine);
  • koolitused (nt. loomakaitseteemalised koolitused õpilastele);
  • hädajuhtumitele reageerimine (nt. inimeste nõustamine leitud looma või linnu kohtlemisel, hooletusse jäetud loomade transportimine varjupaika);
  • hoiukodu pakkumine loomadele;
  • loomade õiguste eest seismine (nt. osalemine seadusloomes, arvamuslood meedias);
  • heategevusaktsioonide korraldamine (nt. korjandused loomade abistamiseks, heategevusmüük)

Suurimaid vabatahtlikke loomasõpru kaasav organisatsioon on Eesti Loomakaitse Selts (ELS). ELS-i vabatahtlikud tegelevad hättasattunud loomade abistamisega, osalevad teavituskampaaniate läbiviimises, aitavad tõlkida ja vahendada loomakaitseteemalist infot avalikkusele ning koostada ettepanekuid loomakaitsealase õigusliku keskkonna parandamiseks.

Paljud vabatahtlikud käivad abiks loomade varjupaikades, kus nad aitavad hoolitseda loomade eest, tutvustavad loomi külastajatele ja aitavad korraldada üritusi. Eri piirkondade loomade varjupaikasid koondab Varjupaikade MTÜ.

Aktiivsed loomasõbrad on loonud mitmeid vabatahtlikke ühendavaid organisatsioone, mis tegelevad loomade heaolu parandamisega. Näiteks MTÜ AUH koondab tegusaid noori vabatahtlikke, kes korraldavad ühiskülastusi varjupaikadesse, koguvad annetusi ning teevad teavitustööd loomakaitse põhimõtete propageerimiseks. MTÜ Tartu Kassikaitse ja Kasside Turvakodu vabatahtlikud keskenduvad kasside heaolu tagamisele ning tegelevad kassipidamise alase teadlikkuse tõstmisega, kassidele hoidukodude pakkumisega ja uue kodu otsimisega. Eesti Metsloomaühingu missiooniks on linnakeskkonnas või looduses inimtegevuse tõttu hätta sattunud metsloomade abistamine (päästmine, ravi, rehabilitatsioon jne) ning vabastamine loomulikku elukeskkonda.

MTÜ Loomus on loomade eestkosteorganisatsioon, mis muuhulgas seisab hea selle eest, et Eestis keelustataks karusloomafarmid.

Kuidas riik toetab?

Põllumajandusministeeriumi haldusalasse kuulub loomade heaolu ja loomade tervise valdkond. Eestis reguleerib loomade heaolu kaitset Loomakaitseseadus ja mitmed teised õigusaktid.