Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Vabatahtlikkus ja konkurentsivõime tööturul

5.-6. oktoobrini osales allakirjutanu Viinis, Austrias vabatahtliku tegevuse konverentsil, mille korraldasid Euroopa vabatahtlike keskus (CEV) koostöös Austria Töö-, Sotsiaal- ja Tarbijakaitse ministeeriumiga. Nimetatud ministeerium tegutseb muuhulgas ka vabatahtliku tegevuse maastiku kujundamise, toetamise ja mõtestamisega Austrias.

Konverents keskendus põhiosas küsimusele, kas vabatahtlik tegevus toetab inimese konkurentsivõimet tööturul. Eriti just noored inimesed õpivad vabatahtlikuks olles palju uusi oskusi ning mitmed uuringud näitavad, et seetõttu toetab vabatahtlik tegevus noore edasisi töövalikuid. Mitmete Euroopa riikide vabatahtliku tegevuse teemade eestvedajad hakanud tõsiselt mõtlema, kuidas integreerida vabatahtlik tegevuse põhikoolide ja ülikoolide programmidesse.

Millist rolli peaks vabatahtlik tegevus kandma kooliprogrammides või ülikooli sisseastumisel ning lõpetamisel? Allakirjutanu igatähes loodab, et hoolimata igasugustest arengutendentsidest mõistame vabatahtliku tegevusena ka edaspidi vaid sellist tegevust, mida inimene teeb omal valikul ja vabast tahtest.

Loomulikult räägitakse üha enam sellest, et vabatahtlik tegevus õpetab uusi oskusi igasugustele inimestele sõltumata nende vanusest. Seega – kas ja mis moodi peaks toetama näiteks tööandjate heategevuslikke programme?

Üle Euroopa on üha enam näha, et vabatahtlike rakendamine avalikus sektoris aina kasvab – raamatukogudest sotsiaalvaldkonna ja tervishoiuni. On see nüüd mõttemaailma muutus või püütakse leevendada avaliku sektori aina paisuvaid eelarveid?

Näiteks on Saksamaal vabatahtlikkusel ning vabatahtlikul teenistusel pikaajaline traditsioon. Sellised programmid on väga täpselt reguleeritud ning pärast seda, kui kohustuslik ajateenistus 2011. aastal kaotati, kasvas sarnaste vabatahtlike programmide osa märkimisväärselt. Ometigi on aastate jooksul Saksamaal märgataval vähenenud vabaühenduste osa vabatahtliku teenistuse pakkujatena ning aktiivse rolli vabatahtliku teenistuse võimaluste pakkumisel on võtnud endale samuti avalik sektor.

Konverentsil kõneldi ka vabatahtliku motivatsioonist ja motiividest. Jõuti järeldusele, et inimeste motivatsioon on alati mitmetasandiline ning koosneb paljudest erinevatest teguritest. Ühetasandiline mõõde – egoistrid ja altruistid ei ole adekvaatne. Veelgi enam, inimese motivatsioon vabatahtliku tegevuse käigus enamasti muutub ning kui ootused ja tööülesanded on vastanuses, siis inimese motivatsioon pigem kasvab.

Samuti kõneleti konverentsil täiskohaga vabatahtlikust teenistusest, esmajoones Euroopa vabatahtlikust teenistusest (EVT). Konverentsil sõna saanud isikud väljendasid üksmeelselt arvamust, et EVT programmid peavad jätkuma ning veelgi enam, nende maht tunduvalt suurenema. Muuhulgas peaks pakkuma senisest enam võimalusi vanusepiirist sõltumata. Konverentsil sõna saanud EVT programmi läbinud noored sõnasid üksmeelselt, et pikaajaline teenistus õpetas neid iseend paremini tundma ning saadud kogemus on hindamatu edasistel eluvalikute tegemisel.

Kirja pannud Anu Viltrop

Anu Viltropi osalemist konverentsil toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Tagasi nimekirja