Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Vabatahtlikkus kui Euroopa solidaarsuse väljendus!? Tagasivaade Euroopa vabatahtlike keskuse sügiskonverentsile

Möödunud aastal toimunud Euroopa vabatahtlike keskuse (CEV) sügiskonverentsist oleme Vabatahtike Väravas põgusalt juba kirjutanud siin, kuid alles mõned päevad tagasi sai valmis konverentsi ühe alaprogrammi Vis a Vie raport. Selles konverentsiblokis arutleti viie aspekti (tunnustamine, vabatahtlike loodav väärtus, õigusraamistik, ressursid) näitel selle üle, kuidas toetada Euroopas vabatahtlikku tegevust soodustavad keskkonda. 

  • Vabatahtlikke kaasavad vabaühendused ja avaliku sektori asutused peaksid vabatahtlike rollide ja ülesannete läbimõtlemisel arvestama inimeste väga erinevate oskuste ja võimalustega. Igal ühiskonna liikmel peaks olema võimalus soovi korral vabatahtlikuna panustada.Vabatahtlike kaasaja peaks seisma ka hea selle eest, et iga vabatahtlikele pakutav roll kätkeks endas õppimisvõimalusi.
  • Voluntourism aitab näiliselt arendada mitmesuguseid oskusi, mis hiljem ka CV-l head välja näevad. Tuleb siiski meeles pidada, et kaunid oskused CV-l ei ole vabatahtlikkuse olulisim eesmärk. Ka välismaal toimuvad vabatahtliku tegevuse programmid peavad arvestama kohaliku kogukonna ja kohalike inimeste vajadustega. Kahtlematult on volunturism oluline ja üha kasvav majandusharu, kuid muret teeb, et sellel on pahatihti väga vähe seost vabatahtliku tegevuse põhiväärtustega ning kohaliku kogukonna vajadustega. Ometigi eeldatakse tihtipeale, et puhkusereisil ajal nö vabatahtlikuks olemine aitab vähendada turismi negatiivset mõju kohalikule keskkonnale. Küllap oleks abi ühisest juhistest ja suunistest, kuidas planeerida tegevusi kohalikku kogukonda arvestavalt ning kuidas ära tunda ja valida selliseid voluntourismi programme, mis kohalike vajadustega arvestaks (ning veelgi parem, aitaks kaasa pikaajaliste ja jätkusuutlike lahenduste loomisse ja kestmisse).
  • Mitmesugustel kultuuri ja spordiüritustel (siin peetakse silmas nii kohalikke filmifestivale aga ka näiteks olümpiamänge) vabatahtlikuks olemine on atraktiivne paljude inimeste jaoks. Seda enam, et tegevuste käigus saab nii projektijuhtimise kui ürituse korraldamise kogemust. Ometigi peaks ka sellistel üritustel vabatahtlike kaasajad pöörama tähelepanu vabatahtlike soovidele ja potentsiaalile ning pakkuma võimalusi, kuidas tegevuste käigus saadud oskusi ja kogemust hinnata, dokumenteerida ja valideerida kui vabatahtlik seda soovib. On (suur)üritusi, mis toimuksid (vähem kuluefektiivsena) ka ilma vabatahtlike panuseta ning on üritusi, mis ilma vabatahtlike toeta ei saaks toimuda. Ometigi peab iga sellise ürituse korraldaja läbi mõtlema, mis on vabatahtlike pakutav lisaväärtus vabatahtlikele ja kogukonnale. Vabatahtlike kaasamine lihtsalt selleks, et kulusid optimeerida, ei ole asjakohane.
  • Mitmetes Euroopa riikides on seatud inimestele piiranguid vabatahtlikuks olemisele töötuks olemise ajal. Sellised praktikad ja seadused tuleks üle vaadata ning kaasajastada. Kahtlusteta toetab vabatahtlikuks olemine inimese aktiivsena püsimist, õpetab uusi oskusi, tõstab enesehinnangut ja seeläbi panustab inimese tööle saamise võimaluste parandamisse. Ka mitmed uuringud on näidanud, et vabatahtlikuks olemine aitab positiivselt kaasa inimese tervisele ja heaolule. Vabatahtlikkust tuleks käsitleda kui täiesti asjakohast tegevust (koolituste ja muude enesearengutegevuste kõrval), mida töötu võiks teha. Seega tuleb igati kaasa aidata, et töötut vabatahtlikuna tegutsev inimene ei peaks muretsema näiteks töökindlustushüvitise kaotamise pärast. Hüvitist ei tohiks ära võtta ka siis, kui vabatahtlikule kompenseeritakse vabatahtliku tegevusega seonduvaid otseseid kulusid või antakse taskuraha.
  • Euroopa solidaarsuskorpus on noorele inimesele suurepärane õppimisvõimalus. Youthpassi abil saab solidaarsuskopruse raames vabatahtlikena tegutsevate noorte õpioskused hinnatud ja kirjeldatud (sh üldpädevused nagu loovus, empaatia jms). Erinevalt Euroopa vabatahtlikust teenistusest keskendub Euroopa solidaarsuskorpus esmajoones aga mitte vabatahtliku õpikogemusele, vaid kogukonna vajadustele. Solidaarsuskorpuse raames on võimalik pakkuda vabatahtlike programme ka oma kodumaal kohalikele noortele. See on hea võimalus tutvustada noortele vabatahtliku tegevuse võimalusi ning aidata neil kujundada vabatahtlikuks olemise harjumist.

Konverentsi raportiga saab tutvuda siin.

Kirja pannud Anu Viltrop

Tagasi nimekirja