Eesti Autistide Liit pakub tööd vabatahtlikule koordinaator-projektijuhile

Tegevusvaldkond: Sotsiaaltöö ja tervishoid, Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse, Tervishoid, Sotsiaalvaldkond

Asukoht: Üle Eesti

Eesti Autistide Liit (EAL) on alates 2014. aastast tegutsenud autismispektri inimeste eneseesindus- ja huvikaitseorganisatsioon. EAL otsib endale appi koordinaator-projektijuhti, kelle ülesandeks oleks algatada, juhtida ja edendada 2019. aastal KÜSK-i projekti käigus koostatud EAL-i arengukavasse kirja pandud tegevusi. Need tegevused on näiteks: luua ühingule uus koduleht, arendada koostöövõrgustikku, olla abiks tugigruppide läbiviimisel ning uue raamatu jm autismiteemat puudutavate infomaterjalide väljaandmisel, teavitusürituste korraldamisel ja autiste puudutavate uuringute läbiviimisel.

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt

Otsitav inimene peaks olema hea suhtleja ja omama sotsiaalvaldkonna projektide juhtimise kogemust, samuti pooldama EAL-i kodulehel aspergerid.ee ning raamatus “Autismi olemus: neuroloogilise mitmekesisuse kaitseks” kirjeldatud autistide huvikaitse põhimõtteid.
Esialgu tuleks töötada vabatahtlikult ja koordinaatori üheks ülesandeks oleks tekitada EALile piisav püsirahastus, millest piisaks ka koordinaatori enda palgalise töökoha tekitamiseks.

Mida vabatahtlik töö pakub?

Töö pakub põnevaid võimalusi tegeleda veidi teistmoodi inimestega ja õppida tundma nende maailma ning tutvustada seda teistele. Töö võimaldab aidata väga paljusid autistlike joontega inimesi Eestis, kelle huvikaitsega praegu eriti keegi ei tegele. Lisaks on võimalik vabatahtlikust tööst arendada välja endale palgaline põhitöö.

Mida organisatsioon pakub?

EAL pakub koordinaatorile üliväärtuslikku töökogemust ning osalemisvõimalusi üritustel nii Eestis kui välismaal, lisaks palju muud põnevat.

Jäta tagasiside