Talgujuhi abiline

Talgud (ainsuses talgu) on talupojakultuurist pärit ühistöö millegi ärategemiseks, mis nõuab rohkem tööjõudu, kui ühel perel, majapidamisel vms on. 

Ühistöö edasiarendatud vormiks on ühistegevus20. sajandi filosoofias ja eluseletamises süvenes arusaamine mõtlemise ja tegemise tihedast sünkroonsest sidususest keeruliste protsesside korraldamisel. Eestis on nimetatud sellisel eesmärgil rakendatavat meetodit mõttetalguteks

Eestis kõige suurema haardega on igal kevadel toimuvad Teeme Ära! koristustalgud, mille korraldamist veavad Eestimaa Looduse Fond ja Eesti Külaliikumine Kodukant. Talgute kodulehel on abiks talgujuhi abimaterjalid:


Talgute korraldaja võib olla iga eestimaalane, ühing või sõpruskond. Muidugi ka ettevõte, omavalitsus või riigiasutus.

Talgujuht teeb ettevalmistused ja kuulutab talgud välja. Andes talguveebis talgulistele teada kuhu tulla ja mida kaasa võtta, juhendab kohapeal töid ning vaatab, et kõigile jaguks tegevusi.

Ka talguline võib olla iga eestimaalane, tulla võib üksi, sõbra või seltskonnaga.

Leia sobivad talgud ja anna oma panus!

Talgutele kirjapanekuks vali talgute loetelust või talgute kaardilt sobivad talgud ning vajuta nuppu “Registreeri nendele talgutele”.

Meelepärased talgud saad leida näiteks piirkonna, talguliigi või kuupäeva järgi. Samuti on otsinguvalik, mis keeli talgujuht valdab.
Kirjapanekuks on vaja vaid nime ning telefoninumbrit või e-posti aadressi (et talgujuht saaks vajadusel ühendust võtta). Talgutele grupi registreerimiseks võib kirjutada info@teemeara.ee

Teeme ära! talgute korraldaja abistamiseks on Teeme ära! meeskond koondanud talgujuhile vajaliku info ja materjali siia.

Jäta tagasiside