Lepingute sõlmimine

Vabatahtlikud tegutsevad ühendustes enamasti ilma lepinguta ning koostööd reguleerivad suusõnalised kokkulepped. Mõningatel juhtudel (pikaajaline või regulaarne koostöö, materiaalne vastutus, töö lastega vms) on vastastikuste ootuste ja kohustuste reguleerimiseks sõlmida leping. Näiteks töö sotsiaalvaldkonnas (nt varjupaigas) eeldab konfidentsiaalsusnõute järgimist.

Vabaühenduste Liit on koostanud naidislepingu ühenduse ja vabatahtliku koostöö reguleerimiseks.

Jäta tagasiside