Vabatahtliku tegevuse hea tava

Mina, vabatahtlik

ENNE VABATAHTLIKUNA TEGUTSEMIST

Teadvustan endale, mis on minu ootused.

 • Otsin infot ja loen vabatahtliku tegevuse kohta.
 • Mõtlen läbi, miks ma soovin vabatahtlikuna tegutseda ja mida tahan teha.
 • Mõtlen läbi, kuidas vabatahtlik tegevus sobib minu elukorraldusega.
 • Mõtlen läbi, millistes tingimustes soovin tegutseda ja mida ootan, et vabatahtlik tegevus mulle pakub.

Kaalun oma oskusi ja võimalusi vabatahtlikuks tegevuseks

 • Mõtlen läbi, milline tegevus on minu oskuste ja kogemuste juures mulle jõukohane ja samas arenguvõimalusi pakkuv.
 • Teen plaani: kus, millal ja kui palju aega saan vabatahtlikule tegevusele pühendada.
 • Arutan oma plaane lähedastega.

Kasutan erinevaid võimalusi endale sobiva vabatahtliku tegevuse leidmiseks

 • Otsin vabatahtliku tegevuse kuulutusi erinevatest portaalidest.
 • Küsin soovitusi tuttavatelt.

VABATAHTLIKUNA TEGUTSEMISE AJAL

Täidan endale võetud ülesandeid hoolikalt ja võimetekohaselt

 • Ei hiline ega jäta tööd pooleli.
 • Keeldun ülesande täitmisest, kui see ohustab minu või teiste elu ja tervist või kui juhised on vastuolus seadustega.
 • Osalen koolitustel, mis toetavad minu tegutsemist vabatahtlikuna.

 Arvestan meeskonna teiste liikmetega

 • Tutvun vabaühenduse väärtuste, tavade ja reeglitega ning pean neist lugu.
 • Kuulan teiste vabatahtlike kogemusi ning jagan enda omi.

Informeerin vabaühenduse esindajat minu tegevust puudutavatest olulistest asjadest

 • Informeerin vabaühendust oma soovidest ja võimalustest.
 • Räägin kaasa otsustes, mis mõjutavad minu tööd.
 • Teen ettepanekuid vabatahtliku tegevuse paremaks korraldamiseks.
 • Informeerin koheselt takistustest ja vabatahtlikuna tegutsemise lõpetamise kavatsustest.

VABATAHTLIKUNA TEGUTSEMIST LÕPETADES

Annan teabe oma töö kohta edasi vabaühenduse esindajale ja/või teistele vabatahtlikele

 • Annan teada, kui kaugele töö võrreldes kavandatuga jõudis.
 • Esitan soovitused, kuidas edaspidi saab tööd paremini korraldada.

Jagan vabaühenduse ja teiste vabatahtlikega oma elamusi ja kogemusi

 • Osalen vabaühenduse üritusel, kus räägin oma tegevusest, kogemustest ja õppetundidest.
 • Kirjutan loo, mida vabaühendus saab kodulehel, trükistes või infolistides levitada.
 • Jagan vabaühendusega vabatahtlikust tööst tehtud fotosid.

Soovi ja võimaluse korral sean end valmis uueks tegevuseks

 • Jagan muljeid lähedaste ja sõpradega ning kuulan nende arvamusi ja soovitusi.
 • Alustan uuesti algusest.
Jäta tagasiside