Märka vabatahtlikku 2020

Vabatahtlikud

Kersti Ringmets, Kingitud Elu ja teised organisatsioonid

Kersti Ringmets pildil vasakul

Kersti töö vabatahtlikuna ja vabatahtlikega on mitmete aastate pikkune. Vähiravifondis Kingitud Elu lükkas Kersti käima senini väga edukalt toimiva vabatahtlike annetuste kogujate grupi, kes käivad avalikel üritustel, tutvustavad fondi ja koguvad annetusi. Siseministeeriumis, kus Kersti töötab, veab ta juba kolmandat aastat siseministeeriumi vabatahtlike päeva. Näiteks on ministeeriumi töötajad käinud abiks Toidupangas, Vähiravifondis Kingitud Elu, Varjupaikade MTÜ-s, Mondo-s. Vabatahtlikuks tegevuseks andis juhtkond tema ettepanekul pool vaba päeva, sellest aastast aga juba terve vaba päeva aastas. Kersti eestvedamisel on rahvusvahelisel vabatahtlike päeval korraldatud heategevuslikke koogimüüke ning kogutud abivajajatele riide- ja toidukraami. Varjupaikade MTÜ ajakirjale Käpa All kirjutab ta vabatahtlikuna annetustest ja sellega seonduvast, osaleb lasteaia hoolekogus, käib vajadusel klassijuhatajal klassi väljasõitudel abiks ning organiseerib suviti oma kandi lastele teatevõistlusi ning muid mänge. Tal on kuhjaga energiat ja soovi aidata ning maailma parandada. 

Triinu Tints, Viljatusravi tugikeskus, MTÜ Vaikuse Lapsed

Triinu Tints

Triinu on vabatahtlikuna pakkunud raseduskriisi-, kogemus- ja leinanõustamist nii Viljatusravi tugikeskuses kui ka MTÜ-s Vaikuse Lapsed. Tänu Vaikuse Laste vabatahtlikest eestvedajatele, sh Triinule, on üle riigi haiglates raseduse ajal, enne sündi või vastsündinueas surnud laste vanematele kättesaadavad mälestuskarbid. Mälestuskarbid ja nende sisu on leinavatele peredele olnud hädavajalik (teraapiline)vahend. Kuigi viimastel aegadel on riigi toetus tegevusele vähenenud, ei ole Triinu ind raugenud. Ta kasutab iga võimalust, et avalikkuse ja ühiskonna teadlikkust neil teemadel tõsta ja informatsiooni levitada, et abi jõuaks võimalikult suure hulga abivajajateni.

Urmas Tobias, abipolitseinik ja kaitseliitlane

Urmas Tobias

Abipolitseinik Urmas Tobias on vabatahtlikuna panustanud politsei töösse ja meie kõigi turvalisusesse juba üle 20 aasta. Kõikide nende aastate jooksul on ta panustanud keskmiselt 400-500 tundi aastas, mis teeb kokku enam kui 9000 tundi vabatahtlikku politseitööd. Aastate jooksul on Urmas tegutsenud ka vabatahtliku päästjana ning koolitanud teisi abipolitseinikke. Tänu temale on paljud abipolitseinikud õppinud elupäästvat esmaabi, sest Urmas töötab lisaks oma igapäevatööle ka kiirabis parameedikuna. Urmas on ühtlasi aktiivne Kaitseliidu liige.   Abipolitseinikuna panustab ta peamiselt kriminaalpolitsei töösse, kuid samuti näeb Urmast politseivormis meie riigi väliskülaliste visiite turvamas või tänaval patrullimas. Võib kindlalt öelda, et tänu Urmasele on meie tänavad turvalisemad. 

Triinu Sink, MTÜ Saaremaa Lasterikaste Perede ühendus

Triinu Sink

MTÜ Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse eesmärgiks on muuta Saaremaa suurperede elu mitmekesisemaks, pakkudes tuge, ühtekuuluvustunnet ja positiivseid elamusi. Triinu tuli organisatsiooni juurde 2016. aastal tudengina vabatahtliku tegevuse praktikumi raames. Juba esimesest päevast alates oli ta palju enamat, kui vaid praktikant ja vabatahtlik. Küllap seetõttu valitigi ta 2017. aastal juba juhatuse liikmeks ja edasi selle esimeheks. Pärast ametiaja lõppu 2020. aasta sügisel on ta jätkanud vabatahtlikuna uue juhatuse toetajana. Samuti jätkab Triinu Eesti Lasterikaste Perede juures peresõbraliku toitlustusasutuse programmi juhina.  Triinu on osavõtlik, tähelepanelik ja  suure südamega inimene.  Ta teeb kõike alati suure pühendumuse ja põhjalikkusega ning nii saabki temaga koos võimatu võimalikuks.  

Riho Tuisk, erinevad organisatsioonid

Riho Tuisk

Kuigi Riho elutee on olnud käänuline ja kurviline, on ta alati leidnud võimaluse vabatahtlik olla. Riho sõnul aitab vabatahtlikuna tegutsemine ja teiste abistamine tal iseend elus hoida. Riho nimelt usub, et heade asjadega tegeledes ei saa haigused temast nii kergesti võitu.  Aastate jooksul on Riho jõudnud vabatahtlik olla kümnete kui mitte sadade organisatsioonide juures. Ta on pakkunud oma abikäe nii sotsiaalvaldkonnas kui ka näiteks kultuuri- ja spordisündmuste korraldamisel. Ta on olnud tegev nii Rahvamalevas, Kodukaitses kui Kaitseliidus. Ta on abiks käinud nii Serve The Citys, Toidupangal kui Eluliinis. Samuti on aidanud kustutada metsapõlenguid.

Merle Purre, Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine

Merle Purre

Merle unistab sellest, et iga noor Eestis saaks kasvada vaimset tervist toetavas ühiskonnas. Selleks veab ta ühenduse juhina eest erinevaid üritusi, liikmetele mõeldud veebipesa ning julgustab noori jagama oma kogemusi vaimse tervise eest võitlemisel. Ühenduse eesmärgiks on vaimse tervise probleemide ennetuse ja ravi sihipärane üleriigiline juhtimine. Selleks panustab Merle vabatahtlikuna oma aega, energiat ja oskusi nii palju, kui ta vähegi jaksab.

Shasha Gartmanm “Ära vaiki! – Eesti”

Sasha Gartman

Sasha Gartman on venekeelse Facebook’i grupi “Ära vaiki! – Eesti” looja ja moderaator. Tegemist on Eestis algatatud iseseisva vägivallavastase projektiga, mille missiooniks on psühholoogilise toe osutamine, vajaliku informatsiooni edastamine ja teavitustöö. Projektiga kogutakse ja avaldatakse anonüümseid vägivallaohvrite lugusid. Kõik lood on tõestisündinud ja nende autoriteks on inimesed, kes suutsid vägivaldsetest lähisuhetest välja tulla aidates ennast ja oma lähedasi.

Vabatahtlike kaasaja

Anne Kraubner, MTÜ Mondo

Anne Kraubner

Anne Kraubner on vabatahtlike leidmise, kaasamise, innustamise ja hoidmisega tegelenud järjepidevalt seitse aastat. Vabatahtlike innustajana on Anne keskendunud kahele valdkonnale: vastutustundlik tarbimine ja õiglane kaubandus ning koolihariduse toetamine, peamiselt Keenias. Aastate jooksul on Tamsalu Gümnaasiumi inglise keele õpetaja Anne kaasanud enam kui 150 noort vabatahtlikku tegevusse ja  toetanud nende saamist heaks ja hoolivaks kodanikuks, kes mõistavad oma tegevuse mõju ja kohta maailmas ning oskavad seda teadmist omakorda jagada ka teistega. 

Viljandi Rattaklubi

Viljandi Rattaklubi

MTÜ Viljandi Rattaklubi tähistab tänavu oma kahekümnendat tegevusaastat. Kahekümne aasta jooksul on kümneid ja kümneid üritusi korraldatud just vabatahtlike poolt ja eestvedamisel. Viljandi Rattaklubi on alates 2001. aastast korraldanud Mulgi Rattamaratoni, mis on oma osalejate rohkuselt teine maastikurattamaraton Eestis Tartu Rattamaratoni järel. Lisaks korraldab Viljandi Rattaklubi veel Viljandi järvel uisumaratoni, Eest Meistrivõistlusi, iga-aastast 16 puhkepäeva rattamatka, Rattarallit maanteel, sügiseseid rattakrosse jne.  Viimasesse Mulgi Rattamaratoni korraldusse panustas enam kui 60 vabatahtlikku.

Mark Martin Kaalma, Eesti Meremuuseum

Mark Martin Kaalma

Mark on Eesti Meremuuseumis olnud vabatahtlik kuus aastat, millest viimasel kolmel aastal on ta eelkõige vabatahtlike kaasaja rollis. Muuseumi vabatahtlikud on tema kohta öelnud järgmist: Mark teeb oma tööd südamega ning arvestab alati vabatahtlike soovide ja vajadustega. Mark leiab alati lahendused, ta toetab ja abistab ning juhendab vabatahtlikku väga rahulikult ja kannatlikult.

Ettevõte

 Teaduskeskus AHHAA

Teaduskeskus AHHAA vabatahtlikud

Teaduskeskus AHHAA on supernäide asutusest, kes ühelt poolt on ise oma vabatahtlike kaasamise väga hästi läbi mõelnud, kus noored vabatahtlikud saavad areneda ja edasiseks eluks hea hoo sisse! Samas on keskus üha enam hakanud ka oma töötajate vabatahtliku tegevust toetama. AHHAAs töötab kaks noort, kes on samas tegutsemas ka politsei ja piirivalveametis abipolitseinikuna. AHHAA on ääretult lahke tööandja, kes tuleb neile kahele töötajale alati vastu ning lubab nad teenistusse neile vajalikul ajal. Tunnustusele esitaja on keskuse kohta öelnud järgmist : “ Ei tea ühtegi teist ettevõtet, kes võimaldaks niivõrd paindlikku tööd ja tööaega, et saaks samal ajal anda panuse Eesti siseturvalisusse.”

Jäta tagasiside