Tunnustamine

Vabatahtliku tegevuse üleriigilise tunnustamise eesmärgiks on tuua esile inimesed, kes on vabatahtlikult panustanud Eesti ühiskonna arengusse ja vabatahtlikku tegevust toetanud ning avaldada neile austust ja tänu. Alates 2005. aastast on toimunud aasta vabatahtlike tunnustamiseks pidulik aktus.

Aasta vabatahtlike märgid
Aasta vabatahtlike märgid

Kauni traditsiooni algatajaks oli Avatud Eesti Fond, aastatel 2007-2012 korraldas tunnustamisüritust MTÜ Vaba Tahe (varem Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus) ning alates 2013. aastast on aktuse ja avaliku konkurssi korraldajaks valdkonna eestvedaja organisatsioon, kelleks on Vabaühenduste Liit. Tunnustuse patrooniks on Vabariigi President. . Uuri tunnustuse saajaid siit.

Vaata ka videoklippi viimasest tunnustussündmusest: https://youtu.be/j6bF8u30HzY

Tunnustusi jagatakse kolmes kategoorias:

  1. Aasta vabatahtlik: tunnustame vabatahtlikke, kes on järjepidevalt panustanud Eesti ühiskonna arengusse.
  2. Vabatahtlike kaasaja, juhendaja: tunnustame vabaühendusi, algatusi või inimesi (juhendajaid), kes on järjepidevalt ja läbimõeldult juhendanud vabatahtlikke, neid innustanud ja kaasanud.
  3. Ettevõte või asutus: tunnustame ettevõtet või avaliku sektori asutust, mis on soodustanud oma töötajate vabatahtlikku tegevust vabaühendus(t)es. Loodame, et kandidaatideks esitatakse ettevõtteid ja avaliku sektori asutusi, kes toetavad asutuse töötajate erialast panust või töötajate heategevuslikke algatusi näiteks annetuste kogumisel, korrastustöödel või talgutel.

Tunnustamist toetavab Siseministeerium.

Jäta tagasiside