Vabatahtliku pass

Vabatahtliku pass on mõeldud igale vabatahtlikule, kes soovib vabatahtliku tegevuse käigus saadud teadmised, oskused ja kogemused üles tähendada.

Kuna kõiki teadmisi ja oskusi ei tõenda diplom või tunnistus, siis vabatahtliku pass on hea vahend vabatahtlikus tegevuses omandatud kogemuste kirja panemiseks ning seda saab kasutada koos elulookirjeldusega tööturul, õpingutes või stipendiumidele kandideerides.

Vabatahtliku passi loomisel arvestati Europassi ja Noortepassi võtmepädevustega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu soovitustega võtmepädevuste kohta elukestvas õppes.

Abiks passi kasutamisel

Vabatahtlikule

Vabatahtliku passi täitmine on lihtne.

 • Pane passi kirja eelkõige see vabatahtlik tegevus, mis andis sulle uusi teadmisi ja oskusi ning aitas seniseid oskusi arendada.
 • Võid ise otsustada, kas koostad ühes passis loetelu oma erinevatest vabatahtlikest tegevustest või täidad iga tegevuse kohta eraldi passi.
 • Oskuste ja teadmiste loetelu aitab sul saada paremat selgust oma olemasolevate ning arendamist vajavate oskuste ja teadmiste kohta.
 • Soovitav on passi täita koos organisatsiooniga, kus sa vabatahtlik olid. See annab võimaluse tehtut üheskoos paremini analüüsida.
 • Täida passi hoolikalt ja põhjalikult, nii on tulemus kõige parem!

Vabatahtlikke kaasavale organisatsioonile

 • Mõtle läbi, milleks on organisatsioonil vabatahtlikke vaja ning millistesse tegevustesse saad vabatahtlikke kaasata.
 • Koosta vabatahtlikele töökirjeldused ja lisa juurde, milliseid oskusi ja omadusi vabatahtlikelt ootad ning milliseid arenguvõimalusi tegevus vabatahtlikele pakub.
 • Küsi vabatahtlikult, mida, miks ja kuidas ta organisatsiooni juures teha soovib ning püüa sellega arvestada.
 • Pea meeles, et üks olulisemaid motivaatoreid vabatahtlikule on tegevus ise. Korralda töö nii, et see rahuldab ka vabatahtliku vajadused, mis teda tegutsema innustavad.
 • Passile võib mõistagi lisada ka omapoolse tänukirja või muid dokumente, mida oluliseks pead.

Tööandjale

 • Soodusta oma töötajate tegutsemist vabatahtlikuna – seeläbi toetad nende arengut, pakud neile vaheldusrikkaid kogemusi ning suurendad motivatsiooni oma ettevõttes töötamiseks.
 • Töövestlusel uuri uute kandidaatide vabatahtliku tegevuse kogemusi ning seeläbi omandatud teadmisi ja oskusi. Vabatahtlik tegevus annab inimestele töökogemuse.
Jäta tagasiside