Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Vabatahtliku tegevuse võimalused välismaal

Välismaale vabatahtlikuks minemine pakub võimalust näha maailma ning saada juurde väärt kogemusi ja teadmisi, olles seejuures ühiskonnale kasulik. Nii saad põhjalikumalt sisse elada teise maa kommetesse, õppida tundma sealsete inimeste rõõme ja muresid ning tutvuda kohalikega.

Loe muljeid vabatahtlike tegevusest programmi Erasmus+ raames Euroopa vabatahtliku teenistuse blogist!

Kindlasti tuleb varuda aega asjaajamiseks. Vabatahtlik tegevus välismaal on muutunud maailmas populaarseks, selleks pakutakse väga palju võimalusi, leidub mitmeid vahendusportaale- ja teenuseid. Enamikel juhtudel peab vabatahtlik aga suurema osa kulusid ise katma ning tasuma tegevuse korraldajale vahendustasu. Alati tasub täpsemalt uurida, kuidas on korraldatud vabatahtliku majutus ja toitlustus. Mitmed programmid eeldavad vabatahtlikult tööks vajalike oskuste olemasolu.

Järgnevalt tutvustame programme, mis pakuvad vabatahtlikule igakülgset tuge ning kus on kaetud enamik vabatahtliku kulusid.

Euroopa Vabatahtlik Teenistus

Programm Euroopa Noored pakub Euroopa vabatahtliku teenistuse kaudu 18-30 aastastele noortele võimalust teha välisriigis 2-12 kuud vabatahtlikku tööd ja sealjuures tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. Vabatahtlikule kaetakse majutus, toitlustus, keeleõpe ja taskuraha ning 90 % reisikuludest.

Euroopa vabatahtlikus teenistuses osalemiseks tuleb leida endale saatev organisatsioon Eestist ja vastuvõttev organisatsioon välismaalt ning kirjutada taotlus programmi Euroopa Noored. Üheskoos ettevalmistatud taotluse esitab kas vastuvõttev või saatev organisatsioon oma riigis asuvale Euroopa Noored büroole. Juhul, kui taotlus rahastatakse, saabki projektiga algust teha. Vastuvõtva organisatsiooni leidmisel on vabatahtlikuks soovijatele abiks üle-euroopaline andmebaas.

Uuri lähemalt

GLEN – vabatahtlik töö arengumaades

GLEN koostööprojekti eesmärk on tõsta noorte teadlikkust vaesemate riikide arenguprobleemidest ning toetada noorte aktiivset osalemist säästliku ja solidaarse mõtteviisi edendamisel. Projektides osalema saab kandideerida kord aastas, eelduseks on vanus 21-30 aastat, Eesti kodakondsus, projektile vastav hariduslik või erialane taust ning inglise keele valdamine.

GLENi vabatahtlik töötab projektis 3 kuud koos eri rahvusest kaaslasega, enne lähetust tuleb osalejatel läbida 2 ettevalmistavat seminari. Projektis osalemise kulud (kindlustus, reisikulud, stipendium) kaetakse korraldajate poolt. Eestis koordineerib GLEN-projekti Arengukoostöö Ümarlaud, rahastab Välisministeerium.

Uuri lähemalt

Rahvusvahelised vabatahtlike laagrid

MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES vahendusel on võimalik osaleda rahvusvahelistes vabatahtlike laagrites, mis toimuvad üle kogu maailma, valdavalt suvehooajal. Töö laagrites on väga erinev ja projektide valik lai. Enamik laagreid on noortele alates 18. eluaastast, ülemist vanusepiiri pole. Mitmeid projekte on ka 14-aastastele ja vanematele, samuti leidub peredele mõeldud laagreid. Eeldatakse laagri keele valdamist vähemalt suhtlustasandil.

Osalemiseks tuleb otsida laagrite andmebaasist huvipakkuv projekt, esitada EstYESile taotlusankeet ning maksta laagri osavõtumaks. EstYES vahendab sooviavalduse laagrit korraldavale organisatsioonile. Vabatahtlik katab ise sõidukulud ja kindlustuse, majutus ja toitlustus on laagris tasuta.

Uuri lähemalt

AIESEC

AIESECi “Discover the world” programm – tegele laste ja noortega:

  • õpeta inglise keelt
  • tutvusta Eestit
  • vii läbi erinevaid töötube
  • tööta mõne MTÜ juures või
  • organiseeri üritusi maailma eri paigus

Kohapeal on enamasti tasuta majutus ning üks toidukord päevas. Selleks, et saaksid programmis osaleda, pead täitma vaid kaks peamist nõudmist: hea inglise keele oskus ja üliõpilase staatus. Kandideerida saab igal ajal ning projektid kestavad 6-8 nädalat.

Uuri lähemalt