Vabatahtliku tegevuse võimalused välismaal

Välismaale vabatahtlikuks minek pakub võimalust näha maailma ning saada juurde väärt kogemusi ja teadmisi, olles seejuures ühiskonnale kasulik. Nii saad põhjalikumalt sisse elada teise maa kommetesse, õppida tundma sealsete inimeste rõõme ja muresid ning tutvuda kohalikega.

Loe muljeid vabatahtlike tegevusest Euroopa solidaarsuskorpuse blogist!

Kindlasti tuleb varuda aega asjaajamiseks. Vabatahtlik tegevus välismaal on muutunud maailmas populaarseks, selleks pakutakse väga palju võimalusi, leidub ka mitmeid rahvusvahelisi vahendusportaale- ja teenuseid. Enamikel juhtudel peab vabatahtlik aga suurema osa kulusid ise katma ning tasuma tegevuse korraldajale vahendustasu. Alati tasub täpsemalt uurida, kuidas on korraldatud vabatahtliku majutus ja toitlustus. Mitmed programmid eeldavad vabatahtlikult tööks vajalike oskuste olemasolu.

Järgnevalt tutvustame programme, mis pakuvad vabatahtlikule igakülgset tuge ning kus on kaetud enamik vabatahtliku kulusid.

Euroopa solidaarsuskorpus

Euroopa solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu 2017. aastal käivitunud programm, mis annab võimaluse Euroopa noortele ja organisatsioonidele rajada ühiselt hoolivam ühiskond ja reageerida ühiskondlikele väljakutsetele hariduse, kultuuri, noorsootöö, keskkonna, sotsiaalteenuste, inimõiguste jne valdkondades. Eesmärgiks on ühiskonna probleemide märkamine ja lahendamine vabatahtlike noorte ja organisatsioonide kaasamise kaudu. Programmi ülesandeks on avatud ühiskonna kujundamine, kultuuridevaheline õppimine, kodanikuaktiivsuse toetamine ja kogukondade kaasamine.

Euroopa solidaarsuskorpuses osalemiseks tuleb leida endale saatev organisatsioon Eestist ja vastuvõttev organisatsioon välismaalt ning kirjutada taotlus programmi Euroopa Noored. Üheskoos ettevalmistatud taotluse esitab kas vastuvõttev või saatev organisatsioon oma riigis asuvale Euroopa Noored büroole. Juhul, kui taotlus rahastatakse, saabki projektiga algust teha.

Sobivate võimaluste leidmiseks saad end kirja panna Euroopa solidaarsuskorpuse vabatahtlike andmebaasi. Uuri lähemalt!

Rahvusvahelised vabatahtlike laagrid

MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES vahendusel on võimalik osaleda rahvusvahelistes vabatahtlike laagrites, mis toimuvad üle kogu maailma, valdavalt suvehooajal. Töö laagrites on väga erinev ja projektide valik lai. Enamik laagreid on noortele alates 18. eluaastast, ülemist vanusepiiri pole. Mitmeid projekte on ka 14-aastastele ja vanematele, samuti leidub peredele mõeldud laagreid. Eeldatakse laagri keele valdamist vähemalt suhtlustasandil.

Osalemiseks tuleb otsida laagrite andmebaasist huvipakkuv projekt, esitada EstYESile taotlusankeet ning maksta laagri osavõtumaks. EstYES vahendab sooviavalduse laagrit korraldavale organisatsioonile. Vabatahtlik katab ise sõidukulud ja kindlustuse, majutus ja toitlustus on laagris tasuta.

Valida on nii lühiajaliste kui pikaajaliste projektide vahel. 

Mondo

MTÜ Mondo lähetab Euroopa Liidu humanitaarabi vabatahtlikke Ghanasse, Keeniasse, Ugandasse, Ukrainasse, Taisse, Gruusiasse, Nepali ja Türki EU Aid Volunteers programmi abil.

Mondo vabatahtlike lähetused kestavad 6-12 kuud ning kandideerimisvõimalus on kõigil Euroopa Liidu kodanikel. Vabatahtlikeks otsitakse kindlate erialaste oskuste ja töökogemusega inimesi. Kandideerida saab nii juunior kui seenior vabatahtliku positsioonidele, seenior vabatahtliku töökogemus peab olema üle 5 aasta, juunior vabatahtliku töökogemus võib olla väiksem.

Kandideerimiseks tuleb saata vajalikud dokumendid. Seejärel toimuvad parimate kandidaatidega intervjuud. Lõppvooru pääseb kaks inimest positsiooni kohta, kes osalevad 10-päevasel koolitusel Euroopas. Konkursi võitja selgub pärast koolitust. Koolituse käigus mittevalituks osutunud vabatahtlik jääb reservnimekirja ning talle võidakse pakkuda uut võimalust kas Mondo või mõne muu algatuses osaleva organisatsiooni poolt tulevikus. Valitud vabatahtlikud läbivad lisaks 5-päevase koolituse Eestis.

Koolituskulud kaetakse, vabatahtliku lähetuse ajal on kaetud reisikulud, kaasaarvatud kindlustus, vaktsineerimine ja viisa ning elamiskulud kohapeal. Tagasi tulles osaleb vabatahtlik uute vabatahtlike ettevalmistamises. Vaata lisa.

Välismaale võib vabatahtlikuks minna ka omal käel või siis otsida ideid mõnes rahvusvahelisest internetiportaalist. Näiteks siit.

Jäta tagasiside