5. samm – juhendamine

Kõigile vabatahtlikele tuleks pakkuda asjakohast koolitust ja koolitusplaan tuleks lisada igasse meeskonna loomise lepingusse, isegi kui erikoolitust pole otseselt vaja. Samuti tuleks kirjeldada, kuidas vabatahtlikke toetatakse pideva mentorlusega, kui see on asjakohane. See on eriti oluline haavatavate sihtrühmadega vabatahtlikuna töötades ja eriti pikemaajaliste kohustuste puhul.

Sobiv koolitus ja juhendamine on olenevalt projektist erinev, kuid see peaks hõlmama tegevuseks vajalikke oskusi ja pädevusi ning see peaks toimuma koos sobiva metoodikaga sobivas kohas ja ajal. Allpool on mõned ideed elementide kohta, mida võib olla vaja vabatahtlike koolituse osana kaasata. Koolitusnõuded ja selle rahastamine peaksid olema lepingus kirjas. Koolitust võivad loomulikult pakkuda ka olemasolevad vabatahtlikud ja seda meetodit kasutatakse sageli uute vabatahtlike kaasamiseks olemasolevatesse meeskondadesse.

Jäta tagasiside