Juhend välismaalaste kaasamiseks vabaühenduste tegevusse

Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigieelarvest rahastatud projektiga „Uussisserändajate vabatahtliku tegevuse edendamine Eestis“ on loodud paremad eeldused uussisserändajate kaasamiseks kohalike kodanikualgatuste tegevusse ning võimaldatud neil lihtsamalt panustada Eesti ühiskonda. Näiteks on tõlgitud inglise ja vene keelde vabatahtliku töö alast infot koondav veebiportaal Vabatahtlike Värav. Projekti raames on valminud ka siinne juhend. Uuri juhendit eesti keeles, inglise keeles või vene keeles.

Jäta tagasiside