Märka vabatahtlikku 2022

Nataliia Lohozynska

Nataliia on Ukraina sõjapõgenik, kes saabus Eestisse 2022. aasta aprillis. Nataliia oli juba Ukrainas elades aktiivne vabatahtlik, MTÜ Valga Abikeskusesse sattudes ei jäänud ta käed rüpes istuma, vaid tuli meeskonnale appi ja hakkas koordineerima Ukraina sõjapõgenike liikumist läbi Eesti teistesse Euroopa riikidesse. Nataliia on abiks ka Valga Toidupangas, aitab vähenenud töövõimega inimestele süüa valmistada, samuti Valka jäänud Ukraina perede eest hoolitseda. Nataliia keeleoskus ja organisatoorsed võimed olid ja on põgenike abistamisel hindamatu väärtusega.

Kristi Sillart

Kristi on üle 10 aasta olnud MTÜ Saaremaa Lemmikloomade turvakodu vabatahtlik ja aidanud tuhandeid loomi. Ta osaleb aktiivselt Nooruse Kooli ja Ida-Niidu lasteaia hoolekogudes, korraldab heategevuslikke üritusi ja aitab aktiivselt kaasa, kus aga vaja. Ta ei karda seista nõrgemate eest, laste ja noorte eest isegi kui selleks on vaja küsida ebamugavaid küsimusi.

Rasmus Aaslaid

Rasmus on hinnatud vabatahtlik päästja ja kaitseliitlane. Alates 2013. aastast on ta Sindi Tuletõrje Seltsi liige, ta on aidanud arendada Sindi piirkonna vabatahtlikku pääste- ja ennetusvaldkonda. Viimase kolme aasta jooksul on Rasmus harinud kogukonda tule- ja veeohutuse ning hädaolukordadeks valmistumise teemadel, samuti viinud läbi 72 ohutusalast kodunõustamist, aidates inimestel kodukeskkonda turvalisemaks muuta. Kõigis valdkondades, kus Rasmus tegutseb, kumab läbi tema hingesoojus ja tahe meid ümbritsevat paremaks muuta.

Hannele Känd

Hannele on tegutsenud vabatahtlikuna alates 2006. aastast erinevatel kultuuri-, spordi- ja ühiskonnasündmustel, näiteks Viljandi Pärimusmuusika Festival, Jazzkaar, Peaasi.ee, Maailmakoristuspäev, TILT! Improv Festival, Lennart Meri Conference, Pimedate Ööde Filmifestival, IronMan Tallinn, Baltica, WHO konverents, Muusikatriaad, Viru Folk, ERKI moeshow. Eelmisel aastal pühendus ta ukrainlaste abistamisele Niine 2 põgenikekeskuses. Hannele jaoks on vabatahtlikkus elustiil ja ta innustab oma entusiasmiga teisigi vabatahtlikuks hakkama.

Daria Dmitrijeva

Daria on 19-aastane Narva-Jõesuu linnast pärit noor, kes on tegutsenud mitmes noorteorganisatsioonis. Noorteinfoportaalis Teeviit kirjutab ja toimetab ta artikleid, koostab venekeelseid uudiskirju, lisaks on ajalehe “Noorte Ekspress“ peatoimetaja. Daria on olnud ka Lastekaitse Liidu noortekogu vabavõrgustiku liige ning aktiivne Narva-Jõesuu noortevolikogu liige ja multimeediaspetsialist. Darina on meeskonnas asendamatu, tema positiivne suhtumine motiveerib ka teisi ja tema ideed viivad edasi.

Katrin Sisask

Katrin on Äksi aleviku kogukonna vedur – ta on kaasanud kohalikke elanikke ning teinud koostööd kohalike ettevõtete ja omavalitsusega, et vallas oleks kõigil parem elada. Katrini eestvedamisel korraldatakse juba traditsiooniks saanud üritusi Äksi avatud õued, advendiaja vastuvõtmine, Vabariigi aastapäeva matk ja Päkapikumatk. 2022. aastal andis Katrin oma panuse, et Äksis säiliks külapood ja et Äksi alevik sai Tartumaa aasta küla tiitli.

Kristi Kivisild

Kristi on aastaid panustanud Märjamaa spordi edendamisse – korraldanud laste- ja noorte spordipäevi, Märjamaa alevijooksu, Järta öömatka ja teisigi üritusi. Vabatahtliku spordientusiastina algatas ta Märjamaa spordikeskuses koolieelikute spordiringi, mis toob igal nädalal kokku kuni 30 spordisõbrast mudilast. Kristi korraldatud üritused toovad liikumisrõõmu inimestele koolieelikutest elukogenuteni. 

Liis Sepp

Liis Sepp on juba kümme aastat Eesti Punase Risti Tallinna seltsi vabatahtlik. Ta lööb kaasa paljudes projektides, osaleb üritustel ja viib läbi koolitusi, et tutvustada Punase Risti liikumist, liiklusohutust ja teisi teemasid. Ta on alati abivalmis ja sõbralik, suhtleb suurepäraselt nii noorte, lasteaialaste kui ka eakatega. Liis õpetab, koolitab ja motiveerib noori vabatahtlikku tööd tegema olles ise neile väga heaks eeskujuks.

Peeter Arro, Tauno Rahnu ja Uuno Eiber (Ajapaik)

Peeter, Tauno ja Uuno on Ajapaiga ühisloomeplatvormi kolm kõige aktiivsemat panustajat.
Nad on aastate jooksul Ajapaigas piltide andmete täiendamisse panustanud tuhandeid tunde. Näiteks on Uuno kaardistanud üle 84 000 pildi, Peeter on märkinud rohkem kui 25 000 näole juurde nime, Tauno aga pildistanud üle 8700 tänapäevase vaate vanade piltide kõrvale. Tänu neile on Eesti fotopärand paremini kättesaadav.

Liidia Post

Liidia on tegutsenud aktiivselt represseerituid ühendavates MTÜ-des Tartu Memento ja Memento Põlvamaa. Tema eestvedamisel kohtusid esmakordselt 2021. aaastal Siberis sündinud lapsed ja loodi Siberis sündinud laste MTÜ. Liidia näitab üles suurt hoolivust, leiab alati hea lahenduse ja aitab ühesuguse saatusega inimesi liita.
Sageli katab ta kaasteelistele laua omatehtud toitude ja küpsetistega ning üllatab tähtpäevalisi enda valmistatud kingitustega.

Ago Kokser

Ago on tegus ja järjekindel eakate ühistegevuste korraldaja Harjumaal. Ta otsib ja leiab erinevaid võimalusi eakate ühendustele erinevate tegevuste läbi viimiseks, tänu sellele on Harjumaa eakad muutunud kokkuhoidvaks kogukonnaks, kus iga liige on tähtis.

Toomas Roolaid

Toomas on pikka aega olnud vabatahtlik päästja ja päästeliidu aktiivne liige, panustanud veel mitme vabaühenduse käekäiku. Möödunud aastal pühendus ta peamiselt ukrainlaste abistamisele, kogus Eestist vajalikke esemeid ja toimetas need Ukrainasse, samuti abistas ukrainlasi kohapeal. 

Aasta vabatahtlike kaasajad

Merit Laan (Punane Rist, Viljandimaa)

Merit on Punase Risti Viljandimaa seltsi koordinaator, ilma temata ei kujuta seltsi tegemisi ettegi. Tänu Meriti tööle on vabatahtlikud hästi koolitatud ja naudivad oma tööd lastelaagrites, koolides ja lasteaedades, täiskasvanuid koolitades ja üritustel esmaabi valvet tehes. Merit väärtustab vabatahtlike aega ja leiab nende jaoks alati tunnustavaid sõnu.

Pille Lend (Punane Rist, Pärnumaa)

Pille on Punase Risti Pärnumaa seltsi vabatahtlike rühma juht, tema koordineerimisel tegutseb püsiv vabatahtlike tuumik, kes koos Pillega on vabatahtlikkuse oma elustiiliks muutnud. Eelmisel aastal sõja puhkedes tõi Pille kahe nädalaga organisatsiooni 120 vabatahtlikku ning leidis neile jõukohase ja vajamineva rakenduse.

Merike Puura (Eesti Vabaõhumuuseum)

Merike on Eesti Vabaõhumuuseumi ürituste projektijuht ja vabatahtlike koordinaator. Ta on loonud hästi toimiva vabatahtlike koordineerimise süsteemi ja tema juhtimisel on kümned vabatahtlikud vabaõhumuuseumi erinevatesse tegemistesse kaasatud. Tänu Merikese põhjalikule tööle ja sõbralikule suhtumisele tunnevad vabatahtlikud end muuseumis hästi ja tulevad ikka tagasi.

Jäta tagasiside