Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Vabatahtliku Tegevuse Võrgustik

Võrgustiku asutamine
Vabatahtliku Tegevuse Võrgustiku asutajaliikmed

20. märtsil 2014 asutasid 12 ühendust Paides üle-Eestilise Vabatahtliku Tegevuse Võrgustiku. Võrgustik koondab mõjusaid vabatahtlikku tegevust edendavaid ühendusi, et:

  • ühiselt kaasa rääkida vabatahtliku tegevusega seotud poliitikate kujundamisel;
  • seista hea vabatahtlikke kaasavate organisatsioonide huvide eest;
  • olla järjepidev partner valdkonda koordineerivatele ametiasutustele ja Siseministeeriumile;
  • ühiselt jagada võimalusi ja kohustusi valdkonna arendamise osas

???????????????????????????????23. novembril 2016 sõlmisid vabatahtliku tegevuse võrgustiku koostöökokkuleppe.

Võrgustik on avatud kõigile organisatsioonidele, mis kaasavad vabatahtlikke oma töös olulisel määral. Kodanikuühiskonnas uueks jõuks koondunud ühendused peavad oluliseks vabatahtliku tegevuse propageerimist ning tunnustamist, nii et sellest kujuneks Eesti ühiskonnas kõrgelt hinnatud ning loomulik ühisesse heaolusse panustamise viis. Võrgustiku tööd koordineerib Eesti Külaliikumine Kodukant, mis on olnud alates 2013. aastast Siseministeeriumi vabatahtliku tegevuse valdkonna ametlik partner. Käesolevaks hetkeks on võrgustikus 37 liiget.

Võrgustiku liikmete kontaktid leiad siit.