Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Vabatahtliku sõbra märk

Vabatahtliku sõbra märk on kvaliteedimärgis, mis tunnustab vabatahtlike kaasamise head taset ja professionaalsust Eesti vabaühendustes ja avaliku sektori organisatsioonides. Märgi saavad organisatsioonid, mis on osalenud vabatahtliku sõbra arendusprogrammis, on vabatahtlike kaasamise põhjalikult  läbi mõelnud ning vabatahtliku tegevuse hea tavaga kooskõlas korraldanud. Märgi saanud organisatsioonide pakutavaid vabatahtliku tegevuse võimalusi tutvustatakse Vabatahtlike Väravas www.vabatahtlikud.ee.

Märki annab välja Eesti Külaliikumine Kodukant ja toetab Siseministeerium.

 Kuidas taotleda vabatahtliku sõbra märki?

Esmalt täidab vabaühendus sooviavalduse ja küsimustiku, misjärel külastab hindaja hetkeolukorraga tutvumiseks vabaühendust ning vestleb töötajate ja vabatahtlikega. Analüüsi tulemusena antakse taotlejale tagasisidet ja soovitused vabatahtlike kaasamise edendamiseks. Kui olukorra parendamiseks vajadust ei ole, siis on võimalik kohe edasi liikuda hindamise juurde.

Vabatahtliku sõbra märgi taotlemise skeem
Vabatahtliku sõbra märgi taotlemise skeem

Kui ühiselt leitakse, et hindaja soovitused on aktuaalsed, siis koostab vabaühendus oma võimalusi arvesse võttes arendustegevuste plaani ning viib selle kokkulepitud aja jooksul ellu. Liikumine Kodukant pakub vabaühendusele tuge ja nõustamist. Taotleja esindaja lisatakse Facebooki gruppi, kus on võimalik teiste vabaühendustega kogemusi vahetada ja hindajatelt nõu küsida. Vajadusel otsitakse võimalusi ka asjakohastel koolitustel osalemiseks.

Pärast arendustegevuste elluviimist vaatab hindaja tulemused üle ja Liikumise Kodukant korraldatud hindajate koosolekul tehakse otsus märgi väljaandmise kohta.

Vabatahtliku sõbra märgi väljaandmisel sõlmib Liikumine Kodukant vabaühendusega kirjaliku kokkuleppe, milles määratletakse märgi kasutamise kord ja tingimused. Märk antakse välja tähtajatult, kuid vabaühendus kohustub korra aastas andma Liikumisele Kodukant ülevaate oma olukorrast, arengutest ja edasistest plaanidest. Liikumine Kodukant avaldab kehtivate märkide andmebaasi ja märgi saanud vabaühenduste tutvustused Vabatahtlike Väravas.

Liikumisel Kodukant on õigus vabaühenduselt märk ära võtta juhul kui selgub, et vabatahtlike kaasamine ei toimu enam kokkulepitud tasemel või ühendus ei anna iga-aastaselt Liikumisele Kodukant informatsiooni olukorra kohta.

 Rohkem infot

Eha Paas
Eesti Külaliikumine Kodukant
+372 53052506
eha@kodukant.ee