Kuidas motiveerida vabatahtlikke?

Inimesed käituvad ja tegutsevad motiveeritult juhul kui see rahuldab nende vajadusi. Mis paneb ühel silmad särama, ei pruugi teise jaoks suurt midagi tähendada. Kui motivatsioon tuleb inimese enda seest, kas sel juhul teised üldse saavad vabatahtlikke „motiveerida“? Jah, seda sisemist motivatsiooni saab toetada ja ergutada ning vabatahtlikele saab tegutsemiseks meeldivat õhkkonda luua.

Vabatahtlike motiveerimiseks tuleb tegevused korraldada selliselt, et samaaegselt organisatsiooni eesmärkide täitmisega saavad rahuldatud ka vabatahtlike ootused ja vajadused.

Vabatahtlikuna tegutsemiseks võib tõesti olla palju erinevaid põhjuseid. 2013. aastal läbi viidud uuringu „Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis“ küsitluse tulemuste põhjal  võib öelda, et kõige kõrgemalt hindavad vabatahtlikud võimalust rahuldada oma tunnustus- ja saavutusvajadust. Nad soovivad tunda ennast erilise ja väärtuslikuna ning olla hinnatud, kuid samavõrra on oluline ka midagi korda saata, vastutada, teha otsuseid ja mõjutada. Järgnevad kuulumisvajadust väljendavad motivaatorid, näiteks võimalus tegutseda koos sõprade, tuttavate ja perega, samuti luua kontakte ja leida uusi tuttavaid. Olulised on ka kasvamise ja arenemise ning vaheldusrikkusega seotud motivatsioonilised vajadused.

Mõned enamlevinud näpunäited motiveerimiseks kogenud vabatahtlike juhtidelt:

 • Püstita realistlikud eesmärgid ja loo selgus vabatahtlike tööülesannetes. Arvesta, et vabatahtlikud ei tööta täisajaga ja ära koorma neid üle.
 • Kuula vabatahtlikke ja arvesta nende soovide ja võimalustega. Ära pane vabatahtlikke tegema töid, mida nad ei taha teha.
 • Kaasa vabatahtlikud nendega seotud tegevuste ja projektide planeerimisse.
 • Toeta uusi vabatahtlikke, anna neile aega organisatsiooniga tutvumiseks ja ameti õppimiseks.
 • Hoolitse, et töö ajal on kõik vajalik vabatahtlikele kättesaadav, näiteks söök, jook ja mugav puhkamisvõimalus.
 • Ole vabatahtlike jaoks olemas. Kui vabatahtlikud paluvad abi, ära ignoreeri neid ja tegutse esimesel võimalusel.
 • Korralda vabatahtlike koosolekuid, kus nad saavad ülevaate hetkeolukorrast ning jagada infot oma tulemuste ja saavutuste kohta.
 • Kaasa vabatahtlikud organisatsiooni töövälistesse ettevõtmistesse, see aitab suhteid luua ja näitab vabatahtlikele, et nad on täisväärtuslikud meeskonnaliikmed. Tee koos nendega sporti ja kutsu neid pidudele.
 • Kindlusta, et organisatsiooni palgalised töötajad mõistavad vabatahtlike väärtust ning toetavad neid igati.
 • Ole paindlik. Mõnikord vabatahtlikud tõesti ei saa tulla ja nemadki vajavad puhkust. Ole valmis tööülesanded vajadusel ümber korraldama.
 • Löö ise käed külge ja näita, et sinagi oled valmis koos vabatahtlikega kõvasti töötama. Ära anna vabatahtlikele ülesandeid, mida sa ise pole nõus täitma.
 • Kasuta huumorit, eriti kui töötate tõsiste ja raskete teemadega. Huumor ja hea tuju aitavad stressist üle saada.
 • Anna pidevalt tagasisidet, eriti positiivnset tagasisidet. Ilma selleta on vabatahtlikel oma rollist ja väärtusest raske aru saada.
 • Täna vabatahtlikke selle eest, et nad on valmis oma aega sinu organisatsiooni või projekti õnnestumisse panustama. Tunnusta neid tehtud töö ja saavutatud tulemuste eest. Osuta erilist tähelepanu sellele, kui vabatahtlikud teevad oodatust ja kokkulepitust märksa rohkem ja paremini.
 • Kajasta vabatahtlike panust ja saavutusi avalikult.
 • Kui vabatahtlikud ei ole kõigele vaatamata motiveeritud, siis täna neid ja lase neil minna uusi väljakutseid otsima.

Vaata ka koostöös EMSLiga valminud slaidimaterjali SINU VABA TAHE.

Jäta tagasiside