Kulude katmine

Raha kulude katmiseks
Raha kulude katmiseks. Foto: Anu Viltrop

Vabatahtlik töö tähendab seda, et töö eest rahalist tasu ei saa. Samas on heaks tavaks, et ühendus katab vabatahtlikule vabatahtliku tegevusega seotud otsesed kulud (nt sõidukulud, telefonikulud, suurüritustel näiteks toitlustamine). Otseste kulude katmine tuleb vabatahtlikuga enne koostöö alustamist kokku leppida.

Jäta tagasiside