[Lõppenud] Integratsiooni Sihtasutus otsib vabatahtlikke eesti keele mentoreid!

Tegevusvaldkond: Haridus ja teadus, Vähemusrahvaste kultuuri ning lõimumise edendamine, Kodanikuühiskonna areng, Kultuur

Asukoht: Üle Eesti

Periood: 11.01.2023 - 14.05.2023

Sihtgrupp: Eraisikule

Online või kohapealne tegevus: Online

Kui eesti keel on Su emakeel või valdad seda vabalt, pakume Sulle võimalust aidata eesti keelt õppivatel inimestel keelt harjutada ja keelebarjäärist üle saada!
Eesti keele mentori ülesanne on suhelda keeleõppijatega eesti keeles erinevatel elulistel teemadel e-kanalite kaudu või telefoni teel 1−2 korda nädalas mõlemale sobivad ajal.

Loe lisaks: https://integratsioon.ee/keelesobra-programm.

Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt

• Eelnev õpetamiskogemus ei ole vajalik.
• Pakume abi keeleõppijatega kontakti loomisel, vestlusformaatide valikul ja vestluste läbiviimisel.
• Suhtlus toimub Sinule ja keeleõppijale sobivas e-kanalis.
• Mentorite võrgustiku infovahetus toimub Facebooki kinnises grupis.

Mida vabatahtlik töö pakub?

Võib-olla leiad endale uue sõbra või põneva vestluskaaslase, kuid kõige tähtsam on see, et aitad inimestel keeleoskust parandada ja saada rohkem julgust eesti keeles rääkimiseks!

Mida organisatsioon pakub?

Toetame vabatahtlike mentorite tegevust, aidates neil leida kontakt keeleõppijaga, nõustame vestluste läbiviimisel pakkudes abi vestlusformaatide ja -teemade valimisel, vestluseks valmistumisel ja vestluste läbiviimisel.

Jäta tagasiside